NA CAŁĄ ZIEMIĘ

Wiele głosów Pisma Świętego

    "I BĘDZIE KAZANA TA EWANGELIA królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom. A wtedy przyjdzie koniec" (Mat. 24:14). Te słowa zostały wypowiedziane przez Jezusa w Jego wielkim proroctwie - przepowiadając ogólny zarys dziejów nadchodzącego wieku Kościoła. Długość tego okresu - ponad 2000 lat - nie była znana uczniom słuchającym tego wykładu. Gdyby oni pojęli długość czasu dzielącą ich od długo obiecywanego Królestwa Bożego, to
prawdopodobnie zniechęciliby się.

    Ci, którzy zaangażowali się w ruchu dystrybucji Biblii, który rozpoczął się z początkiem XIX wieku, prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy, że po części są pomocni w wypełnianiu tego proroctwa. Dzięki wysiłkom różnych towarzystw i organizacji misyjnych, które wówczas się pojawiły, szeroki wachlarz Biblii w regionalnych dialektach i językach, z powodzeniem dotarł do czterech krańców ziemskiego globu.

    Zauważmy, że Jezus nie powiedział, iż świat zostanie nawrócony; pomimo pełnych najlepszych intencji wysiłków misjonarzy i ich bezsprzecznej gorliwości, oni nie dokonali tego. To nie było Boskim zamiarem. Nawrócenie świata należy jeszcze do przyszłości - to będzie zadaniem Chrystusa i Jego Kościoła, lecz aby tego dokonać, Królestwo musi być ustanowione na ziemi. Lecz Słowo Boże, w całej różnorodności języków i formatów, dostarczyło ogólnego świadectwa narodom i w każdym kraju pozyskało kilku bliższych przyjaciół, którzy chętnie zareagowali na to, co ono oferuje.

Tłumaczenia przeszłe i obecne

    Według szacunkowych danych, na świecie jest obecnie używanych 6 800 języków i ich regionalnych odmian. Z tego na ponad 2 200 języków została przetłumaczona przynajmniej część Biblii - mniej niż na połowę ogólnej liczby języków. (Tłumacze Biblii Wycliffe'a: http://www.wyclife.org/features/IOW261-4.htm)

    "Prawie przez 18 wieków tłumaczenie postępowało wolno. W rzeczywistości, przez setki lat istniało tylko jedno tłumaczenie - Biblia łacińska. Kiedy łacina zaczęła wychodzić z powszechnego użycia, tłumacze w całej Europie rozpoczęli pracę nad Pismem Świętym, aby ludzie mogli je zrozumieć i czytać sami dla siebie. W 1382 roku John Wycliffe po raz pierwszy przetłumaczył Biblię na język angielski. Po części, skłonił się do tego, gdy zobaczył, że czeska żona króla Anglii miała Pismo Święte w swoim własnym języku, a król nie. 'Jeśli ten niewielki naród może mieć Pismo Święte, dlaczego nie Anglia?' zapytał Wycliffe. Potem, na początku XIX wieku, pierwsze towarzystwa biblijne i współczesne ruchy misjonarskie połączyły się w szybko postępującej pracy tłumaczenia. Do końca XIX wieku Biblia została przetłumaczona na 522 języki.

    "Ten wskaźnik wzrastał także w XX wieku - w ciągu 100 lat liczba tłumaczeń całej Biblii wzrosła czterokrotnie. Obecnie na całym świecie jest w toku ponad 1500 tłumaczeń. Wiele z tych bieżących tłumaczeń odbywa się pod przewodnictwem narodowych tłumaczy i agencji.

    "W Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej Bóg pobudza do działania tych, którzy myślą tak jak powiedział dr Luis Bush, dyrektor międzynarodowego Poza Rok 2000: 'Chcemy należeć do tych, którzy widzą ziemię napełniającą się znajomością i chwałą Boga. Te wysiłki tłumaczy w ujęciu historycznym dokonały zaopatrzenia 2 200 grup ludzi w Boskie Słowo zmieniające życie.' (Tłumacze Biblii Wycliffe'a, cytaty Steve Sheldona, poprzedniego dyrektora wykonawczego, Międzynarodowego Stowarzyszenia Tłumaczy Biblii Wycliffe'a: http://www.wyclife.org/features/IOW261-4.htm)

    Pałający ogień Prorok Jeremiasz powiedział, że miał w sobie płonący ogień i nie mógł się powstrzymać przed mówieniem (Jer. 20:9). To trafnie wyraża żarliwe pragnienie chrześcijanina do głoszenia ewangelicznych wieści przy każdej odpowiedniej sposobności, pomimo częstych prześladowań. Wielkie polecenie głoszenia, które Jezus podał w Mat. 28:19,20 i Mar. 16:15, od tamtego czasu stało się przewodnią regułą dla kościoła chrześcijańskiego. Z wieloma szlachetnymi dążeniami w życiu jest tak, że przedsięwzięcie często się opóźnia z powodu braku gorliwości. Ożywienie, które pojawiło się na początku XIX wieku, bardziej rozpowszechniło Słowo Boże na ziemskim globie niż jakiekolwiek wysiłki podejmowane wcześniej. Przyszedł odpowiedni czas i nie można było powstrzymać tych wysiłków. Głosząc Słowo przy każdej sposobności, wypełniamy zadanie sprzed wielu wieków.

