EWANGELIA KRÓLESTWA

    "I BĘDZIE KAZANA TA EWANGELIA Królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom." Są to słowa Jezusa do Jego uczniów, zapisane w Mat. 24:14, i są one ważną częścią tego, co jest znane jako ‘wielkie proroctwo’, zajmujące większą część tego rozdziału.

    W Stanach Zjednoczonych 16 lutego 2004 jest Dniem Prezydentów, w którym czci się pamięć przeszłych przywódców kraju, a szczególnie George’a Washingtona (1732-1799) i Abrahama Lincolna (1809-1865). Tym dwom prezydentom słusznie należy się uznanie, ponieważ odegrali znaczącą rolę w kształtowaniu losów i charakteru państwa – Washington w dowodzeniu wojskiem podczas wojny o niepodległość, a Lincoln w krytycznym momencie, kiedy młode państwo nalazło się na krawędzi rozpadu podczas wojny secesyjnej (1861-1865).

    Z tych dramatycznych początków narodu zrodziła się doktryna Manifestu Przeznaczenia, która utrzymywała, że ekspansja Stanów Zjednoczonych na cały kontynent amerykański jest zarówno usprawiedliwiona jak i nieunikniona. Thomas Jefferson (1743-1826), trzeci Prezydent Republiki, był gorącym orędownikiem skierowanego na zachód marszu młodego narodu i popierał penetrację tych terenów przez Meriwethera Lewisa i Williama Clarke’a w latach 1804-1806. Ich przygody obfitujące w trudności i niebezpieczeństwa, odkryta świetność równin, pustyń i gór, której doświadczyli nieliczni, rozpaliła wyobraźnię ludzi w sporządzonym przez nich raporcie.

    Nieuchronność ekspansji i szybki rozwój uprzemysłowienia kraju, doprowadził wielu wybitnych Amerykanów do wniosku, że Boska ręka jest nad młodą republiką. Chociaż można podawać w wątpliwość czy Stany Zjednoczone były chrześcijańskim krajem w prawdziwym znaczeniu tego słowa, to duża część społeczeństwa została objęta chrześcijańskim posłannictwem z czasów kolonialnych, które stało się podstawą dla różnych wyznawców – purytanów, kwakrów, metodystów, morawian i shakersów – i nie jest przesadą stwierdzenie, że ten naród miał duży wpływ na rozprzestrzenianie posłannictwa Ewangelii, szczególnie z powodu udziału w zagranicznych misjach i w rozpowszechnianiu Biblii.

    Od czasów Reformacji, posiadanie i rozpowszechnianie chrześcijańskiej Biblii zajmowało główne miejsce w historii zachodniego świata. Od mrocznych dni, w których Biblia była zabroniona i palona, doszliśmy do czasów, kiedy cały Stary i Nowy Testament można nabyć za mniej niż 1$. Następny artykuł odkrywa niektóre szczegóły tej historii i mówi o wytrwałości i oddaniu tych, którzy udostępnili Słowo Boże milionom ludzi.

BS, ‘04,18