Badania

LiteraturaPodstawowym rodzajem zebrań w naszej społeczności są badania rozmaitych tematów biblijnych, rozważanych przy pomocy wspólnie ustalonej literatury w roli podręczników, dzięki czemu łatwiej rozważyć całość – lub przynajmniej przeważającą ilość – myśli dotyczących danego tematu. Aktualnie rozważamy:

Badanie „Cieni Przybytku”

W związku z informacją od apostoła Piotra, że „Zakon stanowi cienie przyszłych dóbr” – czyli ukryte są w nim obrazy i zapowiedzi przyszłych wydarzeń, pragniemy lepiej rozpoznać, jakie to „cienie” Bóg ukrył w obrazie Przybytku, jaki Izraelici przenosili wraz z sobą podczas swej wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej.

 • Jakie jest symboliczne znaczenie Przybytku, jaki Bóg kazał zbudować Izraelitom?
 • Jakie prawdy Biblijne są przedstawione w jego konstrukcji i związanych z nim ceremoniach?
 • Jak lud Boży przez wieki obserwował wypełnianie się kolejnych etapów budowy symbolicznego Przybytku?
 • Jakie nauki na dziś możemy z tego wyciągnąć?

Badanie oparte na książce „Cienie Przybytku”, omawiającej głównie 3 księgę Mojżeszową i list do Żydów.

linia podziału

Badanie spraw aktualnych

W związku z tym, że ostatnio w sferze religijnej wiele się dzieje, Pan „objawia osoby, zasady i rzeczy”, postanowiliśmy przyjrzeć się tym wydarzeniom z punktu widzenia Biblii i literatury, aby móc je lepiej zrozumieć oraz zajmować właściwą postawę.

 • Jakie wydarzenia obserwujemy?
 • Czy i jakie są historyczne przykłady podobnych wydarzeń?
 • Czy w Biblii lub literaturze są opisane podobne sytuacje i przykłady postaw?
 • Czy Biblia lub literatura wskazuje właściwe sposoby postępowania w analogicznych sytuacjach?
 • Jaka powinna być nasza postawa?

Badanie oparte na rozmaitych źródłach.

linia podziału

„Rodzaje zebrań Zborowych” [Badanie zakończone]

W związku z założeniem Zboru w Bielawie uznaliśmy za stosowne skonfrontować nasze dotychczasowe zrozumienie odnośnie rodzajów i sposobu przeprowadzania różnego rodzaju zebrań, tak, abyśmy mogli w naszej społeczności korzystać z możliwie najlepszych wzorców i dostosować nasze zebrania do naszych wspólnych oczekiwań, a nasze oczekiwania do tego co będzie najbardziej korzystne duchowo.

 • Jakie są rodzaje zebrań?
 • Jak różnego rodzaju zebrania przebiegały w przeszłości?
 • Jakie są wady i zalety rozmaitych sposobów przeprowadzania poszczególnych rodzajów zebrań?
 • Jaki zachować w nich porządek?
 • Jak osiągnąć największe korzyści z danego rodzaju zebrań?

Za główną podstawę do tych rozważań przyjęliśmy fragment z 6 tomu „Wykładów Pisma Świętego”, strony 319-328