ŚWIADCZENIE WSZYSTKIM NARODOM

    CZY WIESZ, że każdy człowiek, który śpi, wierzy w Boga? ... i to jest akt wiary."

    Te słowa, wypowiedziane przez ojca Browna, księdza-detektywa w serii nowel G.K. Chestertona, stwierdzają głęboką prawdę o ludzkiej bezradności i zależności. Pomimo ich zrzeczenia się życzliwej wyższej mocy, większość ludzi żyje jak gdyby naprawdę wierzyła w jej istnienie.

    Od pierwszych bezradnych dni życia, kiedy jesteśmy zależni od opieki i karmienia przez matkę, do ostatnich dni życia, gdy znowu bezradni zdajemy się na opiekę innych, jesteśmy istotami uzależnionymi od innych. Prawdopodobnie Bóg tak zaplanował naturę i nasz związek z nią, aby zilustrować tę sprawę i uświadomić nam, że bez Niego nic nie mamy i nic nie znaczymy.

    Różne religie wyznawane przez ludzkość, są jedynie wyrażeniem poszukiwa przewodniej siły, Istoty, która jest ponad słabością i niedoskonałością ziemskich stworzeń. Takie pragnienia ludzkiego serca są dzisiaj powszechnie lekceważone jako marzenia zacofanych, prymitywnych kultur. W umysłach wielu ludzi nauka i technika zastępują religię – dla racjonalnego umysłu one pełnią rolę świeckiej religii.

    We współczesnym świecie nauka rzadko przyjmuje, że planeta na której żyjemy i siły, które ją utrzymują, są dziełem Stworzyciela. Podróże w przestrzeń kosmiczną są współczesną misją, która za cel wyznaczyła sobie znalezienie oznak życia. Jej misjonarzami są astronauci i technicy, którzy chcą przenieść ludzką kulturę na inne planety. Chrześcijanin ma wyższą i bardziej trwałą misję.

    Dwieście lat temu rozpoczęło się jedno z największych, zmieniających życie i świat przedsięwzięć, jakie kiedykolwiek zostały podjęte – rozpowszechnianie pisanego Słowa Bożego na wielkich obszarach ziemskiego globu. Ten wysiłek zbiegł się w czasie z szybkim wzrostem uprzemysłowienia. Począwszy od Brytanii, Rewolucja Przemysłowa przeniosła się do Europy i Ameryki Północnej i przekształciła społeczeństwo prawie we wszystkich aspektach – naukowym, oświatowym, handlowym, moralnym i religijnym.

    W latach od 1800 do 1900 kaskada wynalazków i osiągnięć przewróciła stary porządek świata. Koleje, telegraf, telefon, postęp w zakresie środków farmaceutycznych, chemii, przemysłu maszynowego, odkrycie ropy naftowej i zastosowanie elektryczności – wszystko to odmieniło filozoficzne i religijne podstawy starego porządku i utorowało drogę do współczesnego świata, w którym teraz żyjemy.

    Na tle tych doniosłych wydarzeń rozpoczęło się wielkie dzieło świadczenia. Słysząc na spotkaniu Towarzystwa Traktatów Religijnych o planach dostarczenia Biblii po obniżonej cenie dla Walijczyków z tegoż Towarzystwa, czcigodny Joseph Hughes, zapytał: „Jeśli dla Walijczyków, dlaczego nie dla królestwa [Brytanii], a jeśli dla królestwa, to dlaczego nie dla świata?” To spotkanie odbyło się 7 grudnia 1802 roku i stworzyło podstawy do oficjalnego utworzenia Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, prawie dwa lata później. 7 marca 1804 roku w Londynie, na Tavern Bishopsgate, nastąpiło oficjalne otwarcie Towarzystwa w obecności około 300 osób.

    Poniższy artykuł wyraża uznanie dla wysiłków wszystkich, którzy od tamtego czasu kładą swoje życie rozpowszechniając posłannictwo o Chrystusie i Ewangelię o przyszłym Królestwie.

- BS ’04,18[UK]