Ciekawostki ...

    Nowe badania nad globalnym stanem Żydów, prowadzone przez Instytut Polityczny Narodu Żydowskiego (JPPI) dowodzą, że przyrost populacji żydowskiej zbliża się do zera. Całościowe badania dowodzą, że Żydzi są zamożni - 92 procent populacji żydowskiej żyje w krajach o wysokim standardzie życia. Chociaż to ma wiele dobrych stron dla nich, to również wzrasta prawdopodobieństwo, że oni zasymilują się z tymi krajami i stracą swą żydowską tożsamość. Problem jest szczególnie poważny w Ameryce, gdzie społeczność żydowska "doznaje alarmującego ograniczenia tożsamości społecznej, a wielu z nich wątpi w konieczność zachowania odrębności."

    Badania statystyczne dowodzą, że w 1970 roku liczba amerykańskich Żydów wynosiła 5 686 000, podczas gdy w 2003 roku nieznacznie spadła do 5 671 000. Według tych badań oczekuje się, że w 2020 roku liczba populacji żydowskiej w USA spadnie do 5,581,000.

    Jednak Żydzi w Kanadzie zachowują swą żydowską tożsamość, pomimo że otwarcie uczestniczą w życiu zachodniego społeczeństwa. Ich populacja wzrosła z 286 000 do 371 000. W 2020 roku ich liczba wzrośnie do 381 000. Lecz ogólnie rzecz biorąc, JPPI podał, że przyszłość przyrostu ludności żydowskiej wygląda ponuro: "Tendencje wyraźnie zmierzają do spadku."

    "Przyrost populacji żydowskiej zbliżył się do zera i w 2004 roku jej liczba wyniosła 13 milionów. Pomiędzy rokiem 1970 a 2003 populacja świata wzrosła o około 2,5 miliarda, jest to wzrost o ponad 70 procent. W kontraście z tym, populacja żydowska wzrosła jedynie o 250 000, czyli 2 procent", mówią badania. JPPI powiedział, że również jest zmartwiony demograficzną przyszłością Żydów w Izraelu, chociaż populacja wzrosła z 2 582 000 w 1970 roku do 5 094 000 w 2003 roku i oczekuje się, że osiągnie 6 228 000 w 2020 roku.

    Badania mówią, że równie niepokojące jest znaczące zagrożenie dla żydowskiego charakteru Izraela, z powodu tendencji demograficznych, społecznych i ideologicznych. Jako pozytywną stronę odnotowano, że wierni Żydzi z diaspory są lepiej wykształceni niż kiedykolwiek wcześniej i że więcej żydowskich rodziców decyduje się na wysyłanie swych dzieci do dziennych żydowskich szkół. - Jerusalem Post

SB ’04,103..