PRZY PŁONĄCYM KRZEWIE

(Mojżesz Wyzwoliciel)

    MOJŻESZ okazał swą wielkość w każdym znaczeniu tego słowa. Jako niemowlę, Mojżesz został umieszczony przez wierzących rodziców pośród sitowia nad Nilem, gdzie znalazła go egipska księżniczka, która go zaadoptowała. Bezpieczny wśród swych wrogów, otrzymał staranne wykształcenie we "wszelkiej umiejętności egipskiej". Należały mu się honory dworu egipskiego, lecz Mojżesz był zbyt wielkim patriotą, by się nimi cieszyć, podczas gdy jego rodacy cierpieli srogie prześladowania. Kierowany chęcią pomocy dla swych braci, zabił egipskiego nadzorcę. Był rozczarowany, gdy jego bracia nie tylko nie docenili jego wysiłków na rzecz udzielenia im pomocy, lecz oskarżyli go, jako zdrajcę Egiptu.

    Mojżesz uciekł do ziemi Madianitów, gdzie przebywał przez czterdzieści lat. Wtedy nadszedł Boski czas posłania go, aby wybawił swój lud izraelski; lecz on czuł się onieśmielony i obawiał się, że jest niezdolny, by tego dokonać. Na rozkaz Boga Aaron stał się jego rzecznikiem i do Faraona dotarła wiadomość, że Izrael musi zostać wypuszczony. To polecenie zostało udzielone Mojżeszowi przy płonącym krzewie - krzewie, który wyraźnie stał cały w płomieniach, lecz nie został strawiony. Pański posłaniec wykorzystał ten środek do przekazania Boskiego posłannictwa w sugestywny sposób oraz do dodania mu odwagi i zaufania w powierzoną jemu misję.

    Prawdziwość tego opisu została potwierdzona przez Jezusa. Pewni saduceusze, zaprzeczając zmartwychwstaniu, usiłowali Go usidlić pytając, czyją żoną po zmartwychwstaniu będzie kobieta, która miała siedmiu mężów. Odpowiadając, Jezus stanął w obronie doktryny o zmartwychwstaniu. On oświadczył, że kiedy Bóg rzekł do Mojżesza: "Jam jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba", z pewnością to znaczyło, że Abraham, Izaak i Jakub mieli zmartwychwstać. Saduceusze zaprzeczali zmartwychwstaniu i przyszłemu życiu. Słowo Boże, w przeciwieństwie do tego, przekonywało przez usta anioła, że nastąpi zmartwychwstanie umarłych. Zatem Bóg mówił o rzeczach, których nie było, jak gdyby już nastąpiły. "Wszyscy bowiem dla Boga żyją" w tym znaczeniu, że w Chrystusie Bóg zapewnił wszystkim wzbudzenie, "w słusznym czasie".

    Józef życzył sobie, aby jego kości zostały przez Izraelitów zabrane do Kanaanu (1 Moj. 50:24, 25). Badacze Biblii uważają, że różne doświadczenia Józefa symbolizują doświadczenia Jezusa i Jego Kościoła - ich cierpienia oraz wynikającą z nich chwałę i cześć.

 

Lekcja 32

1.* Jak doszło do tego, że Mojżesz został adoptowany przez egipską księżniczkę? 2 Moj. 2:1-10.

2. Jak Mojżesz korzystał z honorów egipskiego dworu?

3. Co zrobił Mojżesz dla okazania lojalności wobec swego ludu? Jak zostało to odebrane przez jego rodaków? Akapit 1.

4.* Dlaczego Mojżesz uciekł do ziemi Madianitów? Jak długo tam przebywał? Co tam uczynił? 2 Moj. 2:11-22.

5.* Jaki krzak napotkał podczas powrotu z ziemi madiańskiej? Kto przemówił do Mojżesza w wydarzeniu z krzewem? 2 Moj. 3:2-4.

6.* Dlaczego Mojżesz ukrył swą twarz? 2 Moj. 3:6. Dlaczego Mojżesz nie umarł, co potwierdza 2 Moj. 33:20-23?

7. Które z następujących wersetów biblijnych są prawdziwe? 2 Moj. 3:6 czy Jana 1:18; 5:37 i 1 Jana 4:12.

8. Czy 2 Moj. 3:2 pomaga w wyjaśnieniu pozornej sprzeczności pomiędzy tymi wersetami?

9. Jakie polecenie zostało przekazane Mojżeszowi z płonącego krzaka?

10.* Dlaczego posłaniec Pański użył tej metody porozumiewania się? Akapit 2.

11. Kto potwierdził prawdziwość tego opisu? Dlaczego? Jak? Mat. 22:31, 32; Mar. 12:26; Łuk. 20:37, 38.

12.* Którą doktrynę Jezus obronił przed saduceuszami i w jaki sposób? Akapit 3.

13.* Czy Biblia uczy o zmartwychwstaniu ciała, czy zmartwychwstaniu duszy? 1 Kor. 15:35.

14. Jak główne kościoły odpowiadają na to pytanie?

15.* Kto naprawdę był pierwszą osobą, która zmartwychwstała? Zobacz Dz.Ap. 2:31; 1 Kor. 15:13-18.

16.* Jakie jest prawdziwe znaczenie słowa "zmartwychwstanie" Zobacz 6 Tom Wykładów Pisma Świętego, s. 702.

17. Czego nauczył się Mojżesz, gdy pilnował stada?

18.* Jakie dobre cechy można dostrzec w charakterze Mojżesza w związku z tym?

* Pytania zaznaczone gwiazdką są przeznaczone szczególnie dla dzieci.

BS '12, 31; SB '12, 32.