Ustanowienie Święta Przejścia

    WIELOKROTNIE Mojżesz i Aaron chodzili do Faraona z Boskim posłannictwem: "Pozwól wyjść Mojemu ludowi!" Egipt nawiedzały liczne plagi jako kara za odmowę wypuszczenia ich. Wiele razy Faraon obiecywał, że jeśli plagi ustaną, pozwoli im odejść i za każdym razem nie dotrzymywał słowa. Pismo Święte mówi: "Albowiem wzbudził Bóg Faraona, aby mógł okazać Swoją moc przez niego". Można to interpretować, że Bóg mógł powołać innego księcia na tron Egiptu, lecz upatrzył sobie właśnie tego szczególnego Faraona z powodu jego niegodziwej samowoli, uporu i samolubstwa.

    Pismo Święte oświadcza, że Bóg zatwardził serce Faraona. Wyjaśnienie jest takie, że to Boska dobroć zatwardziła serce Faraona. Boska dobroć i wspaniałomyślność okazywała się w usuwaniu kolejnych plag, gdy tylko Faraon obiecywał, że będzie czynił właściwie. A to, zamiast wzbudzić w nim miłość i posłuszeństwo, doprowadzało go do coraz większej zawziętości. Gdy udawało mu się przechodzić przez kolejne plagi, nabierał przekonania, że następne nie będą o wiele gorsze. Drogo zapłacił za swój upór – 2 Moj. 4:21; 7:3; 14:4.

    Dziesiąta plaga miała przełomowe znaczenie. Umarli wszyscy pierworodni egipscy, lecz pierworodni Izraela z domów pokropionych krwią byli bezpieczni. Tym sposobem Bóg zilustrował "Kościół Pierworodnych", który obecnie jest "powoływany" ze świata. Po uwielbieniu w pierwszym zmartwychwstaniu oni staną się "Królewskim Kapłaństwem", Duchowymi Lewitami, w celu błogosławienia całego Izraela, a przez Izrael wszystkich rodzin na ziemi.

    Badacze Biblii uważają, że noc paschalna przedstawia obecny Wiek Ewangelii, prawie dziewiętnaście stuleci, podczas których spłodzeni z Ducha Świętego, kościół pierworodnych, mają "przejść", czyli zostać w szczególny sposób wybawieni i stać się uczestnikami Boskiej natury oraz być pomocnikami w Mesjańskim Królestwie w celu błogosławienia tych urodzonych później, w czasie panowania Mesjasza. Pokropienie krwią odrzwi, przedstawiało wiarę w krew Chrystusa.

 

PYTANIA DO LEKCJI 33

1.* Z jakim posłannictwem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona?

2.* Dlaczego zostały zesłane plagi i jaki skutek one wywarły na Faraona?

3. Dlaczego Bóg dozwolił, aby Faraon był władcą w tym szczególnym czasie? Akapit 1.

4.* Jak zostało zatwardzone serce Faraona?

5. Dlaczego różne plagi były usuwane i zsyłane następne? Akapit 2.

6.* Jaka była dziesiąta plaga?

7. Dlaczego pierworodni Izraela byli bezpieczni i jaki jest tego typ? Akapit 3.

8. Kto będzie Królewskim Kapłaństwem i jaka będzie jego misja?

9. Co przedstawia noc paschalna? Kiedy byli zachowani pierworodni?

10.* Czy reszta rodziny umierała, gdy pierworodni zostali zachowani?

11.* Kiedy cały Kościół Chrystusowy wniebowstąpi, czy reszta ludzkości otrzyma błogosławieństwo?

12. Czy ta lekcja w jakiś sposób przedstawia zbawienie więcej niż jednej klasy ludzkich istot? Jeśli tak, to w jaki sposób?

13.* Co przedstawiało kropienie krwią? Akapit 4.

* Pytania zaznaczone gwiazdką są przeznaczone szczególnie dla dzieci.

BS ‘12, 47; S.B. '12, 48.