Mówcy przyjezdni

Wykłady i kazania – mówcy przyjezdni

linia podziału

(Archiwalne oraz aktualne wykłady są także dostępne na naszym kanale na Youtube)

Br. Tomasz Kupski | „Trzy przykłady – trzy lekarstwa – w historiach o Samarytanach” | 29-02-2024 | POSŁUCHAJ
Istnieje szereg przeróżnych wspaniałych pytań w Biblii, pytania poszukiwaczy, pytania szyderców, pytania zniechęconych, pytania wierzących, oraz pytania do Boga – nie bójmy się zadawać pytań, ale bądźmy też gotowi przyjąć odpowiedzi. Nowy testament jest pełny pytań Jezusa i pytań do Jezusa. Jezus nimi uczy, pyta, sprawdza – i nie są to łatwe pytania. Do jakich wniosków doszliśmy przez ostatnie lata? Odnośnie COVIDu, wojny w Ukrainie, itd. – czy to nas coś uczy? czy brakuje nam czegoś? jak się zmieniliśmy? czy te sytuacje nas zjednoczyły, czy poróżniły? jak przeszliśmy (i przechodzimy) przez ten test w naszych społecznościach? A jeśli nie – to czego zabrakło, lub czego było za dużo?
Kilka obrazów na temat grupy ludzi, na przykładzie których Jezus bardzo chętnie ilustrował pewne tematy.

Br. Tomasz Kupski | „Czy jestem ducha Chrystusowego?” | 29-02-2024 | POSŁUCHAJ
Wykład o kilku wzorcach jakie otrzymali apostołowie od naszego Pana Jezusa, by przygotować (wychować) ich do wykonywania dzieła jakie chciał by w przyszłości wykonywali.

Br. Andrzej Kaliszczyk | „Jan Chrzciciel” | 14-01-2024 | POSŁUCHAJ
Wykład na temat biblijnej postaci Jana Chrzciciela i pewnych, niekoniecznie prostych, kwestii jakie są z nim związane.

Br. Andrzej Kaliszczyk | „Naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce!” | 14-01-2024 | POSŁUCHAJ
Jak powinniśmy reagować na upływ czasu i co z tym jest związane?

Br. Ryszard Dobrowolski | „Walka Dawida o władzę” – cz.2 (Dawid i Absalom) | 20-08-2023 | POSŁUCHAJ

Br. Ryszard Dobrowolski | „Walka Dawida o władzę” – cz.1 (Dawid i Saul) | 20-08-2023 | POSŁUCHAJ
Opowieść o której wspominał br. Ryszard jest w PDFie np. tutaj: https://www.dobryskarbiec.pl/external/pdf/opowiesc_o_trzech_krolach.pdf . Dedykacja, jaka została do niej dołączona: „Chrześcijanom, zranionym w różnych społecznościach przez autorytarnych ludzi, szukającym pocieszenia, uzdrowienia i nadziei. Może staniecie na nogi i pójdziecie dalej za Tym, który jest wolnością. Chrześcijanom, którzy doświadczyli w przeszłości lub doświadczają teraz bolesnej udręki z powodu podziału społeczności. Może ta opowieść da wam światło i pociechę. Może również podniesiecie się i pójdziecie dalej za Tym, który jest Pokojem. Może doznacie pełnego uzdrowienia tak, że znów odpowiecie na wezwanie Tego, który domaga się wszystkiego, bo sam stał się dla nas wszystkim.”

Br. Arthur Ryppa | „Niektóre miejsca związane z Jezusem (dziś: Betlejem i Nazaret)” | 21-05-2023 | POSŁUCHAJ
Fragment: „(…) Kiedy zwiedzaliśmy jakieś miejsce historyczne, to kazała otwierać nam Biblię i myśmy czytali daną historię, dany opis w którym Pan Jezus przebywał, przemawiał – czy nawet ze Starego Testamentu jakieś teksty, i zaczęło to dla mnie – po prostu – jakoś ożywać. Te miejsca, to co ja w Biblii czytam – zauważyłem, że to ma jakiś związek z rzeczywistością. Było to dla mnie bardzo ciekawe przeżycie, i powiem szczerze, że to trwa do tej pory – i kiedy ja czytam np. ewangelie, i sytuacje jakie tam są opisane – te opisy, to one nie są dla mnie jakimiś takimi tylko suchymi relacjami, jakimiś historycznymi sprawozdaniami – że one gdzieś są bardzo, bardzo daleko ode mnie, coś co nie można sobie wyobrazić, co jest po części obce – bo jednak ta kultura jest inna niż nasza. Dlatego pragnieniem moim w tym temacie, którym chciałbym się z braterstwem podzielić, byśmy przynajmniej dwa miejsca, które są związane z Panem Jezusem dzisiaj omówili – i okazuje się, że one są realne, są nam bliskie (…)”

