Dla młodych czytelników

ROZPALONY PIEC

"Złotemu obrazowi, który wystawiłeś, kłaniać się nie będziemy" - DANIEL 3:18 -

NABUCHODONOZOR, potężny król wielkiego imperium babilońskiego, był dumny ze swych osiągnięć. On kazał postawić ogromny złoty obraz poza miastem Babilon i zaprosił wszystkich ważnych ludzi ze swego imperium na ceremonię poświęcenia obrazu, wraz z nadwornymi muzykami, aby grali w czasie tego wydarzenia.

    Kiedy wszyscy przybyli, królewski herold ogłosił, że na dźwięk muzyki wszyscy powinni pokłonić się i oddać cześć obrazowi. Tu nastąpiło ostrzeżenie! Ten, kto nie okaże posłuszeństwa, zostanie wrzucony do rozpalonego pieca.

    Wszyscy uważnie słuchali i kiedy rozległa się muzyka, wszyscy pokłonili się i oddali cześć.

Wszyscy? Nie! Nie wszyscy!

    Okazało się, że trzech młodych Izraelczyków odmówiło uczczenia złotego obrazu, jako boga, i oczywiście, niektórzy z królewskich sług zauważyli to i donieśli królowi. Rozgniewany Nabuchodonozor posłał po nich i zapytał czy to prawda, że nie oddali czci jego złotemu obrazowi. Młodzieńcy odpowiedzieli, że jedynym Bogiem, którego czczą, jest Bóg Izraela, który jest w stanie ocalić ich z pieca. A jeśli nawet nie ocali ich, oni i tak nie będą służyć bogom babilońskim ani oddawać czci złotemu obrazowi.

    Król rozgniewał się jeszcze bardziej i rozkazał swoim ludziom, aby rozpalili piec siedem razy mocniej niż zwykle. Najmocniejszym ze swych żołnierzy nakazał, aby związali trzech młodzieńców i wrzucili ich do pieca w pełnym ubraniu. Żar był tak wielki, że żołnierze umarli wkrótce po wrzuceniu trzech Izraelitów.

Wówczas król zerwał się ze swego miejsca ze zdumienia!

    Nabuchodonozor zawołał swych doradców i wskazał im na czterech mężczyzn przechadzających się w piecu bez powrozów, a jeden z nich wyglądał jak bóg. Król głośno zawołał: "Słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie!"

    Wszyscy stłoczyli się wokół trzech Izraelitów w podziwie. Ogień nie tknął ich. Nie mieli na sobie nawet zapachu dymu. Nabuchodonozor był pod tak wielkim wrażeniem ich wiary i lojalności, że awansował ich i rozkazał, aby w przyszłości nikt nie mówił przeciwko nim i przeciwko ich Bogu.

* Możesz przeczytać tę historię w 3 rozdziale Księgi Daniela.

* Znajdź imiona trzech Izraelitów (w.12).

* Na jakich instrumentach grano podczas poświęcenia obrazu Nabuchodonozora? (patrz w w.5).

SB ’04,128; BS ’04,128 [UK].