Sztandar Biblijny

„Sztandar Biblijny” – to dwumiesięcznik, publikowany w języku angielskim od ponad 80 lat, a w języku polskim od roku 1983. Jego misją było „podnoszenie sztandaru do narodów” (Izajasza rozdział 62 werset 10) – czyli głoszenie ewangelii osobom zapoznającym się z prawdami Biblijnymi, tak jak jak je rozumieli jego redaktorzy.

Okładki niektórych numerów Sztandarów Biblijnych

Sztandar Biblijny Sztandar Biblijny Sztandar Biblijny Sztandar Biblijny Sztandar Biblijny Sztandar Biblijny Sztandar Biblijny Sztandar Biblijny Sztandar Biblijny Sztandar Biblijny Sztandar Biblijny Sztandar Biblijny

Zawartość kolejnych numerów, w kolejności chronologicznej, jest dostępna w lewym menu.