Br. Arthur Ryppa | „Przypowieść o uczcie weselnej” | 21-05-2023 | POSŁUCHAJ
Wykład na podstawie ewangelii Mateusza rozdziału 22 wersetów 1-14

Br. Dawid Stopiński | „Między dwoma wieczorami” (część 2) | 26-02-2023 | POSŁUCHAJ
W części drugiej – ostatnia, siódma z nich.

Br. Dawid Stopiński | „Między dwoma wieczorami” (część 1) | 26-02-2023 | POSŁUCHAJ
Znaczenie tej krótkiej biblijnej frazy – istotnej szczególnie w kontekście Paschy Izraelitów w Egipcie, czasu jej obchodzenia (oraz czasu składania niektórych ofiar i niektórych innych chronologicznych problemów) i jej antytypu; a także kwestii dlaczego Jezus spożywał baranka paschalnego dzień przed większością współczesnych mu (i żyjących później, także w naszych czasach) Żydów. Wykład omawia łącznie siedem interpretacji – możliwych sposobów rozumienia o jaki właściwie okres czasu chodzi, gdy Biblia mówi o czasie „między dwoma wieczorami”. W części pierwszej – sześć z nich.

Br. Zbigniew Kubala | „Sposób głoszenia ewangelii przez apostoła Pawła” – cz. 2 | 29-01-2023 | POSŁUCHAJ
W drugiej części wykładu jest omówienie wydarzeń opisanych w Dziejach Apostolskich rozdziale 17 (podróż do Tesaloniki i głoszenie tam ewangelii; zamieszki przy domu Jazona; ucieczka do Berei, głoszenie tam i kolejne zamieszki; ucieczka do Aten i głoszenie tam; dyskusje ze stoikami i epikurejczykami, mowa na Areopagu i głoszenie grekom o „nieznanym Bogu”)

Br. Zbigniew Kubala | „Sposób głoszenia ewangelii przez apostoła Pawła” – cz. 1 | 29-01-2023 | POSŁUCHAJ
W tej części jest omówienie wydarzeń opisanych w Dziejach Apostolskich rozdziale 16 (podróż do Macedonii i głoszenie tam ewangelii, uwolnienie dziewczynki od „ducha wieszczego”, związane z tym aresztowanie, tortury, uwięzienie, cudowne uwolnienie w wyniku trzęsienia ziemi, nawrócenie strażnika i uprzejme formalne uwolnienie z więzienia).

Br. Bogdan Kwaśniewski | „Eliasz – typ i antytyp” – cz. 2 | 20-11-2022 | POSŁUCHAJ
Cdn

Br. Bogdan Kwaśniewski | „Eliasz – typ i antytyp” – cz. 1 | 20-11-2022 | POSŁUCHAJ
Przekrojowa historia Kościoła Chrystusowego w czasie Wieku Ewangelii, szczególnie zaś w tych zakresach, które są pokazane w historii Eliasza (1 Królewska rozdziały 17 i 18)

Br. Kamil Duda | „Bój się Boga!” | 22-05-2022 | POSŁUCHAJ
Psalm 112:1: „Alleluja. Błogosławiony człowiek, który boi się Pana i ma upodobanie w Jego przykazaniach”. Innymi słowy – na czym polega, a na czym nie polega właściwa bojaźń Boża.

Br. Kamil Duda | „George Fox – kontekst historyczny, biografia i główne nauki” | 22-05-2022 | POSŁUCHAJ
Szafarską prawdą jaką głosił George Fox jest: „Prawdziwa religia polega na miłości do Boga z całego serca, umysłu, duszy i siły, a do innych – jak do samego siebie”

Br. Virginijus Sirmulis | „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” | 01-05-2022 | POSŁUCHAJ
Tekst przewodni: Rzymian rozdział 19 werset 21. Więcej na temat omawiany w wykładzie można znaleźć w książce pt. „Rozwój podobieństwa Chrystusowego w teorii i praktyce”

Br. Virginijus Sirmulis | „Dobry i zły człowiek” | 01-05-2022 | POSŁUCHAJ
Tekst przewodni: ewangelia Mateusza rozdział 12 wersety 34-35:
„(34) Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. (35) Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy.”

