Etapy powrotu Jezusa

seria tematyczna: Etapy powrotu Jezusa Chrystusa - "wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia" - 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 8Po rozważeniu tematu SPOSOBU powrotu Jezusa, postanowiliśmy kontynuować rozważanie tego tematu, zajmując się ETAPAMI tego powrotu. Wiele osób bowiem traktuje temat owego powrotu jako kwestię jednorazowego aktu, tymczasem Biblia nie skupia się na momencie powrotu, lecz na OKRESIE drugiej OBECNOŚCI Jezusa, dzieląc go na trzy etapy: paruzję (parousia), epifanię/apokalipsę (epiphanea/apokalupsis) i bazyleę (basilea). W trakcie tych rozważań zastanawiamy się nad różnicami pomiędzy tymi etapami, ich celami, kolejnością i różnymi innymi sprawami jakie Biblia mówi na ich temat.

Nasze rozważania prowadzimy w kolejności zaproponowanej w 17 tomie epifanicznych wykładów Pisma Świętego, pt. „Tysiąclecie” P.S.L. Johnsona.

Posłuchaj zebrania na żywo (niedziela 10-13, czwartek 19-20:30)Aktualnie dostępne odcinki (rozważany tekst oraz pytania do niego są dostępne w opisach filmów na Youtube):

 1. POSŁUCHAJ: Paragraf 1: Wstęp – cz.1 – Oczekiwania wobec rozważań tego tematu (23-10-2022)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki będzie temat naszych rozważań i czemu uważamy, że jest on interesujący?
  Akapit 2. Pytanie 1) Czego nie powinniśmy oczekiwać od proroctw biblijnych odnoszących się do drugiego adwentu?
  2) Jak świadczy o tym przykład pierwszego adwentu Jezusa?
 2. POSŁUCHAJ: Wstęp – cz. 2 – Szczególnie istotna kwestia (30-10-2022)
  Akapit 3. Pytanie 1) Co jest szczególnie istotne w kwestii wtórej obecności Jezusa?
  2) Co jest powszechnie popełnianym błędem – i dlaczego?
  Akapit 4. Pytanie 1) Co zauważają ci, którzy naprawdę interesują się tematem powrotu Jezusa?
 3. POSŁUCHAJ: Paragraf 2: Parousia cz.1 – Znaczenie słowa „parousia” (paruzja) (13-11-2022)
  Akapit 1. Pytanie 1. Jakie jest znaczenie słowa “parousia”?
  2) Jak to słowo jest tłumaczone w polskich przekładach? (lista wersetów w których jest ono obecne: Mat. 24:3; Mat. 24:27; Mat. 24:37; Mat. 24:39; 1 Kor. 15:23; 1 Kor. 16:17; 2 Kor. 7:6; 2 Kor. 7:7; 2 Kor. 10:10; Flp. 1:26; Flp. 2:12; 1 Tes. 2:19; 1 Tes. 3:13; 1 Tes. 4:15; 1 Tes. 5:23; 2 Tes. 2:1; 2 Tes. 2:8; 2 Tes. 2:9; Jak. 5:7; Jak. 5:8; 2 Piotra 1:16; 2 Piotra 3:4; 2 Piotra 3:12; 1 Jana 2:28)
 4. POSŁUCHAJ: Parousia cz.2 – Obecność, czy jednak przychodzenie, przybycie lub zbliżanie się?) (27-11-2022)
  Akapit 2. Pytanie 1) Jaki jest źródłosłów (lub inaczej: jaka jest etymologia) słowa parousia – i jakie jest wobec tego jego znaczenie?
  2) Czemu nie oznacza ono “przychodzenia, zbliżania się kogoś, kto jest w drodze”? (Flp. 2:12)
  3) Co byłoby niezbędne, by oznaczało ono “przychodzenie” w znaczeniu zbliżania się? (Łuk. 21:8 i 20)
  4) Co byłoby niezbędne, by oznaczało ono “przybycie” (Mat. 24:14 i 50)
  5) Z jakiego powodu nadawane jest mu jednak znaczenie “przychodzenia” lub “przybycia”?
 5. POSŁUCHAJ: Parousia cz.3 – Dzień Pański przyjdzie jak złodziej (18-12-2022)
  Akapit 3. Pytanie 1) Co wynika z 1 Tes. 5:1-5 odnośnie pierwszej części pobytu Jezusa na ziemi po jego powrocie?
