WYDANIE KOLEJNEGO TOMU PAULA S. L. JOHNSONA

Informacja wstępna na temat E 15 pt. „CHRYSTUS, DUCH, PRZYMIERZA“

    Kolejny tom z cyklu Epifanicznych wykładów Pisma Świętego poświęcony jest trzem zagadnieniom — Chrystusowi, Duchowi i Przymierzom. Najwięcej miejsca zajmuje osoba Jezusa Chrystusa, którego poznajemy w trzech etapach Jego istnienia: zanim stał się człowiekiem, gdy narodził się jako dziecko z Marii, a także gdy zmartwychwstał i stał się istotą Boską. O każdym z tych okresów jego egzystencji możemy dowiedzieć się wielu niezwykle ciekawych rzeczy, powszechnie nieznanych przeciętnemu chrześcijaninowi, co czyni tę pracę godną uwagi każdego, komu nieobca jest osoba Zbawiciela świata.

    Tylko nieco mniej miejsca zajmuje w tomie drugi poruszony w nim wątek - Duch. Na przestrzeni wieków narosły na jego temat różne legendy, niedomówienia, przeinaczenia i nieprawdy. Kim jest Duch Święty? Czy jest osobą, czy czymś innym? Czy jest jedną trzecią Boga? Ilu jest bogów godnych naszej czci i uznania? Jak Duch Święty może być wylewany, jak może mieszkać w ludziach i jak można go zagasić? Czy może to uczynić człowiek? Na czym polega świadectwo Ducha Świętego, mające być dowodem na to, iż jesteśmy dziećmi Bożymi? Te i wiele innych kwestii dotyczących istoty Ducha Świętego znajdziemy w kilku kolejnych rozdziałach tej książki.

    Ostatni rozdział Autor poświęcił przymierzom, zawieranym przez Boga z różnymi ludźmi w różnych okresach historii istnienia rodzaju ludzkiego, począwszy od Adama, a skończywszy na Nowym Przymierzu, które ma przynieść życie wieczne wszystkim ludziom. Co ma wspólnego przymierze z kobietą? Jakie są dzieci różnych przymierzy? Jakie są rodzaje przymierzy Boga? Ile z nich należy już do historii, a ile wciąż czeka na właściwy czas wypełnienia się?

    O tym wszystkim możemy dowiedzieć się z 736 stron tego fascynującego dzieła. Niech Bóg pobłogosławi każdego jej czytelnika w języku polskim.

    Przewidywane wydanie to miesiące październik - listopad 2005 r.

    Koszt jednej książki – 30 zł.

    Zamówienie należy przesłać na adres siedziby Ruchu, a wpłaty dokonać na rachunek:

PKO BP SA Nowy Dwór Mazowiecki nr 18 1020 1026 0000 1802 0014 8916


Dotychczas wydane:

 Tytułcena
1Bóg (str. 547)20 zł.
2Stworzenie (str. 585)20 zł.
3Biblia (str. 794)20 zł.
4Wykres Boskiego Planu (str. 351)20 zł.
5Tysiąclecie (str. 479)20 zł.