NIECH ON CIĘ UCZY

Niech On znużoną twą duszę uczy; (Ps. 27:11)
Niech Jego ręka cię uzdrowi; (Hioba 5:8)
Niechaj w twym sercu Jego pokój rządzi – (Kol. 3:15)
Niech On cię uczy.

Ścieżkami sprawiedliwości (Ps. 23:3)
Niechaj prowadzi cię i błogosławi; (Ps. 67:7)
Niech cię chroni od niedoli – (Ps. 107:13)
Niech On cię uczy.

Okiem swym niech prowadzi cię; (Ps. 32:8)
Jego ręka niech potrzeby zapewni twe; (Filip. 4:19)
Jego dobroć niechaj nasyci cię – (Ps. 65:5)
Niech On cię uczy.

Niech Jego dobre Słowo uświęci cię; (Jana 17:17)
W piecu niechaj oczyści cię; (1 Piotra 1:7)
Niech powie, „Nie bój się; to Ja” – (Mar. 6:50)
Niech On cię uczy.

Niechaj wnętrze twego serca On doświadczy; (Ps. 66:10)
Niech każdy grzech wyszuka; (Ps. 139:24)
Chwalebne światło niech w tobie rozbłyśnie – (2 Kor. 4:6)
Niech On cię uczy.

Niech Pasterz życzliwie nakarmi cię; (Izaj. 40:11)
Niech stanowczo i wiernie prowadzi cię; (Izaj. 40:11)
(Ten, który trzciny nadłamanej nie dołamie,) (Izaj. 42:3)
Niech On cię uczy.

Niech udziela tobie pieśni w nocy; (Hioba 35:10)
W światło ciemność niech przemieni On; (Izaj. 42:16)
Ducha prawego niech odnowi w tobie – (Ps. 51:12)
Niech On cię uczy.

W zgiełku niech ukryje cię, (Ps. 27:5; Ps. 31:21)
Niech przy sobie zachowa cię; (2 Moj. 33:21)
Jego imię niechaj wielbione będzie – (Izaj. 61:3)
Niech On cię uczy.

Poems of Dawn s.28