Witamy

Jesteśmy niezależnym, chrześcijańskim Zborem Badaczy Pisma Świętego, wspierającym działania rozmaitych ruchów, wyznań i kościołów – na ile rozumiemy, że są one zgodne z celami i sposobami działania Boga, przedstawionymi w Biblii.

Nasze wierzenia>>

Serdecznie zapraszamy do poznania naszej społeczności Zborowej

linia podziału

Posłuchaj zebrania na żywo (niedziela 10-13, czwartek 19-20:30)Nasze spotkania (kazania lub wykłady, badania literatury Biblijnej, nabożeństwa uwielbienia i pieśni, zebrania świadectw, oraz wspólne modlitwy, czytanie i rozmowy na temat rozmaitych fragmentów Pisma Świętego) realizujemy głównie online za pomocą platformy Zoom (choć, jeśli ktoś jest w Bielawie, może przyjść do mieszkania prywatnego, z którego jest prowadzona transmisja – zapraszamy do kontaktu >>).

Link do zebrań (czynny w niedziele od około 10:00 do około 13:00 oraz w tygodniu, czwartki lub piątki [jeśli w czwartek nie było zebrania] od około 19:00 do około 20:30): https://us02web.zoom.us/j/88640708474?pwd=L3BqbUEvVkN3bk5oRVhUUFNlWWwxZz09

Numer spotkania: 886 4070 8474,
Hasło: 123987.

linia podziału

Cel wąskiej drogi (część druga) - boska natura, czyli nieśmiertelność„(…) Dowiadujemy się też, że Jahwe, który pierwotnie sam posiadał nieśmiertelność, wielce wywyższył swego Syna, naszego Pana Jezusa do tej samej nieśmiertelnej natury. (…) A zatem od zmartwychwstania Pana Jezusa dwie istoty są nieśmiertelne. Taka sama propozycja została uczyniona Oblubienicy Baranka wybieranej w Wieku Ewangelii – jak wielce zdumiewająca to łaska. Jednak nie wszyscy z tego licznego grona, którzy z nazwy należeli do Kościoła, zyskali tę wielką nagrodę. Otrzymało ją jedynie “Maluczkie Stadko” zwycięzców, biegnących tak, by ją otrzymać, i postępujących ściśle śladami Mistrza. Byli to ci, którzy, jak On, chodzili wąską drogą ofiary aż do śmierci. Gdy się narodzili w zmartwychwstaniu, otrzymali boską naturę i kształt. Ta nieśmiertelność, czyli niezależna, istniejąca sama z siebie boska natura, jest owym życiem, do którego wiodła wąska droga. (…) – Czytaj więcej >>

Nowe odcinki poszczególnych serii zamieszczamy najpierw na: https://www.facebook.com/zborbielawa/

Uwaga: w związku z odgórnym ograniczeniem ilości pozycji w menu, w górnym menu znajdują się linki tylko do spisów treści poszczególnych serii i podobne.

linia podziału

Najnowsze wpisy na stronie:

