NAJLEPSZY DAR

    Kiedy pastorzy kościoła w Laosie otrzymali przesyłkę nowych Biblii w powszechnym języku Laosu, człowiek, który je rozprowadzał, w odpowiedzi napisał wzruszające słowa. „Odczuwaliśmy radość otwierając karton Biblii przed dwoma przywódcami Kościoła w Laosie”, pisał: „i widzieliśmy nieopisaną radość na ich twarzach.”

    Jest to przykład wpływu, jaki praca tłumaczenia Biblii wciąż wywiera na chrześcijan na całym świecie. Ogólna liczba języków świata, w których Księgi Biblii są obecnie dostępne osiągnęła wartość 2287. W czasie 2001 roku w Zjednoczonych Towarzystwach Biblijnych (UBS) zarejestrowano tłumaczenia Pisma Świętego w 24 dodatkowych językach.

    Te dane pochodzą z corocznego Raportu Języków Pisma Świętego, którego wydanie z 2001 roku zostało ostatnio opublikowane przez UBS. Raport jest oparty na tłumaczeniach Pisma Świętego, które dotarły do bibliotek Amerykańskiego Towarzystwa Biblijnego oraz Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Zawiera on najbardziej aktualne sprawozdanie języków i dialektów, w których została wydana cała Biblia, Nowy Testament lub pojedyncze księgi, od czasu Biblii Guttenberga, pierwszej, która została wydrukowana ruchomą czcionką i pojawiła się w 1455 czy 1456 roku.

    Cała Biblia została dotąd wydana w 392 językach, przy czym na osiem z nich została przetłumaczona po raz pierwszy w ostatnim roku. Cztery z tych języków to języki afrykańskie, dwa azjatyckie, a dwa są językami używanymi w Australii, Nowej Zelandii i na wyspach Pacyfiku. W dodatku do tego, tłumaczenia jednego z Testamentów zarejestrowano w 1012 językach, w porównaniu z 987 istniejącymi pod koniec roku 2000. Na ostatnio wzmiankowany region świata przypada największa część z nich, aż 8 nowych tłumaczeń, 7 na kraje azjatyckie, a 5 na Afrykę.

    https://www.biblenetworknews.com/europe_middleeast/040302_england.html (według dostępu w okolicach 2004 roku, aktualnie strona nie istnieje)