 6. POSŁUCHAJ: Parousia cz.4 – zacznie się od (a) zebrania Oblubienicy (08-01-2023)
  Akapit 4. Pytanie 1) Jakie, według Mat. 24:23-41 oraz Łuk. 17:20-37 będą szczególne czynności naszego Pana w pierwszym etapie jego drugiego adwentu?
  2) Na czym miała polegać pierwsza z tych czynności, według:
  (a) Ps. 50:5? (b) Mal. 3:17? (c) Mat. 13:30,39? (d) Obj. 14:14-16? (e) Kol. 3:4?
 7. POSŁUCHAJ: Parousia cz.5 – zacznie się od (b) przygotowania wielkiego ucisku (cz.1) (15-01-2023)
  Akapit 4. Pytanie 3) Na czym miała polegać druga z tych czynności, według: a) Mat. 24:21,22? b) Dan. 12:1?
 8. POSŁUCHAJ: Parousia cz.6 – zacznie się od (b) przygotowania wielkiego ucisku (cz.2) (05-02-2023)
  Akapit 4. Pytanie 3) Na czym miała polegać druga z tych czynności, według: c) Łuk. 17:26-30? d) Łuk. 21:25-26? e) Obj. 19:11-21?
 9. POSŁUCHAJ: Parousia cz.7 – zacznie się od (b) przygotowania wielkiego ucisku (cz.3) (12-02-2023)
  Akapit 4. Pytanie 4) Co prócz tego następuje w trakcie tej drugiej czynności – względem świata, względem Wielkiej Kompanii, i względem Młodocianych Godnych? (dzieląc je na kilka podrzędnych pytań, to jest odnośnie poszczególnych wymienionych klas ludzi oddzielnie)
 10. POSŁUCHAJ: Parousia cz.8: paruzja, epifania, apokalipsa i bazyleja – co znaczą?) (05-03-2023)
  Akapit 5. Pytanie 1) W jakim sensie zwykle używamy słów “paruzja”, “epifania”, “apokalipsa” i “bazyleja”?
  2) Co jednak zauważymy w naszych rozważaniach odnośnie zakresu znaczenia słowa “parousia”?
 11. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.1: Czemu uczniowie pytali o znak Jego obecności? (12-03-2023)
  Paragraf 3: „Parousia jako okres żęcia”
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaką tezę będziemy starali się udowodnić w ciągu najbliższych kilku zebrań?
  Akapit 2. Pytanie 1) O czym, w kontekście naszych rozważań, świadczy Mat. 24:3?
  a) Jaki był pierwszy z powodów pytania uczniów o znak jego parousii – obecności? (Mat. 24:39)
  b) Jaki był drugi z powodów pytania uczniów o ten znak? (Mat. 13:39)
  c) Kiedy ów znak nie byłby potrzebny, i dlaczego?
 12. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.2: Jaki znak Jezus podał uczniom na dowód Jego obecności? (02-04-2023)
  Akapit 2. Pytanie 2) Jaki znak Jezus im podał na dowód tego wydarzenia:
  a) na podstawie Mat. 24:27-28,30-31?
  b) na podstawie Łuk. 17:34-37?
 13. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.3: Czy ‚astrape’ koniecznie oznacza ‚błyskawica’? (09-04-2023)
  Akapit 3. Pytanie 1) Jak jest w różnych przekładach Biblii tłumaczone obecne w Mat. 24:27 greckie słowo “astrape”?
  2) Czy słowo astrape ma w Biblii tylko jedno znaczenie: błyskawica, i czy w związku z tym takie tłumaczenie wersetu Mat. 24:27 jest jedyne możliwe? (wszystkie wersety zawierające słowo astrape):
  (a) Mat. 28:3 [będzie szerzej omawiane w pytaniu 5] (b) Łuk. 10:18 (c) Łuk. 11:36 [będzie szerzej omawiane w pytaniu 4] (d) Łuk. 17:24 (e) Obj. 4:5 (f) Obj. 8:5 (g) Obj. 11:19 (h) Obj. 16:18
  3) Czy cechy określające w Mat. 24:27 słowo “astrape” zgadzają się z cechami, jakimi charakteryzują się błyskawice? I czy wobec tego takie tłumaczenie jest uzasadnione?
