Dla młodych czytelników

Wyzwanie na Górze Karmel

"Jak długo nie będziecie w stanie dokonać wyboru? Jeśli Pan jest prawdziwym Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal jest prawdziwym Bogiem, idźcież za nim!" - 1 KRÓLEWSKA 18:21 -

PO UPŁYWIE TRZECH LAT bez deszczu, sytuacja w Izraelu była bardzo poważna. Bóg powiedział prorokowi Eliaszowi, aby poszedł do króla Achaba z wiadomością, że On ześle deszcz. Kiedy Achab spotkał Eliasza, obwinił go, że jest przyczyną kłopotów w Izraelu, lecz Eliasz odpowiedział, że to Achab ze swoją rodziną sprowadził kłopoty na ten naród z powodu nieposłuszeństwa Boskiemu prawu i czczenia Baala - fałszywego boga. Eliasz miał na myśli pewien plan i poprosił Achaba, aby zebrał na Górze Karmel cały Izrael i proroków Baala.

    Kiedy wszyscy zostali zebrani, Eliasz zapytał ludu: "Kiedy podejmiecie decyzję, kto jest prawdziwym Bogiem i pójdziecie za Nim?" Potem wezwał proroków Baala. Oni mieli zabić cielca jako ofiarę całopalną, umieścić ją na ołtarzu i modlić się do swego boga, aby zesłał ogień. Eliasz miał zrobić to samo a bóg, który zesłał ogień, miał być prawdziwym bogiem. Lud zgodził się na to.

Kto okazał się prawdziwym Bogiem?

    Prorocy Baala przygotowali swą ofiarę i tańczyli wokół ołtarza, wzywając swego boga. Gdy mijały godziny i nic się nie działo, ogarniał ich coraz większy szał, a kiedy zrobiło się ciemno i wciąż nie było odpowiedzi, przyszła kolej na Eliasza.

    On zwołał lud do siebie i przygotował swą ofiarę. Ułożyli ołtarz z dwanastu kamieni i wykopał duży rów. Następnie rozkazał, aby na ofiarę wylano cztery duże wiadra wody i to miało być dokonane trzy razy. Eliasz modlił się do Boga, aby posłał ogień i okazał Izraelowi, że jest prawdziwym Bogiem.

Nagle ofiara stanęła w płomieniach!

    Wszystko zostało spalone - nawet woda w rowie wyparowała, a lud wołał, "PAN jest Bogiem, PAN jest Bogiem!" Eliasz rozkazał, aby wszyscy prorocy Baala zostali zabici. Następnie Eliasz wszedł na górę i spojrzał na morze. Wkrótce, w oddali pojawiła się mała chmurka. Eliasz powiedział królowi Achabowi, aby wsiadł do powozu i szybko wracał do miasta Jezreel, ponieważ zbliża się deszcz!

Możesz przeczytać tę historię w 1 Królewskiej, 18 rozdział.

    Ilu proroków Baala przyszło na Górę Karmel? Kto był innym prawdziwym naśladowcą Pana wspomnianym w tym rozdziale? Jak Eliasz wrócił do Jezreela?

SB ’04,144; BS ’04,144 [UK].