Ciekawostki ...

    Według doniesień amerykańskiej sieci telewizyjnej American Broadcasting Company (ABC), 82% Amerykanów uważa się za chrześcijan. 60% z nich to protestanci, 25% mówi, że jest katolikami, a 15% mówi, że jest chrześcijanami innych grup. Jedynie 2% populacji praktykuje religię żydowską, mniej niż 1% to muzułmanie, a 13% nie wyznaje żadnej religii. 60% Amerykanów wierzy, że Biblia jest faktem historycznym.

          * * *

    Komisja Europejska wspólnie z Europejskim Kongresem Żydów jest współgospodarzem seminarium zorganizowanego w odpowiedzi na oskarżenia o bezczynność i obojętność. To bezprecedensowe spotkanie jest wynikiem wzmagających się antysemickich zajść w krajach Unii Europejskiej (EU).

    Ataki na żydowskie cele wewnątrz EU zaalarmowały żydowską społeczność. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Elie Wiesel, który ocalał z Holocaustu, powiedział, że jest głęboko zaniepokojony tym problemem. On jest uczestnikiem spotkania w Brukseli razem z wysokimi rangą przywódcami religijnymi i politycznymi z Europy oraz Izraela. Posiedzenie zostało na krótko odroczone po tym, gdy przywódcy żydowscy oskarżyli EU oraz Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Romano Prodiego, za popieranie antysemityzmu. Zarzut rozgniewał Pana Prodiego, który ostatnio został wyróżniony przez europejskich rabinów, za swój udział w promowaniu tego, co on nazywa "Europą różnorodności."

    Europejski Kongres Żydów przypisuje to, co określa jako "rosnącą nienawiść wobec Żydów w Europie", niezrównoważonym postawom w bliskowschodnim kryzysie. On pragnie systematycznego monitorowania antysemickich zachowań, surowszego karania i lepszej edukacji w szkołach, aby pomóc w walce z tym problemem. - bbc.co.uk

          * * *

    Wysoki rangą wysłannik Watykanu ma spotkać się z głową ortodoksyjnego kościoła rosyjskiego. To posunięcie ma na celu zmniejszenie napięcia pomiędzy dwoma kościołami. To rzadkie spotkanie zostało ogłoszone podczas lutowej wizyty w Moskwie, niemieckiego kardynała Waltera Kaspera. W przeszłości Patriarcha rosyjskiej ortodoksji, Aleksy II, blokował wieloletnie starania papieża Jana Pawła II o wizytę w Rosji, zarzucając papieżowi i katolikom agresywną działalność misyjną w Rosji i byłych republikach radzieckich, które w przeważającej części są ortodoksyjne. W ostatnim miesiącu on powiedział, że zanim zgodzi się na papieską wizytę, stosunki z kościołem rzymskokatolickim muszą się poprawić. Relacje między nimi wyjątkowo się pogorszyły, kiedy dwa lata temu odwołano w gniewie wizytę kardynała Kaspera z powodu utworzenia czterech katolickich diecezji w Rosji. Jednak Watykan nalega na działalność w tym kraju, aby zaspokoić potrzeby tradycyjnych katolickich mniejszości takich jak Polacy, Niemcy i Litwini, którzy w przeszłości znosili dyskryminację i prześladowania. Watykan uważa, że w Rosji jest około 600.000 katolików - czyli 0,4% populacji.

    Kardynał Kasper wyraził nadzieję, że kościół katolicki i rosyjska ortodoksja wyjaśnią różnice między nimi. "Rosyjski kościół ortodoksyjny i kościół katolicki mają wspólne wartości - humanitarne i chrześcijańskie - i pragniemy z nimi współpracować, aby krzewić te wartości w Europie." - bbc.co.uk

SB ’04,41; BS ’04,41.