Myśl miesiąca

    „Miłość ... nie jest porywcza do gniewu” (1 Kor. 13:4,5)

    Jakkolwiek wrodzona deprawacja, dziedziczność i zaburzenia nerwowe mogą być powodem drażliwego usposobienia, małomówności czy przewrażliwienia, to jednak każde serce napełnione Pańskim Duchem musi prowadzić dobry bój przeciwko tym skłonnościom w sobie.

    Nie można powiedzieć „to jest mój zwyczaj”, ponieważ wszystkie zwyczaje upadłej natury są złe. Obowiązkiem nowej natury jest przezwyciężanie starej natury i nic nie może być bardziej okazane rodzinie i przyjaciołom niż ta moc łaski miłości, która powinna czynić każde dziecko Boże łagodnie usposobionym.