CZY TAM KTOŚ JEST?

    OBCY STATEK KOSMICZNY z wiadomością dla nas, być może czai się gdzieś w naszym układzie słonecznym, według naukowców piszących artykuły do czasopisma Natura. Aż do niedawna utrzymywano, że najlepszym sposobem na znalezienie „pozaziemskiej inteligencji” jest szukanie sygnału radiowego i kilka milionów ochotników z ponad 200 krajów udostępniło wolne moce obliczeniowe swoich komputerów do analizowania danych uzyskanych przez radioteleskopy, które penetrują przestrzeń w poszukiwaniu niezwykłych sygnałów. Lecz poszukiwanie sygnału radiowego z 800 gwiazd nie przyniosło skutku i obecnie badacze sugerują, że wysłanie w przestrzeń sondy kosmicznej byłoby bardziej efektywne.

    Możliwość znalezienia obcej sondy kosmicznej ukrytej w naszym układzie słonecznym jest jedną z głównych idei science fiction.

Czy ludzkość jest bliska znalezienia inteligentnego życia w przestrzeni kosmicznej?

    Co Biblia uczy na ten temat? Ona objawia wszechwiedzącą inteligencję działającą poza globalnym zasięgiem całej istniejącej materii, energii i przestrzeni. Jako wielki Stworzyciel wszechświata, Bóg żadnym sposobem nie jest wykrywalny przez sygnały radiowe, sondy kosmiczne czy wszelkie inne ludzkie wynalazki. On jest „najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności” – zawsze istnieje, zamieszkując w wymiarze nieznanym dla Jego ludzkich stworzeń (Izaj. 57:15).

    Jednak niektórzy naprawdę znają Go! Pewnego razu Filip poprosił Jezusa, „Ukaż nam Ojca,” i we właściwym czasie on i wszyscy, którzy otrzymali świętego ducha Bożego, poznali Tego, który mieszka poza granicami zwykłego ludzkiego pomowania. My znamy Go przez wiarę. „Bez wiary nie można podobać się Bogu; albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy Go szukają” (Żyd. 11:6).

    Lecz co z ogółem ludzkości, której brakuje wiary i na próżno szuka łączności z fikcyjnymi istotami w odległej przestrzeni? Bóg doprowadzi ich wszystkich do poznania prawdy i możliwości poznania Jego Samego, Tego, w którym żyjemy i ruszamy się, i jesteśmy (Dz.Ap. 17:27,28). Ludzkość jest bliska tego największego ze wszystkich odkryć.

BS ’04,144[UK]