PRAWDZIWY JEZUS

"PASJA," szeroko reklamowany film o ukrzyżowaniu Chrystusa, wzbudził liczne pochwały i krytykę w całym kraju. Pokazywany od 25 lutego w kinach w Stanach Zjednoczonych, a w marcu i kwietniu w innych krajach świata, film jest dziełem australijsko - amerykańskiego aktora Mela Gibsona i jest osobistym wyrażeniem jego konserwatywnej katolickiej wiary. Gibson sam sfinansował połowę filmu, który kosztował 30 milionów dolarów. Przed pokazaniem filmu dziennikarzom, wyświetlił go dla przywódców wielu kościołów i grup chrześcijańskich, aby pomóc w rekomendowaniu go przez słowo mówione. Dialogi filmu są w języku łacińskim i aramejskim, z angielskimi napisami u dołu ekranu.

    Pomimo wielu rzeczywiście bezlitosnych, gwałtownych scen, film zyskał aprobatę ze strony licznych chrześcijańskich organizacji, które oczekują, że będzie on skutecznym narzędziem w nawracaniu. Film został potępiony przez pewne żydowskie grupy, które obawiają się, że wzbudzi antyżydowskie uczucia w kraju i za granicą. Gibson utrzymuje, że film jedynie dokładnie oddaje biblijną prezentację wydarzeń i opisuje ogrom ofiary Chrystusa.

Antysemityzm

    W Stanach Zjednoczonych i Europie wzmaga się antysemityzm. Komisja Europejska zwołała ostatnio specjalne posiedzenie poświęcone temu problemowi. Od kilku lat zwiększa się liczba ataków na Żydów, ich synagogi i żydowskie przedsięwzięcia w Europie, które po części są spowodowane imigracją na dużą skalę z krajów muzułmańskich, a także wzrostem radykalnego, prawicowego nacjonalizmu, który twierdzi, że Żydzi spiskują, aby dominować w świecie przez finanse oraz polityczną ideologię.

    Polityka izraelskiego rządu oraz jego postępowanie wobec Palestyńczyków, które wielu uważa za surowe i nieludzkie, zostały wykorzystane jako pretekst przez radykalne elementy w Europie, do odwetu przeciw wszystkim Żydom, bez względu na ich polityczną przynależność. Antysemityzm, długotrwały problem, który sięgnął kulminacyjnego punktu w obozach śmierci w czasie Drugiej Wojny Światowej, spoczywa na słabej podstawie, że Żydzi byli odpowiedzialni za śmierć Jezusa. Ta ograniczona postawa nie bierze pod uwagę faktu prawdziwości zmartwychwstania Chrystusa: Jezus nie pozostał martwy. Przez swoje zmartwychwstanie On zapewnił odpuszczenie grzechów dla wszystkich, którzy przychodzą do Boga przez Niego - włączając Żydów.

Urodził się Żydem - umarł jako Żyd

    To dla swego umiłowanego ludu izraelskiego Pan został ukrzyżowany, przybijając ich przestępstwa do krzyża (Koi. 2:14; Rzym. 2:9-11). Twierdzenie, że naród żydowski obecnie jest winien zabicia Chrystusa, jest niezrozumieniem istoty zbawienia. Śmierć Chrystusa była konieczna, niezależnie od tego jak została spowodowana, ponieważ bez Jego śmierci nie mogłoby być żadnego zbawienia - ani wyzwolenia z przekleństwa grzechu i śmierci.

    To przekleństwo, które ciąży nad całym światem, zarówno żydowskim jak i pogańskim, zostało spowodowane przez grzech pierwszego człowieka, Adama, w Edenie. Iskierka nadziei udzielona Adamowi i Ewie w Boskiej obietnicy, że "nasienie niewiasty" zniszczy szatana, została wzmocniona w obietnicach danych Abrahamowi i jego potomstwu (1 Moj. 3:15; 12:1-3). W miarę jak rozwijał się wybrany przez Boga naród żydowski, obietnice koncentrowały się wokół niego coraz wyraźniej, szczególnie w pismach proroków. Dla Izraela były przeznaczone wyrocznie Boże, Pismo Święte. Nowy Testament, łącznie z pismami hebrajskimi umożliwia chrześcijaninowi zrozumienie Boskiego planu odkupienia. Zatem chrześcijańska wiara ma żydowskie podstawy. Wydaje się dziwne, gdy chrześcijańskie serce nie odczuwa wdzięczności wobec ludu, który tak skutecznie został użyty jako przewód dla naszych obecnych błogosławieństw.

    Gdy w zbliżającym się okresie świąt religijnych rozmyślamy o służbie i śmierci Jezusa, radujmy się ze wspaniałego i wszechstronnego zakresu tej najbardziej zdumiewającej Ofiary.

SB ’04,34; BS ’04,34.