Gajda Dariusz

Wykłady i kazania – br. Dariusz Gajda

linia podziału

(Archiwalne oraz aktualne wykłady są także dostępne na naszym kanale na Youtube)

Albowiem taka jest wola Boża [odnośnie was] to jest, uświęcenie wasze (Manna na 5 lutego) | 05-02-2017 | POBIERZ (3,31 MB) lub POSŁUCHAJ

Kazanie (do zebrania zeznań/oświadczeń i modlitw), na podstawie 1 Tesaloniczan rozdziału 4 wersetu 3 (werset „Codziennej niebiańskiej manny” na 5 lutego).

Ufaj Panu ze wszystkiego serca twojego, a na rozumie swym nie spolegaj | 01-01-2016 | POBIERZ (6,26 MB) lub POSŁUCHAJ
Wykład na podstawie Przypowieści Salomonowych rozdziału 3 wersetu 5

Gorliwość domu twego pożera mnie (Manna na 22 listopada) | 22-11-2015 | POBIERZ (2,02 MB) lub POSŁUCHAJ
Kazanie do tekstu „Codziennej Niebiańskiej Manny” na 22 listopada – „Gorliwość domu twego pożera mnie” – Psalm 69 werset 10.

Prawo Boże – Zakończenie roku 2014 | 28-12-2014 | POBIERZ (6,90 MB) lub POSŁUCHAJ

Sprawiedliwy wyrośnie jako palma | 23-11-2014 | POBIERZ (5,38 MB) lub POSŁUCHAJ
Tekst podstawowy: Psalm 92 werset 13 – „Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, Rozrośnie się jak cedr Libanu”

Odnowa i wzrost | 14-01-2014 | POBIERZ (6,38 MB) lub POSŁUCHAJ
Zajmowanie się odnawianiem poświęcenia dla Boga jest bardzo ważne dla chrześcijan – a przede wszystkim jest to ważne na początku każdego nowego roku.

List do Hebrajczyków rozdział 5 wersety od 7 do 10 | 24-02-2013 | POBIERZ (4,70 MB) lub POSŁUCHAJ
„(7) Który za dni ciała swego modlitwy i uniżone prośby do tego, który go mógł zachować od śmierci, z wołaniem wielkiem i ze łzami ofiarował, i wysłuchany jest dla uczciwości. (8) A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. (9) A tak doskonałym będąc, stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego, (10) Nazwany będąc od Boga kapłanem najwyższym według porządku Melchisedekowego.”

Dziękczynienie | 30-12-2012 | POBIERZ (4,90 MB) lub POSŁUCHAJ
Jedną z najgorszych cech charakteru jest niewdzięczność, a jedną z najpiękniejszych – wdzięczność. Czym są – i z czego wypływają?