ZMIANA W WYDAWANIU SZTANDARU BIBLIJNEGO W 2005 ROKU

Przez ostatnich kilkanaście miesięcy kwatera główna LHMM, włączając dział wydawniczy, straciła wielu członków, z powodu śmierci, podeszłego wieku i innych przyczyn. To spowodowało konieczność przesunięcia obowiązków i wyszkolenia nowych współpracowników. Z tych przyczyn, w 2005 roku Sztandar Biblijny będzie się ukazywał jako dwumiesięcznik. Mamy nadzieję, że w 2006 roku powrócimy do formy miesięcznika.