Br. Paweł Ryl | „Obmowa” | 13-02-2022 | POSŁUCHAJ

Br. Paweł Ryl | „Chrześcijańska zbroja” | 13-02-2022 | POSŁUCHAJ
Wykład na podstawie Efezjan rozdziału 6 wersetów 10-17: „(…) (11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (…)”

Br. Andrzej Nowak | „Jezus – bliski czy daleki?” | 26-12-2021 | POSŁUCHAJ

Br. Lukas Sellin | „Pomagaj braciom i siostrom w leczeniu chorób duchowych!” | 07-11-2021 | POSŁUCHAJ

Br. Lukas Sellin | „Ostrzeżenie przed stronnictwem i sekciarstwem” (Przypowieści Salomonowe rozdział 6) | 07-11-2021 | POSŁUCHAJ

Br. Dawid Wardziński | „Człowiek i jego skarb” | 25-07-2021 | POSŁUCHAJ
Tekst przewodni: ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety 44: „Ponownie królestwo niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w polu, który człowiek znalazł i ukrył. Uradowany nim poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił to pole.”

Br. Dawid Wardziński | „Jezus i dzieci” | 25-07-2021 | POSŁUCHAJ
Tekst przewodni: ewangelia Mateusza rozdział 19 wersety 13-15: „(13) Wtedy przyniesiono mu dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się, ale uczniowie ich gromili. (14) Lecz Jezus powiedział: Zostawcie dzieci i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, bo do takich należy królestwo niebieskie. (15) Położył na nie ręce i odszedł stamtąd”

Br. Stanisław Ozimek | „Tęcza – kolory, barwy, piękno, znaczenie – symbolika” – cz. 2 | 18-04-2021 | POSŁUCHAJ
Cdn

Br. Stanisław Ozimek | „Tęcza – kolory, barwy, piękno, znaczenie – symbolika” – cz. 1 | 18-04-2021 | POSŁUCHAJ
Wykład odnośnie biblijnej symboliki związanej z tęczą, jej wyglądem i atrybutami.

Br. Augustyn Bochniak | „Przybytek (Namiot Spotkania) i jego znaczenie dla nas” – cz.2 | 26-12-2020 | POSŁUCHAJ
Cdn a także towarzysząca mu dyskusja

Br. Augustyn Bochniak | „Przybytek (Namiot Spotkania) i jego znaczenie dla nas” – cz.1 | 26-12-2020 | POSŁUCHAJ
Wykład na temat pewnego szczególnego punktu widzenia, z którego można spojrzeć na antytypiczny Przybytek (Namiot Spotkania), i wyciągnąć pewne lekcje dla samych siebie, oraz dla rozwoju społeczności zborowej

Br. Adam Urban | „Biady Habakuka” – cz. 2 | 22-11-2020 | POSŁUCHAJ
Cdn

Br. Adam Urban | „Biady Habakuka” – cz. 1 | 22-11-2020 | POSŁUCHAJ
Wykład na temat antytypicznego znaczenia pięciu biad z proroctwa Habakuka (Abakuka) rozdziału 4 wersetów 4-20.

Br. Zbigniew Kubala | „Rozmaite proroctwa Izajasza” | 14-06-2020 | POSŁUCHAJ

Br. Zbigniew Kubala | „Izajasz i jego proroctwo – historycznie” | 14-06-2020 | POSŁUCHAJ

Br. Marian Lewicki | „Poprzestawajcie na tym, co macie” | 03-05-2020 | POSŁUCHAJ
Wykład na podstawie Hebrajczyków rozdziału 13 wersetu 5: „Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę”

Br. Marian Lewicki | „Nasze oczyszczenie zewnętrzne i wewnętrzne” | 03-05-2020 | POSŁUCHAJ
Wykład na podstawie 2 Koryntian rozdziału 7 wersetu 1: „Te tedy obietnice mając, najmilsi! oczyszczajmy samych siebie od wszelakiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej”

Br. Marek Urban | „Trzy rzeczy niezbędne do zwycięstwa – cz. 2” | 19-01-2020 | POSŁUCHAJ
Cdn

Br. Marek Urban | „Trzy rzeczy niezbędne do zwycięstwa – cz. 1” | 19-01-2020 | POSŁUCHAJ
Wykład oparty o słowa z listu do Rzymian rozdziału 12 wersetu 12: „W nadziei się weselący (radośni), w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni”.

