Ciekawostki ...

    Chiny planują udzielić większej autonomii grupom religijnym i ograniczyć dyktatorską ingerencję państwa w ich działalność. Dyrektor Biura do spraw Polityki Religijnej i Departamentu Prawnego powiedział ostatnio, że stare wzorce kierowania sprawami religijnymi przez zarządzenia administracyjne, zostaną zastąpione przez jasne zasady ograniczające władzę urzędników. Nowa polityka określi prawa i obowiązki, zarówno urzędników jak i grup, nad którymi sprawują władzę. On powiedział, że ograniczenie władzy państwa w sprawach religii jest rewolucyjnym pojęciem w chińskiej historii.

    Innym wydarzeniem jest doniesienie, że biuro badań naukowych Komisji Edukacji w Szanghaju poleci uczniom szkół średnich w tym mieście, aby wolny czas spędzali czytając Stary Testament Biblii oraz baśnie Jin Yonga, najbardziej popularnego chińskiego pisarza nowel kung fu.

    Narody Zjednoczone debatują obecnie nad wysoce kontrowersyjną kwestią klonowania, z szerokim poparciem wśród członków zakazu klonowania ludzi. Komisja prawna Zgromadzenia Ogólnego, w której skład wchodzi wszystkich 191 członków NZ, pozostaje podzielona w kwestii klonowania embrionów ludzkich do badań medycznych.

    Są zgłoszone dwie różne rezolucje: Jedna wysunięta przez Kostarykę i popierana przez Stany Zjednoczone oraz 60 innych państw, wzywa do zakazu wszelkiego klonowania, które uważa za nieetyczne imoralnie naganne. Druga proponowana przez Belgię, chce wprowadzić zakaz klonowania istot ludzkich, lecz zezwolić krajom członkowskim na decydowanie czy chcą zakazać, czy zezwolić na klonowanie w celach terapeutycznych.

    Przed konferencją sekretarz generalny, Kofi Annan, powiedział reporterom, że to byłoby za wiele, gdyby kraje członkowskie decydowały same, lecz on osobiście popiera klonowanie w celach terapeutycznych. Korea Południowa sugeruje odłożenie debaty na rok, aby dać NZ czas na naradę na temat poszukiwań embrionalnych komórek macierzystych.

SB ’04,148; BS ’04,148.