    Całkowita Liczba Języków Żywych w %
        Obie Ameryki - 1.013 jezyków - 15 %
        Afryka - 2.058 języków - 30 %
        Europa - 230 języków - 3 %
        Azja - 2.197 języków - 33 %
        Kraje Pacyfiku - 1.311 języków - 19 %
        RAZEM : 6.809 jezyków
                        (Part of the Ethnologue, wydanie XIV, Barbara F. Grimes)

    Z uwagi na sprawność i ekonomię, w 1946 roku, wiele Towarzystw Biblijnych zorganizowało swoje wysiłki pod patronatem Zjednoczenych Towarzystw Biblijnych (UBS). Ta wspólnota liczy obecnie wiele członkowskich Towarzystw i Biur, działających razem w ponad 200 krajach i terytoriach.

    Afryka
Afryka anglojęzyczna
  Towarzystwo Biblijne Etiopii
  Towarzystwo Biblijne Ghany
  Towarzystwo Biblijne Kenii
  Towarzystwo Biblijne Nigerii
  Towarzystwo Biblijne Rwandy
  Towarzystwo Biblijne Tanzanii
  Towarzystwo Biblijne Ugandy
Afryka francuskojęzyczna
  Towarzystwo Biblijne Konga (DR)
  Tow. Biblijne Wybrzeża Kości Słoniowej

Afryka Południowa
  Towarzystwo Biblijne Mauritiusa
  Tow. Biblijne Południowej Afryki

Ameryki
  Karaiby i Ameryka Północna
  Amerykańskie Towarzystwo Biblijne
  Kanadyjskie Towarzystwo Biblijne
  Towarzystwo Biblijne Indii Zachodnich

Ameryka Środkowa
  Towarzystwo Biblijne Kostaryki
  Towarzystwo Biblijne Gwatemali
  Towarzystwo Biblijne Hondurasu
  Towarzystwo Biblijne Meksyku
  Towarzystwo Biblijne Nikaragui
  Towarzystwo Biblijne Puerto Rico

Ameryka Południowa
  Towarzystwo Biblijne Brazylii
  Chilijskie Towarzystwo Biblijne
  Kolumbijskie Towarzystwo Biblijne
  Peruwiańskie Towarzystwo Biblijne

Azja i kraje Pacyfiku
  Towarzystwo Biblijne Australii
  Towarzystwo Biblijne Bangladeszu
  Towarzystwo Biblijne Kambodży
  Towarzystwo Biblijne Cejlonu
  Towarzystwo Biblijne Hong Kongu
  Towarzystwo Biblijne Indii
  Indonezyjskie Towarzystwo Biblijne
  Japońskie Towarzystwo Biblijne
  Koreańskie Towarzystwo Biblijne
  Towarzystwo Biblijne Malezji
  Towarzystwo Biblijne w Nowej Zelandii
  Towarzystwo Biblijne Filipin
  Towarzystwo Biblijne Singapuru
  Tow. Biblijne Południowego Pacyfiku
  Towarzystwo Biblijne w Tajwanie
  Towarzystwo Biblijne w Tajlandii

Europa i Bliski Wschód
  Austriackie Towarzystwo Biblijne
  Towarzystwo Biblijne Białorusi
  Tow. Biblijne Francuskojęzycznej Belgii
  Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne
  Chorwackie Towarzystwo Biblijne
  Czeskie Towarzystwo Biblijne
  Duńskie Towarzystwo Biblijne
  Towarzystwo Biblijne Egiptu
  Estońskie Towarzystwo Biblijne
  Towarzystwo Biblijne Finlandii
  Francuskie Towarzystwo Biblijne
  Niemieckie Towarzystwo Biblijne
  Węgierskie Towarzystwo Biblijne
  Towarzystwo Biblijne Islandii
  Narodowe Towarzystwo Biblijne Irlandii
  Towarzystwo Biblijne w Izraelu
  Towarzystwo Biblijne we Włoszech
  Łotewskie Towarzystwo Biblijne
  Towarzystwo Biblijne w Libanie
  Towarzystwo Biblijne Litwy
  Tow. Biblijne Republiki Macedonii
  Maltańskie Towarzystwo Biblijne
  Międzywyznaniowe Towarzystwo Biblijne Mołdawii
  Towarzystwo Biblijne Holandii
  Tow. Biblijne w Irlandii Północnej
  Norweskie Towarzystwo Biblijne
  Palestyńskie Towarzystwo Biblijne
  Towarzystwo Biblijne w Polsce
  Towarzystwo Biblijne Portugalii
  Towarzystwo Biblijne w Rosji
  Tow. Biblijne w Rosji - Władywostok
  Szkockie Towarzystwo Biblijne
  Słowackie Towarzystwo Biblijne
  Towarzystwo Biblijne Słowenii
  Towarzystwo Biblijne Hiszpanii
  Szwedzkie Towarzystwo Biblijne Świat Biblii (Szwedzkie TB)
  Towarzystwo Biblijne Szwajcarii
  Towarzystwo Biblijne w Turcji
  Ukraińskie Towarzystwo Biblijne

Źródło: Zjednoczone Towarzystwa Biblijne http://www.biblesociety.org/bibsocs.htm

SB ’04,22-23.