Br. Adam M. | „Dlaczego powinniśmy się modlić o ducha świętego?” – cz.2 | 20-10-2019 | POSŁUCHAJ

Br. Adam M. | „Dlaczego powinniśmy się modlić o ducha świętego?” – cz.1 | 20-10-2019 | POSŁUCHAJ

Br. Paweł Nowicki | „Trzy wielkie symbole” | 07-07-2019 | POSŁUCHAJ
jakie Biblia sugeruje nam by wykonywać, a potem mówi, że znaczą coś większego, ważnego.

Br. Paweł Nowicki | „Nie będziesz zabijał” | 07-07-2019 | POSŁUCHAJ
„Nie będziesz zabijał” – czyli inaczej mówiąc: „Nie będziesz nienawidził” (1 Jana rozdział 3 werset 15: „Każdy kto nienawidzi swojego brata jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie” i ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety 21-22: „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał, a ktoby zabił, będzie podlegał sądowi. Ja zaś wam mówię, że każdy, kto by się gniewał bez przyczyny na swego brata, będzie podlegał sądowi. A ktoby powiedział swojemu bratu „raka”, będzie podlegał Sanhedrynowi, a ktoby powiedział „moros”, będzie podlegał ogniowi Gehenny”).

Br. Grzegorz Moroszczak | „Wyjdźcie z niej, mój ludu – Objawienie rozdział 18 wersety 4-5” | 25-12-2018 | POSŁUCHAJ
Fragment:
„(…) Wezwanie to (z księgi Izajasza i Jeremiasza) było skierowane najpierw do cielesnego Izraela, który był wówczas ludem Bożym, „wybranym ze względu na praojców”. To wezwanie już opisane w księdze Objawienia musi być skierowane do?… duchowego Izraela. (…) Babilon jest symbolem chrześcijaństwa – tego nominalnego, które było „kubkiem złotym w ręku Pana”, do czasu aż sprzeniewierzyło swoje pozytywne wartości, i stało się przybytkiem zła i demoralizacji (…)”

Br. Grzegorz Moroszczak | „Jak rozpoznać religię prawdziwą?” | 25-12-2018 | POSŁUCHAJ
Fragment:
„(…) Skoro ktoś twierdzi, że znajduje się w religii prawdziwej, to znaczy że istnieje taka religia prawdziwa. A jeśli tak – myślałem – to musi istnieć także religia fałszywa, dla odróżnienia tej prawdziwej. Ale czy takie twierdzenie jest oparte o Biblię? (…) Czy Pan Jezus klasyfikował, lub klasyfikuje nadal ludzi ze względu na przynależność do tego, czy innego kościoła, wspólnoty, czy też organizacji? Czy mamy prawo oceniać ludzi na podstawie tego z jakim wyznaniem się obecnie identyfikują? I najważniejsze, drodzy, czy Bóg tak właśnie patrzy na ludzi?”

Br. Wiktor Szpunar | „Miłosierny Samarytanin” | 04-11-2017 | POSŁUCHAJ

Br. Wiktor Szpunar | „Co masz w ręku swoim?” | 04-11-2017 | POSŁUCHAJ

Br. Dariusz Sidor | „Wdzięczność” | 10-09-2017 | POSŁUCHAJ
Wykład na podstawie słów z 1 Tesaloniczan rozdziału 5 wersetu 18: „Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was”

Br. Adam M. | „Okresy Filadelfijski i Laodycejski historii Kościoła (cz. 2)” | 16-07-2017 | POSŁUCHAJ
Fragment: „(…) swego czasu najbardziej uderzające było to, że to jest okres, który dotyczy nas – bo, tak jak wspomniałem – nikt się jeszcze nie odważył nadać jakiejś daty końcowej temu okresowi, a zatem jest do nas. Pytanie brzmi – co Jezus chciał przekazać? Jak wgłębimy się w to – za chwilkę odczytam te słowa z Biblii – zobaczymy, że po tym okresie, który zyskał w Biblii taką pochwałę w oczach Bożych, następuje okres, który zbiera cięgi – bym powiedział. (…)

Br. Adam M. | „Okresy Filadelfijski i Laodycejski historii Kościoła (cz. 1)” | 16-07-2017 | POSŁUCHAJ
Fragment: „(…) powiem o czymś takim, co w jakiś sposób teraz przeżywam – wracam do tematów, które kiedyś, ileś tam lat wcześniej opracowywałem. Ale wtedy opracowywałem je pod zupełnie innym kątem. (…) warto do tych tematów wrócić i zadać sobie takie pytanie: co my sobie dzisiaj z tych rzeczy, o których czytamy, możemy sobie przełożyć na naszą sytuację. Czego się możemy po prostu nauczyć, bo – sięganie do historii, jeżeli nie jesteśmy powiedzmy profesjonalistami, w sensie historykami, itd., to ma sens głównie wtedy gdy możemy coś sobie z tej historii wyciągnąć. (…)

Br. Ryszard Dobrowolski | „Próba Piotra” | 21-05-2017 | POSŁUCHAJ
Wykład dotyczył postawy Apostoła Piotra w różnych momentach jego życia, szczególnie zaś w czasie jego próby.