  4) O czym dla naszego tematu świadczy Łuk. 11:36, szczególnie w porównaniu z Ps. 119:105?
  5) O czym dla naszego tematu świadczy Mat. 28:3?
 14. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.4: Obecność Jezusa porównana z obecnością słońca (16-04-2023)
  Akapit 4. Pytanie 1) Co jest cechą szczególną światła słonecznego?
  2) Na czym polega tu ilustracja porównująca obecność słońca z obecnością Jezusa?
  3*) Dlaczego słońce jest dobrym symbolem w tej kwestii? (Efez. 5:14; Mat. 13:43; Mal. 3:20 (lub 4:2, zależnie od przekładu))
  4) O czym świadczą ostrzeżenia Jezusa z Mat. 24:24-26?
 15. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.5: „…i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop” (07-05-2023)
  Akapit 5. Pytanie 1) O czym świadczy Mat. 24:37-39?
  2) Co w tych wersetach jest porównane ze sobą?
  3) O czym (w kwestii etapów wtórej obecności) świadczą słowa z Łuk. 17:22?
  4) Kiedy ów “jeden dzień z dni Syna człowieczego” miał mieć miejsce?
  5) Dlaczego jest on pierwszą fazą Jego drugiego adwentu? (+ Łuk. 17:26,27)
 16. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.6: „…ujrzeć choć JEDEN Z DNI Syna Człowieczego” (14-05-2023)
  Akapit 6. Pytanie 1) Jaka jest pierwsza różnica opisu pomiędzy Mat. 24:37-39 z Łuk. 17:26-30?
  2) Jaka jest druga różnica w tych opisach? (+ Łuk. 17:22)
  3) Co bowiem mieli pragnąć widzieć uczniowie? (Łuk. 17:22)
 17. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.7: „…a jak było za dni Noego, tak będzie z obecnością Syna Człowieczego” (28-05-2023)
  Akapit 7. Pytanie 1) Jakie pierwsze porównanie jest uczynione w Łuk. 17:26-27 i Mat. 24:37-39?
  2) Jaki moment czasowy jest podkreślony w tym pierwszym porównaniu?
 18. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.8: „i nie spostrzegli się aż przyszedł potop i pochłonął” (04-06-2023)
  Akapit 7. Pytanie 3) Jakie drugie porównanie jest uczynione w tych wersetach?
  4) Jakie trzecie porównanie jest uczynione w tych wersetach?
 19. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.9: najpierw parousia, potem epiphaneia, później basileia (11-06-2023)
  Akapit 7. Pytanie 5) W jakim okresie czasu miało miejsce to, co opisane w pierwszym porównaniu?
  6) Kiedy mają miejsce wydarzenia z drugiego i trzeciego porównania?
  7*) Minęło wiele lat od wydarzenia z pierwszego porównania, a ludzie dalej się zachowują podobnie. Czy sprzeciwia się to naszemu rozumieniu? (patrz też na końcówkę następnego akapitu)
 20. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.10: parousia a zniszczenie Sodomy (18-06-2023)
  Akapit 8. Pytanie 1) Kogo przedstawia Lot w antytypie? (Obj. 11:8; Obj. 17:1-6, 18)
  2) Jakie pierwsze porównanie zawiera typ Lota (Łuk. 17:28-30)?
  3) Jakie drugie porównanie zawiera ten typ?
  4) Jakie trzecie porównanie zawiera ten typ?
  5) Jakie czwarte porównanie zawiera ten typ?
 21. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.11: załatwiali codzienne sprawy, aż do zniszczenia (09-07-2023)
  Akapit 8. Pytanie 6) Czego dowodzi także werset 30? (Łuk. 17:30)
  7) Do kiedy tak będzie?
 22. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.12: przez wzgląd na przyjście Jezusa (06-08-2023)
  Akapit 9. Pytanie 1) Jaki okres czasu apostoł Paweł w 2 Tes. 2:1 nazwał słowem parousia?
  2) Jakie powody przemawiają za takim rozumieniem tego słowa?
  3) Jakiego dowodu użyłby Paweł, gdyby on i oni wierzyli w widzialny drugi adwent Jezusa i czego to dowodzi?
