— MYŚL MIESIĄCA —

„Wasz Ojciec dokładnie wie czego potrzebujecie, zanim poprosicie Go o to!”

— MATEUSZA 6:8, Żywa Biblia

Już dłużej nie wątpił

    Nasze błagania, prośby i wołania do Pana, powinny zatem być zanoszone o uświęcenie serca, o większą miarę Jego ducha, o duchowy pokarm, odświeżenie i siłę. Jeśli chodzi o ziemskie rzeczy, On wie, co byłoby dla nas jako chrześcijan najlepsze i powinniśmy pozostawić te sprawy Jemu.

    Nie wiemy w jaki sposób, w jakim czasie czy w jakim miejscu nasze potrzeby mogą być najlepiej zaspokojone i powinniśmy powstrzymywać się od udzielania Panu szczególnych wskazówek. Wystarczające jest, abyśmy pamiętali, że nasz Niebiański Ojciec zna każdy ich szczegół i nie byłby zadowolony widząc nas, jak domagamy się od Niego rzeczy, których On nie uznał za stosowne nam udzielić, ponieważ to byłoby przykładem powątpiewania z naszej strony – obawy, że On mógł zaniedbać spełnienia Swej obietnicy wyrażonej przez Apostoła Pawła: „Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwalebnie przez Jezusa Chrystusa” (Filip. 4:19).

Modlitwy celem jest
Zesłanie błogosławieństw, które Bóg zamierzył.
Zawsze winien modlić się chrześcijanin,
Jeśli blisko źródła łaski żyje.