Ciekawostki ...

Brytyjskie Siły Zbrojne oficjalnie uznały pierwszego zarejestrowanego satanistę. Rzecznik Marynarki Królewskiej powiedział: "Jesteśmy pracodawcą zapewniającym równe możliwości i nie powstrzymujemy nikogo przed wyrażaniem jego religijnych wartości." Technik Marynarki powiedział, iż uświadomił sobie, że jest satanistą, gdy przypadkiem natknął się na egzemplarz satanistycznej biblii. On otrzyma zezwolenie na wykonywanie satanistycznych rytuałów na pokładzie okrętu.

    Powstała w 1966 roku grupa, której założycielem jest Anton Szandor La Vey, jest wierna Dziewięciu Tezom, które mówią: "szatan reprezentuje pobłażliwość zamiast wstrzemięźliwości... zemstę zamiast nadstawiania drugiego policzka" i "szatan przedstawia wszystkie tak zwane grzechy, gdyż one wszystkie prowadzą do fizycznego, umysłowego czy emocjonalnego zadowolenia." Pewne publiczne osobistości przyznają, że ta orientacja jest zła i mają nadzieję, że jej wpływ nie będzie się rozszerzał. - bbc.co.uk

    Badania ogłoszone w październiku na corocznej konferencji Towarzystwa Neurologicznego sugerują, że spożywanie większych ilości tłuszczu różnych gatunków może uszkadzać pamięć i intelekt. Badania przeprowadzono na szczurach, które przez sześć tygodni były karmione 10 procentowym uwodornionym olejem kokosowym, który jest izomerem trans. Naukowcy są zdania, że wyniki badań prawie niezawodnie mogą być zastosowane do ludzi.

    Badania ostatnich lat wykazały, że tłuszcze w postaci izomerów trans - znajdowane w wielu szybkich daniach (tzw. fast food) - mają związek z powstawaniem chorób serca, nowotworów, nadciśnienia i cukrzycy. Przedstawiciel centrum medycznego Urzędu do spraw Kombatantów wUSA powiedział, że kraj znajduje się w rozkwicie epidemii otyłości - jedna trzecia populacji amerykańskiej cierpi na nadwagę lub otyłość.

    Skutki tego mogą mieć duże znaczenie dla narodowego ilorazu inteligencji (IQ). Planowane są badania w celu określenia czy uszkodzenie protein w mózgu, które może być powodowane przez trans-izomery, może być cofnięte.

SB ’04,169.