Ciekawostki ...

    Próby masowej imigracji są organizowane i częściowo finansowane przez Nefesh B'Nefesh, prywatną organizację oddaną sprawie odwrócenia długotrwałego spadku imigracji do Izraela. Organizacja planuje zwiększyć wskaźnik imigracji z Ameryki Północnej, który od lat 80-tych wynosi średnio 1 300 osób na rok. Szczytowym celem tej grupy jest sprowadzenie do Izraela 100 000 Żydów w czasie następnych pięciu do dziesięciu lat.

    Jako zachętę, Nefesh B'Nefesh zapewnia dotacje w wysokości do 25 000 $ dla każdego nowego imigranta. Te pieniądze pochodzą od prywatnych ofiarodawców, którzy przekazali w darze milion dolarów. W tym roku budżet organizacji wzrósł od ponad 1 miliona - do 4,2 miliona dolarów.

    Przy żydowskim wskaźniku urodzeń, który jest dużo niższy niż wskaźniki palestyńskich i arabskich sąsiadów, rząd izraelski udziela pełnego wsparcia wysiłkom takich grup jak Nefesh B'Nefesh. - Washtimes.

    Jamaat-i-Islami, główna partia islamskich fundamentalistów w Bangladeszu, w Pakistanie, planuje urządzenie w październiku trzydniowej konferencji, w której przywódcy z całego świata mają dyskutować nad problemami, z którymi boryka się świat muzułmański i opracować kierunek działania na przyszłość. Jamaat-i-Islami oficjalnie stwierdziła, że pomimo łącznej armii liczącej 6,6 miliona i posiadania ponad 70 procent z ogólnych zasobów ekonomicznych świata, Muzułmanie w Afganistanie, Iraku, Palestynie i Kaszmirze znajdują się w krytycznym położeniu, a na świecie żyją w niewoli.

SB ’04,119; BS ’04,119.