  4*) Dlaczego w związku z tym w tym wersecie słowo parousia nie oznacza późniejszych etapów obecności Jezusa, a właśnie czas żniwa?
 23. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.13: „(…) Tak też będzie w dniu (…) tej nocy będzie” (03-09-2023)
  Akapit 10. Pytanie 1) Czego do tej pory dowiedliśmy w trakcie naszych rozważań niniejszego paragrafu?
  2) [pytanie ogólne, zadać je po rozważeniu poniższych pytań szczegółowych] Czego dowodzą figury (typy) orłów i padliny oraz różne figury żniwa obecne w Mat. 24:27-28 i Łuk. 17:34-37?
  a*) czemu w Łuk. 17:34 jest mowa o nocy, skoro rozważamy parousię, a parousia – generalnie rzecz ujmując – jest “dniem” (i w wersecie 31 jest mowa o “dniu”), “nocą” jest natomiast epifania?
  b) co pokazuje porównanie wersetu 27 z wersetem 28 z ewangelii Mateusza rozdziału 24 odnośnie okresu czasu jakiego dotyczy ten fragment oraz znaczenia światła i padliny?
  c*) z jakich elementów składowych składa się żniwo?
 24. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.14: „(…) jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony (…)” (10-09-2023)
  Akapit 10. Pytanie 2) d) jaka część procesu żniwa jest ukazana w działaniach względem poszczególnych grup osób z Łuk. 17:34-37?
  e) co przedstawia zabieranie ich z jednego łoża?
  f) co przedstawia zabieranie ich z jednego pola?
  g) co przedstawia zabieranie ich ze wspólnego mielenia w jednym młynie?
 25. POSŁUCHAJ: Okres żęcia? cz.15: Dokąd Panie? Gdzie ciało, tam gromadzą się i orły (17-09-2023)
  Akapit 10. Pytanie 2) h) na czym polega równoległość powyższych czynności z czynnością względem orłów przy padlinie?
  i*) kogo przedstawiają orły?
  j) co przedstawia padlina?
  k) jaki punkt widzenia harmonijnie łączy te różne figury/typy w jeden spójny obraz, czyli jaki był pierwszy środek użyty przez naszego Pana w pierwszym etapie Jego drugiego adwentu w celu objawienia swej paruzji oraz przeprowadzenia żęcia w okresie żniwa?
 26. POSŁUCHAJ: Całe żniwo? cz.1: oracz będzie deptał żniwiarzowi po piętach (24-09-2023)
  Paragraf 3: „Parousia jako całe żniwo”
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaką część naszego tematu będziemy obecnie rozważać?
  2) Co jest drugą fazą drugiego adwentu Jezusa?
  3) Czy czas ucisku/gniewu zachodzi na czas żęcia, a potem następuje po nim przez pewien okres?
  a) na podstawie Amosa 9:13?
  b) Mat. 13:42?
  c) Obj. 6:9-11?
 27. POSŁUCHAJ: Całe żniwo? cz.2: powstrzymajcie się od spustoszenia aż popieczętujemy (01-10-2023)
  d) na podstawie Obj. 7:1-3?
  e) Obj. 14:19-20?
 28. POSŁUCHAJ: Całe żniwo? cz.3: Jesteście koroną chluby … w obecność jego (22-10-2023)
  4) Na jaką cechę będziemy szczególnie zwracać uwagę w rozważanych wersetach i dlaczego?
  Akapit 2. Pytanie 1) O czym świadczy względem naszego tematu 1 Tes. 2:19? (najpierw zadać pytania składowe)
  a) W jakiej funkcji/urzędzie w tym wersecie występuje św. Paweł?
  b) Na co on tu zwraca uwagę?
  c) O czym świadczy kolejność wzbudzania umarłych względem naszego tematu? (1 Tes. 4:13-17)
  d) O czym świadczy posiadanie przez nich tego przywileju w czasie Jego obecności?
 29. POSŁUCHAJ: Całe żniwo? cz.4: …którzy żywi pozostaniemy do obecności Pana… (29-10-2023)
  2) O czym świadczy względem naszego tematu 1 Tes. 3:13? (Kol. 3:4)
  3) O czym świadczy względem naszego tematu 1 Tes. 4:15?
