OBCHODZĄC ŚWIĘTO

"TO CZYŃCIE NA PAMIĄTKĘ MOJĄ." Przez wiele wieków stracono z pola widzenia właściwe obchodzenie Wieczerzy Pańskiej - Pamiątki Jego śmierci. Chrześcijanie w ogólności interpretują słowa "ilekroć to czynić będziecie" jako pozwolenie do obchodzenia Wieczerzy Pańskiej często - tak często, jak tego pragną i wiele kościołów praktykuje cotygodniowe lub comiesięczne usługi "Komunii" lub "Eucharystii."

    Jednak, ponieważ Chrystus odnosił się do żydowskiej Paschy, corocznej pamiątki, wydaje się jasne, że On dostrzegał swą własną śmierć jako zapoczątkowanie nowej epoki, w której wierzący, żydowscy i pogańscy, będą raz w roku, w rocznicę Jego śmierci, upamiętniać Jego ofiarę, używając symboli chleba i wina, jak On to uczynił w nocy, kiedy został zdradzony, aby przedstawić swoje własne złamane ciało i przelaną krew.

    Nie mówimy, że popełnia się grzech, obchodząc w nieodpowiednim czasie ani że nieobchodzenie samo w sobie jest grzechem. Lecz honorując napomnienie naszego Pana, wielu studentów biblijnych obchodzi to święto tylko raz w roku, w biblijną datę, wieczorem 14 Nisan. W 2004 roku to przypada w piątek, 2 kwietnia, po godzinie 18.

    Wszyscy, którzy przyjmują Chrystusa za swego Zbawiciela i poświęcili życie w służbie dla Niego, są zaproszeni do wzięcia udziału. Oczywiście przygotowujemy samych siebie, usuwając kwas złośliwości i niegodziwości, tak jak wierny Izrael oczyszczał swoje domy z kwasu - symbolu grzechu - przed obchodzeniem ich Paschy (2 Moj. 12:15; 1 Kor. 5:7, 8). Zatem obchodźmy święto z nie - kwaszonym chlebem szczerości i prawdy.

SB ’04,40; BS ’04,40.