MIŁUJĄCA SPRAWIEDLIWOŚĆ

    Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem wesela nad twoich towarzyszy

– Psalm 45: 8 –

    CHRYSTUS jest naszym największym przykładem. On powiedział swoim uczniom, że ktokolwiek widział Jego, widział Ojca. Jaki Ojciec, taki Syn – bliższa manifestacja pobożności nie była możliwa.

    "Bóg, twój Bóg , namaścił cię." Ojciec umiłował Syna, wylał na Niego Boskie błogosławieństwa i posłał Go, aby był Zbawieniem świata.

LOJALNOŚĆ przychodzi i odchodzi.
RZĄDY powstają i upadają, ich polityka przemija bez śladu.
PRZYJACIELE porzucają nas.
ZIEMIA, na której stoimy, zapada się i ugina pod siłą trzęsienia ziemi.
ANOMALIE pogody rujnują krajobraz i niszczą domy na wsi i w mieście.
CI, KTÓRYCH KOCHAMY umierają.

    Lecz Boska sprawiedliwość pozostaje.
Ona będzie trwać wiecznie.
Sprawiedliwość, Prawda i Słuszność – podstawy Jego tronu

    Panie, pomóż nam, przez cudowne usprawiedliwienie z wiary, miłować to, co Ty miłujesz i służyć Tobie tak, jak służył Chrystus.