  4) O czym świadczy względem naszego tematu 1 Tes. 5:23?
 30. POSŁUCHAJ: Całe żniwo? cz.5: …którego Jezus zniszczy objawieniem swojego przyjścia (12-11-2023)
  5) O czym świadczy względem naszego tematu 2 Tes. 2:8,9?
  a) Kiedy ma zostać zniszczone papiestwo? (Dan. 7:8-11,26; 12:1; Mat. 24:21,22; Obj. 18 i 19)
  b) O czyją obecność chodzi w wersecie 9?
  c) W jaki sposób Pan niszczy złudzenia pochodzące od szatana?
 31. POSŁUCHAJ: Całe żniwo? cz.6: …utwierdzajcie serca, przybliża się obecność Pana (26-11-2023)
  6) O czym świadczy względem naszego tematu Jak. 5:7,8? (Kol. 3:4; 1 Piotra. 1:7,13; 4:13)
 32. POSŁUCHAJ: Całe żniwo? cz.7: „Gdzie jest to Jego przyobiecane „nadejście”?” (03-12-2023)
  7) O czym świadczy względem naszego tematu 2 Piotra 3:3,4?
  a) Czego dowodzi użycie w tym wersecie wyrażenia “w ostateczne dni”?
  b) Czemu, ogólnie mówiąc, naśmiewcy się naśmiewają z ogłaszania wtórej obecności Jezusa?
 33. POSŁUCHAJ: Całe żniwo? cz.8: Przyspieszyć obecność dnia Boga i zniszczenie świata (10-12-2023)
  8) O czym świadczy względem naszego tematu 2 Piotra 3:12 (i jego kontekst)?
 34. POSŁUCHAJ: Całe żniwo? cz.9: „…abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufną odwagę i nie byli zawstydzeni przez Niego przy Jego przyjściu” (17-12-2023)
  9) O czym świadczy względem naszego tematu 1 Jana 2:28? (Kol. 3:4; 1 Jana 3:2)
 35. POSŁUCHAJ: Całe Tysiąclecie? cz.1: Przez człowieka śmierć, przez człowieka też zmartwychwstanie umarłych (24-12-2023)
  Paragraf 5: „Parousia, jako całe Tysiąclecie”
  Akapit 1. Pytanie 1) W znaczeniu którego etapu wtórego adwentu naszego Pana jest użyte słowo parousia w 1 Kor. 15:23?
  a) Ogólnie mówiąc, o czym mówi fragment z 1 Koryntian rozdziału 15 wersetów 20-23?
  b) Jaka jest różnica pomiędzy obudzeniem (powstaniem) z martwych, a zmartwychwstaniem?
  c) O jakiego to “człowieka” chodzi w wersecie 21?
 36. POSŁUCHAJ: Całe Tysiąclecie? cz.2: wszyscy zostaną ożywieni, ale każdy w swojej kolejności (07-01-2024)
  d) Czego to dowodzi w kwestii tego, czy Kościół powstanie z martwych, czy zmartwychwstanie? (werset 22)
  e) Co precyzuje werset 23 względem dwóch grup, które mają zostać ożywione (czyli: które mają zmartwychwstać)?
  f) Czy apostoł Paweł ma w tym wersecie na myśli Jezusa? Dlaczego?
  g) Do kogo więc odnosi się wyrażenie “Chrystus jako pierwiastek”?
 37. POSŁUCHAJ: Całe Tysiąclecie? cz.3: Chrystus jako pierwszy plon, potem ci należący do niego (21-01-2024)
  h) Do jakiego wydarzenia odnosi się powyższe wyrażenie? (Fil. 3:11; Obj. 20:4,6)
  i) Kto jeszcze w Chrystusie zostanie ożywiony?
