ROCZNE SPRAWOZDANIE Z POLSKI

    Umiłowany w Panu Bracie Jolly!

    Niechaj "dobrodziejstwo i miłosierdzie" Pańskie towarzyszą Ci "po wszystkie dni żywota" Twego (Ps. 23:6).

    Aczkolwiek mamy jeszcze kilka miesięcy do końca roku kalendarzowego, to jednak skończył się już nasz rok sprawozdawczy a zaszłe w nim fakty i wydarzenia stanowią kronikę naszej działalności. Analizując całokształt tej działalności i ujmując niektóre jej formy wielkościami statystycznymi, podanymi na załączonym zestawieniu w celu zobrazowania wkładu poświęconego ludu Bożego w naszym Kraju w ogólne dzieło pracy Pańskiej na ziemi na początku drugiego stulecia Jego "Wtórej Obecności", cieszymy się niezmiernie z duchowych przywilejów służby i z objawów opatrzności, dobroci oraz łask Bożych. "Prawda na czasie" jako Słowo Boże będąca nośnikiem Ducha Bożego pogłębia działalność w sercach ludu Bożego w przykształtowywaniu go w zakresie władz umysłowych, uczuciowych, woli i charakteru do doskonałego wzoru naszego drogiego Zbawiciela (Rzym. 8:29). Oceniamy więc tę drogocenną Prawdę i przyswajanie jej indywidualnie i zbiorowo na ucztach duchowych, które zostało głęboko utrwalone w naszych przeżyciach.

    Dlatego ze wzruszeniem wspominamy nasze konwencje w bieżącym roku, tym bardziej, że Brat wraz z synem Gouldem wziął udział w przeważającym stopniu w usługach konwencyjnych Słowem Bożym. W okresie ostatnich osiemnastu lat była to Brata szósta wizyta w Polsce. Na sześciu konwencjach w czasie od 10 do 28 lipca usłużył Brat w 21 zebraniach dwugodzinnych, w tym w 12 zebraniach odpowiedzi na pytania i w 9 wykładach. Stanowiło to ogromny wysiłek ze strony Brata, tym bardziej, że połączony z podróżami po kraju. Podkreślamy ten fakt dlatego, że raczej istniała wątpliwość, czy Brat w 90-tym roku życia będzie mógł nas odwiedzić. Oceniamy więc opatrzność Pańską wierząc, że On jest gotów wspierać i wspomagać Swój lud w Jego służbie, aby błogosławieństwo tym bardziej obfitowało.

    Cieszymy się również, że Pan błogosławił nas także przez usługi brata Goulda, który na wszystkich konwencjach wygłosił dziesięć budujących wykładów. Bracia na konwencjach wyrażali nadzieje, że pierwsza wizyta brata Goulda w Polsce jest początkiem serii dalszych wizyt w przyszłości. Wierzymy, że i to odczucie ludu Bożego Pan weźmie pod uwagę, jako część naszych modlitw.

    Do wymienionych usług zgodnie z programami konwencyjnymi doszły jeszcze zebrania świadectw i wykłady braci polskich.

    W sumie na wszystkich konwencjach było 50 zebrań, w tym 30 wykładów, 8 zebrań świadectw i 12 zebrań odpowiedzi na pytania. Średnia frekwencja kształtowała się następująco: Warszawa - 522, Wólka Niedźwiedzka - 515, Katowice - 650, Wrocław - 700, Poznań - 590, Łódź - 665. Łącznie we wszystkich zebraniach na sześciu konwencjach wzięło udział 30.495 osób. Symbol chrztu przyjęło 16 braci i 29 sióstr.

    Naszym gorącym pragnieniem jest, aby Duch Pański wylany na tych ucztach duchowych dokonał zamierzonego przez Pana dzieła w umysłach i sercach wszystkich uczestników. Niechaj Cię, Drogi Bracie, Pan nadal używa i błogosławi w tej wspaniałej służbie. Łączę serdeczne pozdrowienia i życzenia błogosławieństw Bożych dla Brata, współpracowników w Domu Biblijnym i dla wszystkich braci na świecie. Brat z łaski Pana, W. Stachowiak.

 

PODSUMOWANIE PRACY W POLSCE

od dnia 31 października 1974 do dnia 30 września 1975 r.

KORESPONDENCJA

Otrzymanych listów i pocztówek ………….…….930
Wysłanych listów i pocztówek……………….…..597

CYRKULACJA LITERATURY

Teraźniejsza Prawda ……………………….... 15.858
Broszury "Nauki Świadków Jehowy" ......................10

SŁUŻBA PIELGRZYMSKA I EWANGELICZNA

Pielgrzymów...............................................................2
Posiłkowych pielgrzymów ……………………....47
Ewangelistów............................................................26
Zebrań publicznych i półpublicznych.........................555
Uczestników tych zebrań …………………...33.877
Zebrań domowych ……………………….....2.310
Uczestników tych zebrań ………………...... 86.221
Przebytych kilometrów ……………….... 317.969

FINANSE

Przychód

Prenumerata, sprzedaż literatury itd. ……….. zł 68.265,04
Datki...................................zł 7.850,00
Wpłaty na budowę Domu Modlitwy ..................... zł 80.000,00
Nadwyżka z poprzedniego roku ……………....zł 136.505,46
Razem………………………..….zł 292.620,50

Rozchód

Teraźniejsza Prawda ….... zł 74.847,90
Wydatki biurowe ………...zł 1.794,00
Pielgrzymi i ewangeliści ……..…..zł…..1.100,00
Wydatki związane z Domem Modlitwy (inwestycja) ……..….zł 35.406,00
Razem ……………….……...zł 113.107,90
Nadwyżka funduszu…………………. zł 179.512,60

TP ’76, 30-31; P '75, 6.