PSALM 118

Dzięki czyńcie Panu, bo jest dobry, bo na wieki łaska Jego.
Mów teraz, o Izraelu, że na wieki łaska Jego.
Mów teraz, do mie Aarona, że na wieki łaska Jego.
Mówcie teraz, bogobojni, że na wieki łaska Jego.
W ucisku wzywałem Pana, i wysłuchał mnie Pan, i na przestwór wywiódł mnie.
Pan jest ze mną, nie ulęknę się, i cóż mi zrobi człowiek?
Pan jest ze mną ku mojej pomocy, a ja oglądać będę hańbę tych, którzy mnie nienawidzą.
Lepiej ostoję mieć w Panu, niż ufność pokładać w człowieku.
Lepiej ostoję mieć w Panu, niż ufność pokładać w możnych.
Wszystkie narody mnie otoczyły, w imię Pańskie starłem je.
Otoczyły mnie i obległy, w imię Pańskie starłem je.
Obległy mnie jak pszczoły, zgasły jak ogień, z cierni, w imię Pańskie starłem je.
Potężnieś na mnie nacierał, abym upadł, ale Pan mnie poratował.
Pan jest siła moja i pieśń moja, i stał się dla mnie zbawieniem.
Krzyk triumfu i zwycięstwa w namiotach ludzi sprawiedliwych, prawica Pańska okazała moc.
Prawica Pańska wywyższona, prawica Pańska okazała moc.
Nie umrę, ale będę żył i opowiadał czyny Pańskie.
Surowo karcił mnie Pan, ale na śmierć mnie nie wydał.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę tam i dzięki złożę Panu.
Oto jest brama Pańska, w nią wejdą sprawiedliwi.
Dzięki Tobie czynić będę, bo wysłuchałeś mnie i stałeś się moim zbawieniem.
Kamień, który odrzucili budowniczowie, ten stał się kamieniem węgielnym.
Przez Pana to się stało, a w naszych oczach to dziwne.
Oto dzień, który sprawił Pan, radujmy się zeń i weselmy.
Ciebie, Panie, prosimy, wspomagaj nas, Ciebie, Panie, prosimy, poszczęść nam.
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie! Błogosławimy wam z domu Pańskiego.
Bogiem jest Pan i zajaśniał nam, przywiążcie ofiary świąteczne gałęźmi do rogów ołtarza.
Bogiem moim jesteś i dzięki Tobie czynię! Boże mój, Ciebie wywyższam pieśnią.
Dzięki czyńcie Panu, bo jest dobry, bo na wieki łaska Jego.