SZEMRANIE - SPORY - PRZEPROSINY

    „Wszystko czyńcie bez szemrania...”

    PRZYMIERZE ANGLIKAŃSKO-METODYSTYCZNE zostało ostatnio podpisane w obecności Jej Wysokości Królowej, które oficjalnie odrzuca podziały, nękające wielu chrześcijan przez ponad 200 lat.

    Metodyzm miał swój początek w Kościele Anglikańskim, kiedy około roku 1730 John Wesley i jego towarzysze, kazaniem na otwartym powietrzu pociągnęli ogromne tłumy, prowadząc do ożywienia wiary i przeciwstawienia się formalizmowi anglikańskich nabożeństw. Nowy akcent na „nawrócenie” – pokój i radość wynikające ze świadomości odpuszczenia grzechów – poruszyły serca zwykłych ludzi, lecz wielu duchownych, którzy mieli światowe usposobienie, zostało urażonych i drzwi kościołów dla Johna Wesleya zostały zamknięte.

    Wesley nie zamierzał stworzyć nowej sekty i dopiero w 1784 roku został przekonany do złożenia aktu deklaracji, dając ruchowi prawny statut. Tak więc Metodyzm został uznany jako denominacja odrębna i różna od Kościoła Anglikańskiego. Służba Wesleya i jego towarzyszy skupiła uwagę na biblijnej nauce, że Boska miłość – która jest istotą uświęcenia, jest Boskim ideałem dla ludu Pańskiego i ta szczególna doktryna stała się sztandarową doktryną kościoła Wesleya. Poniższe słowa pojawiają się w nowo zawartym Przymierzu:

    My, Kościół Metodystyczny... i Kościół Anglikański, ... tworzymy następujące Przymierze... w duchu skruchy za całą tę grzeszność ludzi i ograniczone poglądy, które w przeszłości przyczyniły się do naszych podziałów, wierząc, że przez nasze rozdzielenie zostaliśmy zubożeni i że nasze świadczenie o Ewangelii zostało w wyniku tego osłabione.

    John Wesley z pewnością raduje się teraz! I wszyscy będą „radośnie wykrzykiwać przed PANEM” kiedy podziały pomiędzy Bogiem i człowiekiem zostaną zażegnane i cała ludzkość, przez okupową zasługę naszego Pana Jezusa, zostanie przywrócona do pokrewieństwa Przymierza ze Stworzycielem (Psalm 100, KJV)

– BS ’04,16