 38. POSŁUCHAJ: Całe Tysiąclecie? cz.4: …Przede mną będzie się zginać każde kolano… (28-01-2024)
  j) Kiedy to się stanie?
  aaa) Ps. 22:28,29;
  bbb) Iz. 45:22,23 w porównaniu z 1 Moj. 22:16,18 i Filip. 2:10,11
 39. POSŁUCHAJ: Całe Tysiąclecie? cz.5: Jezus będzie sądzić podczas epifanii i basileii (04-02-2024)
  j) Kiedy to się stanie?
  ccc) Rzym. 14:9-11
  ddd) 2 Tym. 4:1
 40. POSŁUCHAJ: Całe Tysiąclecie? cz.6: Nie mówcie nikomu o tym widzeniu (na górze) (11-02-2024)
  Akapit 2. Pytanie 1) W znaczeniu którego etapu wtórego adwentu naszego Pana jest użyte słowo parousia w 2 Piotra 1:16?
  a) Czym było wydarzenie, w którym uczniowie widzieli Chrystusa rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem na górze? (Mat. 17:9 – warto przeczytać z kontekstem od wersetu 1)
  b) Skąd to wiemy? (Mat. 16:28)
  c) A jak o tym znaczeniu słowa parousia w wersecie 16 świadczy sam Piotr w 2 Piotra 1:16-18? (szczególnie w wersecie 18)
 41. POSŁUCHAJ: Całe Tysiąclecie? cz.7: Jezus zajaśniał, a Mojżesz i Eliasz się ukazali (18-02-2024)
  2) O jakie fazy wtórej obecności chodzi w początkowej części tej wizji?
  3) A o jakie w drugiej części tej wizji?
 42. POSŁUCHAJ: Epiphaneia, cz.1: Czym jest epiphaneia jako okres? (25-02-2024)
  Paragraf 5: „Parousia, jako całe Tysiąclecie”
  Akapit 3. Pytanie 1) Co więc stwierdzamy odnośnie używania przez Biblię słowa parousia?
  2) Jak zwyczajowo używamy go w naszych rozważaniach – i dlaczego?
  Paragraf 6: „Epiphaneia, czyli manifestacja Chrystusa”
  Akapit 1. Pytanie 1) Czym jest epiphaneia jako okres?
  2) Co obejmuje względem świata? (Mat. 24:21,22; i tu przerwaliśmy)
 43. POSŁUCHAJ: Epiphaneia, cz.2: Nastanie czas ucisku, jakiego nigdy nie było (03-03-2024)
  2) Co epifania obejmuje względem świata? (Mat. 24:21,22; [tu był początek] Dan. 12:1; Łuk. 17:26-32; 21:25-26; [tu był koniec] Obj. 19:11-21)
 44. POSŁUCHAJ: Epiphaneia, cz.3: „Oczy Jego jak płomień ognia (…)” (10-03-2024)
  2) Co epifania obejmuje względem świata? (Mat. 24:21,22; Dan. 12:1; Łuk. 17:26-32; 21:25-26; [tu był początek] Obj. 19:11-21)
  3) Co obejmuje względem Wielkiej Kompanii? (Mal. 3:2-3; Mat. 7:26-27; [tu był koniec] 1 Kor. 3:12-15; Obj. 7:14)
 45. POSŁUCHAJ: Epiphaneia, cz.4: „dzieło będzie jawne, dzień ten bowiem to pokaże (…)” (17-03-2024)
  3) Co epifania obejmuje względem Wielkiej Kompanii? (Mal. 3:2-3; Mat. 7:26-27; [tu był początek] 1 Kor. 3:12-15; Obj. 7:14) [tu był koniec] 
 46. POSŁUCHAJ: Epiphaneia, cz.5: Co epifania obejmuje względem Młodocianych Godnych? (24-03-2024)
  4) Co epifania obejmuje względem Młodocianych Godnych? (i kim oni w ogóle są)
 47. POSŁUCHAJ: Epiphaneia, cz.6: Początek epifanii jako okresu (07-04-2024)
  Akapit 2. Pytanie 1) Kiedy miał miejsce początek epifanii jako okresu?
  2) Co Jezus czyni względem świata w tym okresie? (Mat. 24:30; Łuk. 21:25-28; Obj. 1:7)
 48. POSŁUCHAJ: Epiphaneia, cz.7: Skutki działania prawdy w stosunku do różnych osób (21-04-2024)
  3) Jaką właściwość ma prawda działając w stosunku do różnych osób – i od czego to zależy? (2 Moj. 14:20)
 49. POSŁUCHAJ: Epiphaneia, cz.8: Czy słowo „epifania” jest słowem biblijnym? (28-04-2024)
  Paragraf 7: “Biblijne użycie słowa Epiphaneia”
  Akapit 1. Pytanie 1) Czy słowo “epifania” jest słowem biblijnym?
