Etapy powrotu Jezusa

seria tematyczna: Etapy powrotu Jezusa Chrystusa - "wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia" - 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 8Po rozważeniu tematu SPOSOBU powrotu Jezusa, postanowiliśmy kontynuować rozważanie tego tematu, zajmując się ETAPAMI tego powrotu. Wiele osób bowiem traktuje temat owego powrotu jako kwestię jednorazowego aktu, tymczasem Biblia nie skupia się na momencie powrotu, lecz na OKRESIE drugiej OBECNOŚCI Jezusa, dzieląc go na trzy etapy: paruzję (parousia), epifanię/apokalipsę (epiphanea/apokalupsis) i bazyleę (basilea). W trakcie tych rozważań zastanawiamy się nad różnicami pomiędzy tymi etapami, ich celami, kolejnością i różnymi innymi sprawami jakie Biblia mówi na ich temat.

Nasze rozważania prowadzimy w kolejności zaproponowanej w 17 tomie epifanicznych wykładów Pisma Świętego, pt. „Tysiąclecie” P.S.L. Johnsona.

Posłuchaj zebrania na żywo (niedziela 10-13, czwartek 19-20:30)Aktualnie dostępne odcinki (rozważany tekst oraz pytania do niego są dostępne w opisach filmów na Youtube):

