KORONUJESZ ROK DOBROCIĄ SWĄ

- Psalm 65:12 -

    W MIARĘ JAK DOKONUJEMY ANALIZY kierownictwa Boskiej opatrzności w naszym życiu w minionym roku, niech Boska dobroć i miłosierdzie pobudzają naszą wiarę i ufność w Niego w nowym roku.

    Właściwa retrospekcja z naszej strony z pewnością powoduje płynące z serca podziękowania za przeszłe błogosławieństwa, a także pobudza nas do większej ufności w odniesieniu do przyszłości, uświadamiając sobie, że nasze wyzwolenie jest bliższe niż wtedy, kiedy pierwszy raz uwierzyliśmy.

Refleksja ...

    Na przełomie roku właściwe jest dokonanie oceny naszego stosunku do Boga i zapytanie samego siebie: Jak jest z moją postawą Panie? Czy miniony rok przybliżył mnie bardziej do Ciebie? Czy byłem pilny w studiowaniu Twego Słowa?

    Czy respektowanie Twojej woli było najważniejszą sprawą w moim życiu? Czy nade wszystko starałem się szukać Twojej obecności tak często jak powinienem – czy każdy dzień powierzałem Twojej opiece i czy pamiętałem, by podziękować Ci za każde błogosławieństwo przy jego końcu? Czy moja miłość do Ciebie jest większa niż przed rokiem? Czy miłuję moich towarzyszy w wierze bardziej niż rok temu? Czy jesteśmy sobie bliżsi? Bardziej wyrozumiali? Mniej krytyczni? Czy stałem się bardziej współczujący i miłujący nawet wobec świata, pamiętając, że Jezus umarł za nich wszystkich? Czy zawsze byłem uczciwy i szczery w stosunku do wszystkich?

... i odnowienie

    Prawdopodobnie większość z nas ma powody do żałowania i odczuwa, że pewne rzeczy należało uczynić lepiej, lecz nowy rok jest nową sposobnością do postępowania w nowości życia. „Przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała” (Rzym. 12:2).

    Ponieważ oczekujemy na ustanowienie nowych niebios i nowej ziemi, u progu tego nowego roku postanówmy, by uczynić go najlepszym z dotychczasowych lat naszego życia – rokiem największych nadziei, największych usiłowań i, przez łaskę Pana, największych osiągnięć w przezwyciężaniu świata i jego ducha, w pokonywaniu siebie, uwielbianiu Boga i w błogosławieniu Jego ludu. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich i każdego z osobna !

BS ’04,2