  2) Przeczytaj wersety, w których znajdujemy jego grecki odpowiednik (2 Tes. 2:8; 1 Tym. 6:14; 2 Tym. 1:10; 4:1,8 oraz Tyt. 2:13)
 50. POSŁUCHAJ: Epiphaneia, cz.9: Jak można słowo „epiphaneia” zanalizować słowotwórczo? (05-05-2024)
  3) Jakich 7 rzeczy będzie pomocne przy próbie zgłębienia znaczenia słowa epiphaneia?
  Akapit 2. Pytanie 1) Jak można słowo “epiphaneia” zanalizować słowotwórczo? od jakiego czasownika pochodzi to słowo?
  a) jakie jest znaczenie jego rdzenia (podstawowej części) – “phaino”?
  b) jakie jest znaczenie jego przedrostka – przyimka “epi”?
  c) co wnosi w znaczenie tego słowa obecność tam tego przedrostka?
  2) Jakie jest więc znaczenie greckiego rzeczownika “epiphaneia”, i do czego z reguły się ten rzeczownik odnosi?
 51. POSŁUCHAJ: Występowanie czasownika ‚epiphaino’ i jego znaczenie (12-05-2024)
  Paragraf 8: “Występowanie czasownika Epiphaino”
  Akapit 1. Pytanie 1) W jakim znaczeniu czasownik “epiphaino” jest obecny w Łuk. 1:78-79? (patrz też do Jana 1:9; 8:12; 9:5)
  2) W jakim znaczeniu czasownik “epiphaino” jest obecny w Dz. Ap. 27:20?
  3) W jakim znaczeniu czasownik “epiphaino” jest obecny w Tyt. 2:11-12?
  4) W jakim znaczeniu czasownik “epiphaino” jest obecny w Tyt. 3:4?
  5) Jaki wniosek wyciągamy z naszych rozważań względem definicji czasownika “epiphaino”?
 52. POSŁUCHAJ: Występowanie rzeczownika ‚epiphaneia’ i nasze o nim spodziewania (19-05-2024)
  Paragraf 9: “Występowanie rzeczownika Epiphaneia”
  Akapit 1. Pytanie 1) Czego spodziewamy się z przestudiowania wersetów, w których zawarte jest słowo “epiphaneia”?
 53. POSŁUCHAJ: „…objawiona przez epiphaneię naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa…” (26-05-2024)
  Paragraf 10: “Epiphaneia jako czynność”
  Akapit 1. Pytanie 1) W jakim znaczeniu rzeczownik epiphaneia jest obecny w 2 Tym. 1:9-10?
  a) o czym jest mowa w tym fragmencie?
  b) co św. Paweł twierdzi, że Jezus wyraźnie objawił?
  c) kiedy miało miejsce objawienie tych kwestii?
 54. POSŁUCHAJ: „Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się…” (09-06-2024)
  2) W jakim znaczeniu rzeczownik epiphaneia jest obecny w Tyt. 2:13?
  a) o czym jest mowa w tym fragmencie?
  b) na czym polega wspomniana w tym tekście nadzieja? (Kol. 3:4; 1 Jana 3:2)
  c) czym nie jest, a czym jest “chwała wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”? (Iz. 6:3; Ps. 72:19; 4 Moj. 14:21; Obj. 4:8; 15:3,4)
 55. POSŁUCHAJ: „Kiedy objawi się Chrystus… wtedy i wy objawicie się z nim w chwale” (16-06-2024)
  d) czego oczekiwali członkowie Kościoła w związku z drugim pobytem naszego Pana na ziemi?
  e) kiedy miało mieć miejsce objawienie tych kwestii [i, w związku z tym, jakiego okresu czasu dotyczy ten tekst]?
 56. POSŁUCHAJ: „którego Pan Jezus zgładzi duchem ust swoich i unicestwi ujawnieniem swej obecności (23-06-2024)
  3) W jakim znaczeniu rzeczownik epiphaneia jest obecny w 2 Tes. 2:8?
  a) o czym jest mowa w tym fragmencie? (patrz też do Jana 17:17)
  b) jakiego okresu czasu dotyczy objawianie tych kwestii?

Zapraszamy do wspólnego rozważania w kolejnych tygodniach.