 1. POSŁUCHAJ: Paragraf 1: Wstęp – cz.1 – Oczekiwania wobec rozważań tego tematu (23-10-2022)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki będzie temat naszych rozważań i czemu uważamy, że jest on interesujący?
  Akapit 2. Pytanie 1) Czego nie powinniśmy oczekiwać od proroctw biblijnych odnoszących się do drugiego adwentu?
  2) Jak świadczy o tym przykład pierwszego adwentu Jezusa?
 2. POSŁUCHAJ: Wstęp – cz. 2 – Szczególnie istotna kwestia (30-10-2022)
  Akapit 3. Pytanie 1) Co jest szczególnie istotne w kwestii wtórej obecności Jezusa?
  2) Co jest powszechnie popełnianym błędem – i dlaczego?
  Akapit 4. Pytanie 1) Co zauważają ci, którzy naprawdę interesują się tematem powrotu Jezusa?
 3. POSŁUCHAJ: Paragraf 2: Parousia cz.1 – Znaczenie słowa „parousia” (paruzja) (13-11-2022)
  Akapit 1. Pytanie 1. Jakie jest znaczenie słowa “parousia”?
  2) Jak to słowo jest tłumaczone w polskich przekładach? (lista wersetów w których jest ono obecne: Mat. 24:3; Mat. 24:27; Mat. 24:37; Mat. 24:39; 1 Kor. 15:23; 1 Kor. 16:17; 2 Kor. 7:6; 2 Kor. 7:7; 2 Kor. 10:10; Flp. 1:26; Flp. 2:12; 1 Tes. 2:19; 1 Tes. 3:13; 1 Tes. 4:15; 1 Tes. 5:23; 2 Tes. 2:1; 2 Tes. 2:8; 2 Tes. 2:9; Jak. 5:7; Jak. 5:8; 2 Piotra 1:16; 2 Piotra 3:4; 2 Piotra 3:12; 1 Jana 2:28)
 4. POSŁUCHAJ: Parousia cz.2 – Obecność, czy jednak przychodzenie, przybycie lub zbliżanie się?) (27-11-2022)
  Akapit 2. Pytanie 1) Jaki jest źródłosłów (lub inaczej: jaka jest etymologia) słowa parousia – i jakie jest wobec tego jego znaczenie?
  2) Czemu nie oznacza ono “przychodzenia, zbliżania się kogoś, kto jest w drodze”? (Flp. 2:12)
  3) Co byłoby niezbędne, by oznaczało ono “przychodzenie” w znaczeniu zbliżania się? (Łuk. 21:8 i 20)
  4) Co byłoby niezbędne, by oznaczało ono “przybycie” (Mat. 24:14 i 50)
  5) Z jakiego powodu nadawane jest mu jednak znaczenie “przychodzenia” lub “przybycia”?
 5. POSŁUCHAJ: Parousia cz.3 – Dzień Pański przyjdzie jak złodziej (18-12-2022)
  Akapit 3. Pytanie 1) Co wynika z 1 Tes. 5:1-5 odnośnie pierwszej części pobytu Jezusa na ziemi po jego powrocie?
 6. POSŁUCHAJ: Parousia cz.4 – zacznie się od (a) zebrania Oblubienicy (08-01-2023)
  Akapit 4. Pytanie 1) Jakie, według Mat. 24:23-41 oraz Łuk. 17:20-37 będą szczególne czynności naszego Pana w pierwszym etapie jego drugiego adwentu?
  2) Na czym miała polegać pierwsza z tych czynności, według:
  (a) Ps. 50:5? (b) Mal. 3:17? (c) Mat. 13:30,39? (d) Obj. 14:14-16? (e) Kol. 3:4?
 7. POSŁUCHAJ: Parousia cz.5 – zacznie się od (b) przygotowania wielkiego ucisku (cz.1) (15-01-2023)
  Akapit 4. Pytanie 3) Na czym miała polegać druga z tych czynności, według: a) Mat. 24:21,22? b) Dan. 12:1?
 8. POSŁUCHAJ: Parousia cz.6 – zacznie się od (b) przygotowania wielkiego ucisku (cz.2) (05-02-2023)
  Akapit 4. Pytanie 3) Na czym miała polegać druga z tych czynności, według: c) Łuk. 17:26-30? d) Łuk. 21:25-26? e) Obj. 19:11-21?
 9. POSŁUCHAJ: Parousia cz.7 – zacznie się od (b) przygotowania wielkiego ucisku (cz.3) (12-02-2023)
  Akapit 4. Pytanie 4) Co prócz tego następuje w trakcie tej drugiej czynności – względem świata, względem Wielkiej Kompanii, i względem Młodocianych Godnych? (dzieląc je na kilka podrzędnych pytań, to jest odnośnie poszczególnych wymienionych klas ludzi oddzielnie)
 10. POSŁUCHAJ: Parousia cz.8: paruzja, epifania, apokalipsa i bazyleja – co znaczą?) (05-03-2023)
  Akapit 5. Pytanie 1) W jakim sensie zwykle używamy słów “paruzja”, “epifania”, “apokalipsa” i “bazyleja”?
  2) Co jednak zauważymy w naszych rozważaniach odnośnie zakresu znaczenia słowa “parousia”?
 11. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.1: Czemu uczniowie pytali o znak Jego obecności? (12-03-2023)
  Paragraf 3: „Parousia jako okres żęcia”
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaką tezę będziemy starali się udowodnić w ciągu najbliższych kilku zebrań?
  Akapit 2. Pytanie 1) O czym, w kontekście naszych rozważań, świadczy Mat. 24:3?
  a) Jaki był pierwszy z powodów pytania uczniów o znak jego parousii – obecności? (Mat. 24:39)
  b) Jaki był drugi z powodów pytania uczniów o ten znak? (Mat. 13:39)
  c) Kiedy ów znak nie byłby potrzebny, i dlaczego?
 12. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.2: Jaki znak Jezus podał uczniom na dowód Jego obecności? (02-04-2023)
  Akapit 2. Pytanie 2) Jaki znak Jezus im podał na dowód tego wydarzenia:
  a) na podstawie Mat. 24:27-28,30-31?
  b) na podstawie Łuk. 17:34-37?
 13. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.3: Czy ‚astrape’ koniecznie oznacza ‚błyskawica’? (09-04-2023)
  Akapit 3. Pytanie 1) Jak jest w różnych przekładach Biblii tłumaczone obecne w Mat. 24:27 greckie słowo “astrape”?
  2) Czy słowo astrape ma w Biblii tylko jedno znaczenie: błyskawica, i czy w związku z tym takie tłumaczenie wersetu Mat. 24:27 jest jedyne możliwe? (wszystkie wersety zawierające słowo astrape):
  (a) Mat. 28:3 [będzie szerzej omawiane w pytaniu 5] (b) Łuk. 10:18 (c) Łuk. 11:36 [będzie szerzej omawiane w pytaniu 4] (d) Łuk. 17:24 (e) Obj. 4:5 (f) Obj. 8:5 (g) Obj. 11:19 (h) Obj. 16:18
  3) Czy cechy określające w Mat. 24:27 słowo “astrape” zgadzają się z cechami, jakimi charakteryzują się błyskawice? I czy wobec tego takie tłumaczenie jest uzasadnione?
  4) O czym dla naszego tematu świadczy Łuk. 11:36, szczególnie w porównaniu z Ps. 119:105?
  5) O czym dla naszego tematu świadczy Mat. 28:3?
 14. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.4: Obecność Jezusa porównana z obecnością słońca (16-04-2023)
  Akapit 4. Pytanie 1) Co jest cechą szczególną światła słonecznego?
  2) Na czym polega tu ilustracja porównująca obecność słońca z obecnością Jezusa?
  3*) Dlaczego słońce jest dobrym symbolem w tej kwestii? (Efez. 5:14; Mat. 13:43; Mal. 3:20 (lub 4:2, zależnie od przekładu))
  4) O czym świadczą ostrzeżenia Jezusa z Mat. 24:24-26?
 15. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.5: „…i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop” (07-05-2023)
  Akapit 5. Pytanie 1) O czym świadczy Mat. 24:37-39?
  2) Co w tych wersetach jest porównane ze sobą?
  3) O czym (w kwestii etapów wtórej obecności) świadczą słowa z Łuk. 17:22?
  4) Kiedy ów “jeden dzień z dni Syna człowieczego” miał mieć miejsce?
  5) Dlaczego jest on pierwszą fazą Jego drugiego adwentu? (+ Łuk. 17:26,27)
 16. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.6: „…ujrzeć choć JEDEN Z DNI Syna Człowieczego” (14-05-2023)
  Akapit 6. Pytanie 1) Jaka jest pierwsza różnica opisu pomiędzy Mat. 24:37-39 z Łuk. 17:26-30?
  2) Jaka jest druga różnica w tych opisach? (+ Łuk. 17:22)
  3) Co bowiem mieli pragnąć widzieć uczniowie? (Łuk. 17:22)

Zapraszamy do wspólnego rozważania w kolejnych tygodniach.