Niebo na ziemi?

    OPRACOWANO PROJEKT przeniesienia rozmiarów układu słonecznego na ziemię – konkretnie, do Wielkiej Brytanii

    ROZMIESZCZENIE, jak się to określa, ma na celu zbudowanie największego na świecie modelu układu słonecznego. Model zostanie skonstruowany na obszarze Wielkiej Brytanii i będzie wspierany przez poświęconą temu stronę internetową. On będzie zawierał 18 elementów, które będą przedstawiać Słońce, dziewięć planet, kometę Halleya i liczne asteroidy. Planeta Ziemia zostanie umiejscowiona w Macclesfield.

    Każdy ma problem, jak zdobyć pewne wyobrażenie o wielkości wszechświata i naszego układu słonecznego,” mówi Ian Morrison z Obserwatorium Jodrell Bank, w którym będzie umieszczony model Słońca. W Jodrell znajduje się radioteleskop o średnicy 76 metrów, przez który nasłuchuje się niebo od 1957 roku.

    Projekt będzie połączeniem sztuki, nauki i techniki. Modele będą rzeźbami lub prezentacjami artystycznymi i kilka z nich zostanie umieszczonych na terenach szkolnych. Inne staną się atrakcją dla zwiedzających w Narodowym Centrum Przestrzeni Kosmicznej w Leicester, Centrum Ochrony Kosmosu w Knighton, w Walii i Planetarium Armagh w Irlandii Północnej.

    Nowa planeta?

    Astronomowie wykryli ciało niebieskie, które może być 10–tą planetą układu słonecznego. Pierwszy raz zauważone w kalifornijskim Obserwatorium Mount Palomar, ma średnicę od 1175-2367 km, jest to rozmiar podobny do Plutona. Niektórzy zastanawiają się czy ono kwalifikuje się jako prawdziwa planeta, lecz naukowcy mówią już o ponownym definiowaniu naszego układu słonecznego.

    „NIEBIOSA OPOWIADAJĄ CHWAŁĘ BOGA, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu” (Ps. 19:2-4).

    „NIEBIOSA OPOWIADAJĄ CHWAŁĘ BOGA, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu” (Ps. 19:2-4).

    Prawdopodobnie nic nie budzi większego respektu i podziwu niż widok nocnego nieba, kiedy powietrze jest czyste i miriady ciał niebieskich ukazują się ludzkiemu wzrokowi.

    Prawdą jest, że tam gdzie Słowo pisane nie zdołało przekonać opornych umysłów, mowa, język niebios przekonuje wielu sceptyków, niemalże wbrew ich woli, że to co oglądają, jest własnym dziełem Najwyższego Stwórcy. Mówi się, że astronauci powracający z podróży w kosmos, nie są w stanie poprzeć poglądu, że nie istnieje osobowy Bóg. Niektórzy z nich są tak poruszeni, że ich podróż okazała się doświadczeniem zmieniającym życie.

    Wiedza będzie wzrastać

    Ci, którzy posiadają dar nauczania, rozkoszują się w przekazywaniu wiedzy tym, którzy są skłonni do nauki. Jak serce Wiekuistego Boga – który sam może „połączyć gwiazdy Plejad, rozluźnić więzy Oriona” – będzie się radowało, gdy będzie zaspokajać coraz większe dążenie do wiedzy ze strony ludzkości, która w końcu pozna Go, od najmniejszego z nich aż do największego! (Ijoba 38:31, BT; Jer. 31:34).

BS,’04,79.UK