- MYŚL MIESIĄCA -

„Wszystkie troski wasze wrzuciwszy nań, gdyż On ma pieczę o was” – 1 Piotra 5:7 –

    JEST TO BARDZO POCIESZAJĄCA i zachęcająca sugestia Słowa Bożego. Naszymi troskami są te rzeczy, które nas doświadczają, takie jak: straty, rozczarowania, opóźnienia, wady i słabości nasze i innych, przeciwności, choroby, zmęczenie, ból i smutek.

    Naszą naturalną skłonnością jest absorbowanie uwagi naszych umysłów i serc tymi troskami, co powoduje zmartwienie, lecz jako lud Pański mamy coraz bardziej się uczyć, przez wychowanie w Boskiej rodzinie, że nie powinniśmy prosić Go, aby kierował naszymi wysiłkami zgodnie z naszą własną mądrością, lecz abyśmy uznawali, że na cokolwiek On dozwala w naszych doświadczeniach, jest korzystne w rozwoju naszego charakteru i dla naszego wiecznego dobra.

    Chociaż powinniśmy być pilni w naszych sprawach, działając tak jak gdyby wszystko zależało od nas, to jednak jesteśmy pewni, że w rzeczywistości wszystko zależy od Boga. Naszym zadaniem jest wierność, a Pan zapewni nam nadzorującą nad wszystkim opatrzność i miłującą troskę, która zmniejsza nasz każdy ciężar i uzdalnia do ufania Jemu we wszystkich sprawach.