BOSKIE ODSZKODOWANIE

Wina: Kiedy Adam zgrzeszył i zaszkodził sobie, on wiedział, że była to jego własna wina i spotkały go konsekwencje. Jego rodzina także doznała straty (Rzym. 5:12) i wielu mogłoby domagać się odszkodowania! Lecz kto płaci?

Roszczenie: Jezus płaci. Porozumienie jest zawarte i fundusz odszkodowawczy jest zupełnie wystarczający, aby zaspokoić potrzeby wszystkich wysuwających roszczenia. Zapłata jest wstrzymana do czasu, aż będzie zebrana całkowita liczba tych, którzy z niej skorzystają, chociaż niektórzy już otrzymali zadatek, wcześniej godząc się na przedstawione warunki (Żyd. 11:6).

Zysk: Jak Dawid przepowiedział i jak Jezus obiecał: „Pokorni odziedziczą ziemię, i rozkochają się w wielkości pokoju” (Ps. 37:11; Mat. 5:5). Żyjąc wówczas w ogólnoświatowym Edenie, prawa wszystkich zostaną w pełni przywrócone, wszystkie krzywdy zapomniane. Chwała Bogu za Jego dar w Jezusie, który stał się naszym Odkupicielem!

Podziękowania dla Wiadomości BBC