Ciekawostki ...

Małżeństwu w Wielkiej Brytanii udzielono zgody na rozpoczęcie kontrowersyjnego badania przesiewowego embrionów, które może ocalić życie ich syna cierpiącego na śmiertelną chorobę krwi zwaną anemią Diamond Blackfan (DBA). Choroba może być leczona przez użycie komórek macierzystych, które pomagają organizmowi produkować zdrowe krwinki czerwone. W planie jest wyhodowanie 12 embrionów przez zapłodnienie In vitro, a następnie badanie przesiewowe tych embrionów w celu znalezienia odpowiednich genów przed wszczepieniem ich.

    Krok ze strony brytyjskiej jednostki nadzorującej, Komisji Embriologii i Płodności Ludzkiej (HFEA), następuje po tym, jak kilka miesięcy wcześniej organizacja zdecydowała o złagodzeniu przepisów dotyczących tworzenia tak zwanych "projektowanych dzieci", aby pomóc choremu rodzeństwu. Wcześniej organizacja twierdziła, że dopuszczalne jest badanie i selekcjonowanie embrionów w celu zapobiegania rodzeniu się dzieci z chorobami genetycznymi, lecz nie w celu selekcjonowania ich, by pomóc innemu dziecku.

    Zakaz nauczania teorii ewolucji Karola Darwina w szkołach Serbii został wycofany przez rząd. Serbski Minister Edukacji proponował, aby zakaz obowiązywał w tym roku szkolnym, aż w jego miejsce zostanie wprowadzony kreacjonizm, lecz szeroka krytyka ze strony naukowców, nauczycieli oraz partii opozycyjnych zmusiła Premiera Vojislava Kostunicę, do przyjęcia przeciwstawnego wniosku. Krytycy opisywali pierwotne zarządzenie jako "oburzające" i uskarżali się, że serbski kościół ortodoksyjny wtrąca się do polityki. - bbc.co.uk

SB ’04,135; BS ’04,135.