 • 25.09.2023 | Zbawione ryby | Seria: Psalm 25 (Wybawienie od wrogów)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze נ (Nun): „(13) Dusza jego trwać będzie w szczęściu, a jego potomstwo posiądzie ziemię” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu, w tym szczególnie – Jak wygląd tej litery współgra z jej symbolicznymi znaczeniami? Kto będzie „przebywał wśród szczęścia”, a kto „posiądzie ziemię”? Kiedy? Co właściwie oznaczają te obietnice?
 • 24.09.2023 | Okres żęcia? cz.15: Dokąd Panie? Gdzie ciało, tam gromadzą się i orły | Seria: Etapy powrotu Jezusa
  Akapit 10. Pytanie 2) h) na czym polega równoległość powyższych czynności z czynnością względem orłów przy padlinie?
  i*) kogo przedstawiają orły?
  j) co przedstawia padlina?
  k) jaki punkt widzenia harmonijnie łączy te różne figury/typy w jeden spójny obraz, czyli jaki był pierwszy środek użyty przez naszego Pana w pierwszym etapie Jego drugiego adwentu w celu objawienia swej paruzji oraz przeprowadzenia żęcia w okresie żniwa?
 • 20.09.2023 | Sprawy interesowe Kościoła. Cz.8: Prawo nauczyciela do dóbr materialnych uczniów | Seria: Co ludzie wiedzieli na temat ewangelii od stworzenia świata?
  Tym razem kończyliśmy rozważania odnośnie utrzymywania czystości doktryny i życia na podstawie 1 Koryntian rozdziału 5 wersetów 1-13, które już z różnych punktów widzenia wcześniej rozważaliśmy, ale teraz z właśnie tego punktu, w tym szczególnie skupiając się na społeczności kapłańskiej i społeczności braterskiej – na czym polegają, czym się różnią, i o odbieraniu której z nich jest mowa w tych wersetach? W drugiej części zebrania natomiast przeszliśmy do podtematu o utrzymywaniu sług Prawdy i pomaganiu potrzebującym świętym na podstawie Galacjan rozdziału 6 wersetu 6 („Ten, kto naucza, ma prawo uczestniczyć w dobrach materialnych swoich uczniów”) – o co w nim chodzi, a o co nie chodzi? z jakich to dóbr materialnych swoich uczniów mają prawo uczestniczyć nauczyciele? w jakim zakresie? czemu? jakie są powszechne wypaczenia tego tematu? o czym świadczy kontekst?
 • 20.09.2023 | Sprawy interesowe Kościoła. Cz.7 – „…Ma to być człowiek bez zarzutu…” | Seria: Co ludzie wiedzieli na temat ewangelii od stworzenia świata?
  Tym razem rozważaliśmy drugą część listu do Tytusa rozdziału 1 wersetu 5: „Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia, i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem” – oraz część owych „nakazów” co do tego jakich starszych należy wybierać (szczególnie werset 6: „Ma to być człowiek bez zarzutu, mąż jednej żony, którego dzieci są wierzące, którym nie można zarzucić rozwiązłości czy nieposłuszeństwa”). Zastanawialiśmy się przy tym jak to jest, że ma on być bez zarzutu, czy wobec tego ktokolwiek się nadaje? czy kogokolwiek można wybrać? w czyich oczach ma nie mieć zarzutów? itp. na czym polega owo bycie mężem jednej żony? co z celibatem? oraz po co w ogóle są takie i inne wymogi?
 • 20.09.2023 | Okres żęcia? cz.14: „(…) jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony (…)” | Seria: Etapy powrotu Jezusa
  Akapit 10. Pytanie 2) d) jaka część procesu żniwa jest ukazana w działaniach względem poszczególnych grup osób z Łuk. 17:34-37?
  e) co przedstawia zabieranie ich z jednego łoża?
  f) co przedstawia zabieranie ich z jednego pola?
  g) co przedstawia zabieranie ich ze wspólnego mielenia w jednym młynie?
 • 20.09.2023 | Okres żęcia? cz.13: „(…) Tak też będzie w dniu (…) tej nocy będzie” | Seria: Etapy powrotu Jezusa
  Akapit 10. Pytanie 1) Czego do tej pory dowiedliśmy w trakcie naszych rozważań niniejszego paragrafu?
  2) [pytanie ogólne, zadać je po rozważeniu poniższych pytań szczegółowych] Czego dowodzą figury (typy) orłów i padliny oraz różne figury żniwa obecne w Mat. 24:27-28 i Łuk. 17:34-37?
  a*) czemu w Łuk. 17:34 jest mowa o nocy, skoro rozważamy parousię, a parousia – generalnie rzecz ujmując – jest “dniem” (i w wersecie 31 jest mowa o “dniu”), “nocą” jest natomiast epifania?
  b) co pokazuje porównanie wersetu 27 z wersetem 28 z ewangelii Mateusza rozdziału 24 odnośnie okresu czasu jakiego dotyczy ten fragment oraz znaczenia światła i padliny?
  c*) z jakich elementów składowych składa się żniwo?
 • 20.09.2023 | Okres żęcia? cz.12: przez wzgląd na przyjście Jezusa | Seria: Etapy powrotu Jezusa
  Akapit 9. Pytanie 1) Jaki okres czasu apostoł Paweł w 2 Tes. 2:1 nazwał słowem parousia?
  2) Jakie powody przemawiają za takim rozumieniem tego słowa?
  3) Jakiego dowodu użyłby Paweł, gdyby on i oni wierzyli w widzialny drugi adwent Jezusa i czego to dowodzi?
  4*) Dlaczego w związku z tym w tym wersecie słowo parousia nie oznacza późniejszych etapów obecności Jezusa, a właśnie czas żniwa?
 • 19.09.2023 | Na skróty do zbawienia? | Seria: Psalm 25 (Wybawienie od wrogów)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze מ (Mem): „(12) Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu, w tym szczególnie – Jak wygląd tej litery współgra z jej symbolicznymi znaczeniami? na czym polega banie się Pana? czemu ono jest właściwe? co jest nagrodą za taką postawę? kto jest wrogiem o pomoc w walce z którym jest prośba w tym wersecie? Dlaczego?
 • 27.08.2023 | Rocznik 1976 (numery 284-289) | Seria: Teraźniejsza Prawda
  Uzupełnione archiwalne artykuły z Teraźniejszej Prawdy z roku 1976 w wersji tekstowej oraz PDF.
 • 30.04.2023 | Podróż Pawła przez Azję Mniejszą (rozdział 16 wersety 6-10) | Seria: ‚Dzieje Apostolskie spisane wierszem’
  Opis Bożego wpływu na apostołów by głosili ewangelię tam, gdzie On wiedział, że zostanie ona odpowiednio przyjęta.

