BIBLIA - DLACZEGO NIE DLA ŚWIATA? ...

    Biblia jest wciąż żywa i zrozumiała. Towarzystwa Biblijne w świecie arabskim proklamowały 2004 rok rokiem Biblii, a chrześcijańska telewizja, SAT-7, z siedzibą w Bristolu, nadająca dla ponad 6 milionów odbiorców w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, połączyła swe siły z Towarzystwami Biblijnymi i innymi chrześcijańskimi misjonarzami, w celu promowania Biblii w całym regionie. SAT-7 donosi, że rok po rozpoczęciu działalności przez Irańskie Radio Chrześcijańskie, obserwuje się „niespotykany duchowy głód.” Oni pragną zmienić postawę ludzi wobec Biblii i sprawić, aby Słowo Boże dotarło do rąk i serc milionów – Chrześcijański Zwiastun.

    Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne powstało 7 marca 1804 roku. William Wilberforce, członek brytyjskiego parlamentu, który walczył z handlem niewolnikami, wierzył, że Pismo Święte oferuje wizję, że kiedyś powstanie wolny naród, a on udziela jej swego poparcia. W 2004 roku Towarzystwo Biblijne prowadzi kampanię, aby głos Biblii był słyszany w polityce, mediach, szkolnictwie i sztuce, a także pomaga chrześcijańskim członkom parlamentu w stosowaniu zasad biblijnych w ich pracy ... Powrót Biblii do Wielkiej Brytanii?