CIEKAWOSTKI...

    Izraelski Rząd ma przyśpieszyć emigrację pozostałych 18000 etiopskich Żydów na Bliski Wschód pomimo złożonych problemów, a w tym kwestionowania przez osobistości religijne autentyczności ich żydowskiego dziedzictwa. Falasha Mura, ostatnia żydowska społeczność pozostająca w Etiopii, jest od długiego czasu prześladowana za swoje wierzenia. Ostatnia masowa emigracja etiopskich Żydów do Izraela miała miejsce w 1991 roku. Około 80000 etiopskich Żydów mieszka w Izraelu i wiele z nich zostało tam przetransportowanych drogą lotniczą podczas kryzysu.

    Minister Spraw Zagranicznych Etiopii, Seyoum Mesfin, powiedział w obecności izraelskiego Ministra Spraw Zagranicznych, Silvana Shaloma, że masowa migracja nie była potrzebna, ponieważ Etiopczycy mają swobodę podróżowania tam, gdzie chcą. „Etiopski rząd nie ma nic przeciw podróżowaniu etiopskich Żydów do Izraela,” powiedział, lecz dodał, że „w dzisiejszej Etiopii nie ma potrzeby zorganizowanej interwencji, jak to było w latach 80-tych i 90-tych.”

    Pan Shalom na początku stycznia odwiedził region północnego Gondaru, aby spotkać się z członkami Falasha Mury, z których wielu zostało zmuszonych do nawrócenia się na chrześcijaństwo.

    W 1984 roku rząd izraelski zorganizował transport powietrzny 20000 etiopskich Żydów do Izraela, a następny w 1991 roku, dla 15000 członków tej społeczności. Wielu z nich zostało osiedlonych na niestabilnym Zachodnim Brzegu, cierpiąc z powodu dyskryminacji i wysokiego bezrobocia. W ostatnim roku rząd izraelski ogłosił, że 20000 więcej etiopskich Żydów może powrócić do Izraela na mocy państwowego prawa do powrotu, które mówi, że Żydzi w każdym miejscu na świecie mają prawo do izraelskiego obywatelstwa.

- bbc.co.uk

    ***

    Oczekuje się, że Amerykański Departament Stanu ostro skrytykuje bariery oddzielające na Zachodnim Brzegu, w swym corocznym raporcie na temat praw człowieka, który ma się ukazać w marcu. Administracja amerykańska poinformowała już Izrael, że sprawa barier zajmie znaczną część rozdziału na temat Izraela i jego terytorium.

    Amerykańskie wątpliwości dotyczące bariery skupiły się na rozbieżnościach pomiędzy izraelskimi obietnicami, że bariery nie będą utrudniać życia mieszkającym w pobliżu Palestyńczykom, a sprzecznymi z tym faktami. Amerykanie uważają, że funkcja barier jest problematyczna i narusza wolność poruszania się mieszkańców pobliskich wsi. Podczas opracowywania raportu Departament Stanu został „zalany” informacjami pochodzącymi od grup obrońców praw człowieka działających na tym terytorium. Jednakże Amerykanie obiecali Izraelowi, że w raporcie końcowym będą się starać o zachowanie „równowagi.”

Tymczasem, urzędnicy z Biura Szefa Rządu w Jerozolimie, urządzili wstępną dyskusję na temat izraelskiej linii obrony, która zostanie przedstawiona podczas debaty Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat barier oddzielających. Izrael planuje argumentować, że Trybunał w Hadze nie ma żadnego upoważnienia, by zastanawiać się nad legalnością barier oraz chce wyjaśnić powody ich zbudowania.

- haaretz.com

    Prezydent Bush planuje zapewnić 1,5 miliarda dolarów w następnych pięciu latach na pomoc w propagowaniu trwalszego małżeństwa, szczególnie wśród ubogich. Jak dotąd, takie projekty są wprowadzane i finansowane na poziomie stanowym i odnoszą powodzenie w Oklahomie i Zachodniej Wirginii.

    Inicjatywy pomocy dla małżeństw są podejmowane w przypadku ubogich samotnych matek oraz par o niskich dochodach, które nie są zdecydowane, czy powinny się pobrać. Rodziny samotnych rodziców – z których większość jest prowadzona przez kobiety – stanowią prawie 60% przypadków, którym udziela się zasiłków w USA.

    Propozycja Prezydenta oczekuje obecnie na zaakceptowanie przez senat, a jeśli zostanie przyjęta, może pobudzić do działania tych konserwatywnych wyborców, którzy są rozgniewani widocznym postępem w kierunku (legalizacji) związków homoseksualnych – jest to w samą porę przed listopadowymi wyborami prezydenckimi.

    Wade F. Horn, zastępca sekretarza wydziału zdrowia do spraw dzieci i rodziny, powiedział, że federalne fundusze na wspieranie małżeństw, byłyby dostępne jedynie dla par heteroseksualnych. On powiedział, że jako urzędnik federalny, jest związany ustawą z 1996 roku o obronie małżeństwa, która określiła jak Kongres rozumie małżeństwo. Prawo stwierdza: „Słowo ‘małżeństwo’ oznacza legalny związek pomiędzy jednym mężczyzną i jedną kobietą, jako mężem i żoną.”

- bbc.co.uk oraz nytimes.com