Boska sprawiedliwość – część 6: W nieszczęściach i wykorzenianiu całych narodów

Boska sprawiedliwość - część 6: W nieszczęściach i wykorzenianiu całych narodówNiektórzy ludzie mają pewne trudności z pogodzeniem ze sprawiedliwością Boga wielkich nieszczęść, takich jak potop, zniszczenie Sodomy, pierworodnych Egiptu, wojsk faraona oraz Boskiego polecenia wykorzenienia całych narodów, takich jak narody Kanaanu, Amalekitów itp. Niemniej jednak nie było w tym żadnej niesprawiedliwości ze strony Boga.

Przede wszystkim, wszyscy oni sprawiedliwie znajdowali się już pod wyrokiem śmierci, a zatem, z tego punktu widzenia, niewielką różnicą było, czy odejdą nagle w jakimś nieszczęściu, czy też będą stopniowo umierać przez choroby. Zazwyczaj cierpienia w takich klęskach są mniej bolesne – a w każdym razie krótsze – niż te, które towarzyszą długotrwałym chorobom. A zatem w rzeczywistości postąpiono z nimi bardziej łagodnie niż w przypadku normalnej śmierci człowieka.

Co więcej, taka dramatyczna śmierć, po ich powrocie do życia w celu skorzystania ze sposobności restytucji – „czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 21), pobudzi ich do większej nienawiści do grzechu i uczyni bardziej skłonnymi ku sprawiedliwości.

Ponadto, ich tragiczny koniec został wykorzystany przez Pana jako typ przyszłych wydarzeń, co sprawi, iż ostatecznie stanie się to największym błogosławieństwem dla tych cierpiących i innych. W przypadku siedmiu narodów Kanaanu, Amalekitów i innych odkrycia archeologiczne dowodzą, że niemal całkowicie dotknięte były one syfilisem, który przekazywały innym narodom. By przerwać rozprzestrzenianie się tego wielkiego zła na inne narody, miłosierdziem dla nich było przerwanie ich istnienia.

Pamiętajmy, że zło dla rodzaju ludzkiego zostało w zasadzie dozwolone po to, by nauczyć go nienawiści do grzechu w jego naturze i skutkach oraz celowości unikania go. Poza tym wszyscy lepiej przygotują się do oceny sprawiedliwości, gdy w kontraście do okropnej natury i strasznych skutków grzechu doświadczalnie poznają błogosławioną naturę i skutki sprawiedliwości. Jeśli będziemy o tym pamiętać, wyjaśni to nam nie tylko dozwolenie zła, lecz także poszczególnych wielkich kataklizmów, i w ten sposób wykaże słuszność Boskiej sprawiedliwości w związku z ich dozwoleniem.

Zainteresowanych kwestią dozwolenia na zło, zapraszamy także do naszej zakończonej serii pt. Dlaczego kochający Bóg dozwolił na zło?
Poprzednia strona
Następna strona