PEWNEGO DNIA

Dnia pewnego wątpliwości i tajemnice
Jasne staną się;

Chmury, co teraz groźne nad nami
Rozproszą się.

Pewnego dnia to, co karaniem się zdaje,
Stratą lub cierpieniem,

Bożym błogosławieństwem się okaże,
Dla wielkiej korzyści zesłanym.

Dnia pewnego nasze stopy znużone
W błogim zadowoleniu spoczną;

I uznamy, że błogosławieni byliśmy
Tym, co Bóg nam zsyłał.

I jaśniejszymi oczyma wstecz patrząc
Na krótki życia czas,

Ze wspaniałym, radosnym zdumieniem,
Doskonały ujrzymy Boga plan.

I wiedząc iż droga, którą szliśmy
Boską była drogą,

Jego mądry cel poznamy,
Dnia pewnego, pewnego dnia.