MIANOWANIE NOWEGO REDAKTORA NACZELNEGO

    12 marca tego roku Ralph M. Herzig został wybrany jako Opiekun Wykonawczy i Dyrektor Świeckiego Ruchu Misyjnego, który jest wydawcą Sztandaru Biblijnego. Z tym stanowiskiem Brat Herzig przyjmuje również urząd Redaktora Naczelnego tego czasopisma, jak również kwartalnika Teraźniejsza Prawda i ogółu naszych publikacji. On przejmuje obowiązki po Bernardzie W. Hedmanie, który umarł 30 stycznia bieżącego roku. Obszerne sprawozdanie z wyboru Brata Herziga pojawi się w następnym wydaniu Teraźniejszej Prawdy.