Ciekawostki...

Miasto Chicago wprowadzi 2 000 zdalnie sterowanych monitorujących kamer, usiłując ograniczyć przestępczość. Przy pomocy oprogramowania reagującego na ruch oraz połączenia z grupami operacyjnymi, podejrzane zachowanie może być obserwowane w dzień i podczas nocy - ponieważ kamery mają możliwość filmowania w nocy.

    Rozmiary systemu są prawie nieograniczone. Zainstalowano już 1 000 kamer na międzynarodowym lotnisku O'Hare i innych liniach tranzytowych, w parkach i szkołach. Sądy oraz Związek Amerykańskich Swobód Obywatelskich nie sprzeciwiają się umieszczeniu kamer w miejscach publicznych, mówiąc że nie oczekuje się prywatności na ulicach miast.

    Major Daley powiedział: "Kamery będą następną wspaniałą rzeczą po postawieniu oficerów policji w każdym potencjalnie niespokojnym miejscu."

    Doktor Karl Swann z Akademii Medycznej w Walii donosi o stworzeniu "etycznych" embrionów, które, jak ma nadzieję, będą użyteczne w badaniach nad komórkami macierzystymi. Komórki jajowe zaczynają się dzielić po wszczepieniu enzymu produkowanego przez spermę; ten "przebłysk życia" sprawia, że komórka zachowuje się, jak gdyby została zapłodniona. W pewnym momencie komórki jajowe przestają się rozwijać - zawierając jedynie chromosomy matki.

    Komórki macierzyste embrionów mogą zostać przekształcone w różne rodzaje tkanek i naukowcy wierzą, że pod wpływem odpowiedniego sygnału chemicznego one mogą produkować tkanki zastępcze dla pacjentów cierpiących na degeneracyjne choroby mózgu, takie jak choroba Parkinsona oraz przy uszkodzeniach serca.

    Josephine Quintavalle z londyńskiej grupy działającej na rzecz obrony życia, w Komentarzu o etyce rozrodczości powiedziała: "Byłabym szczęśliwsza, gdyby pozostawało poza wszelką logiczną wątpliwością, że komórki te nie mogą się stać ludzkim życiem."

SB ’04,183.