Niektóre inne dostępne serie:

Dlaczego kochający Bóg dozwolił na zło?Dlaczego kochający Bóg dozwolił na zło?

Dlaczego Bóg zezwolił na obecne panowanie zła? Dlaczego pozwolił Szatanowi kusić Adama i Ewę? Czy nie mógł zapobiec upadkowi człowieka?
Więcej…


Bóg jest nie tylko miłościąBóg jest nie tylko miłością

Powiedzenie, że „Bóg jest miłością”, choć jest prawdziwe, nie wyczerpuje tematu, tak samo jak nie czyni tego powiedzenie „Fryderyk Szopen był kompozytorem”
Więcej…


Światy i wieki biblijneŚwiaty i wieki biblijne

Bóg oznajmia nam w Biblii, że ma wyraźnie określony cel i że systematycznie i skutecznie realizuje go zgodnie ze swym planem, w trakcie kolejnych okresów czasu.
Więcej…


1 Koryntów rozdział 131 Koryntów 13 rozdział

„Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi (…) a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże”. Miłość – najlepiej można ją zrozumieć rozważając efekty jej działania.
Więcej…


Rozmaite artykułyRozmaite artykuły

Artykuły nie łączące się wspólnie w żadną serię tematyczną, omawiające pojedyncze wersety, lub tematy Biblijne
Więcej…

Literackie walory BibliiLiterackie walory Biblii

Biblia, oprócz tego, że jest Słowem Bożym, zawierającym prawdę o Bogu, człowieku, planie zbawienia i wielu innych wzniosłych sprawach, jest także literaturą.
Więcej…


Zakryta i objawiona tajemnicaZakryta i objawiona tajemnica

W czasie dozwolenia na zło Bóg wielokrotnie wyrażał zamiar wysłania wybawiciela dla ludzkości, jednak przez cztery tysiące lat pozostawało tajemnicą KTO miał nim być…
Więcej…


Zakończenie 'obecnego złego świata'Zakończenie ‚obecnego złego świata’

W Biblii obecne są dwa rodzaje tekstów – jedne uczą, że niebo i ziemia będą trwać wiecznie, a drugie – że zostaną one zniszczone. Jak je zharmonizować?
Więcej…


'Pycha a pokora' - B.H. Barton‚Pycha a pokora’

Rozważania odnośnie czternastu różnic w wynikach/efektach jakie powoduje w nas pycha a jakie pokora
Więcej…


Liczbowanie biblijneLiczbowanie biblijne

Pod względem kompozycji Biblia posiada niezwykłą cechę: liczba 7 jest obecna w sumie liter biblijnych zdań, akapitów, części, podziałów i ksiąg – w całości i wszystkich jej spójnych fragmentach.
Więcej…