Br. Ryszard Dobrowolski | „Drzewo żywota” | 21-05-2017 | POSŁUCHAJ
Z uwagi na problemy techniczne brakuje wstępu, ale główna część wykładu jest w całości. Wykład dotyczył „Drzewa Żywota” jakie było zasadzone w Edenie – oraz tego, czy można je oprócz tego potraktować jako symbol i zauważyć także dziś. Właśnie – czy i dziś możemy poniekąd z niego zrywać?

Br. Wojciech Opałkowski | „Śmierć? I co dalej?” (Dzierżoniów) | 14-10-2017 | POBIERZ  (23,9 MB) lub odsłuchaj:

 

Br. Bogdan Czarnecki | Wykład nr 2: „Aletheia” (Prawda) | 26-03-2017 | POBIERZ  (5,55 MB) lub POSŁUCHAJ

 

Br. Bogdan Czarnecki | Wykład nr 1: „Wielkość, łaskawość i współczucie Boga” | 26-03-2017 | POBIERZ  (9,00 MB) lub POSŁUCHAJ

 

Br. Andrzej Kaliszczyk | Wykład nr 2: „Biblia jest Słowem Bożym” | 12-02-2017 | POBIERZ  (7,80 MB) lub POSŁUCHAJ

 

Br. Andrzej Kaliszczyk | Wykład nr 1: „Przymierze Tęczy – Czy Bóg jest oszustem?” | 12-02-2017 | POBIERZ  (7,89 MB) lub POSŁUCHAJ
1 Mojżeszowa rozdział 9 wersety 11 i 15: „(11) I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. (15) Wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało” – więc wodą nie, za to zniszczy ich ogniem?

 

Br. Jarosław Ślipek | Wykłady nr 3 i 4: „11 rozdział proroctwa Daniela” | 26-12-2016 | POBIERZ część 1 (6,72 MB) lub POSŁUCHAJ

 

POBIERZ część 2 (7,27 MB) lub POSŁUCHAJ

 

Br. Jarosław Ślipek | Wykład nr 2: „Wolność naśladowcy Pańskiego (Rzymian rozdział 14 werset 21)” | 25-12-2016 | POBIERZ (6,37 MB) lub POSŁUCHAJ

 

Br. Jarosław Ślipek | Wykład nr 1: „Sól ziemi” | 25-12-2016 | POBIERZ (7,62 MB) lub POSŁUCHAJ

 

Br. P. Odrobiński | Wykład nr 2 „Wyznanie wiary: ‘Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego’” | 23-10-2016 | POBIERZ (5,93 MB) lub POSŁUCHAJ
Fragment: „(…) z tego też wyszło, tak jak czytaliśmy to [w pierwszym wykładzie], mieliśmy werset z Objawienia 22 rozdziału, że tam nie ma nic, co byłoby „zbyt”, ani też nie jest nic, co by można było odstawić na bok. Więc wszystko ma swoje znaczenie. Jako badacze możemy się zastanowić nad głębokością pewnego zdania, które zostało wypowiedziane i zostało zapisane w Ewangelii Mateusza 16 rozdziale. Wiersz 16 mówi nam tak: „a odpowiadając Szymon Piotr, rzekł: ‘Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego’” (…) To jest bardzo krótkie zdanie (…) i zastanowimy się, jeżeli pozwolicie, nad znaczeniem tych słów (…).”

 

Br. P. Odrobiński | Wykład nr 1 „„Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne (…)” – 2 Tym. 3:16-17 | 23-10-2016 | POBIERZ (9,65 MB) lub POSŁUCHAJ
Fragment: „(…) Darby: w notatce na dole strony wyraźnie mówi, że „wszystko Pismo, które jest natchnione od Boga, jest pożyteczne”. To znaczy nie to, że – tak, jak można byłoby wnioskować z tej wersji, którą odczytałem z Biblii Gdańskiej, że „wszystko Pismo od Boga jest natchnione” – nie w tym sensie „wszystko Pismo”, tylko że Pismo natchnione od Boga jest pożyteczne. (…) w naszym tekście mamy podane „wszystko Pismo”. To też nie jest przypadek. Jednym z takich „koników” osobistych to jest to, żeby starać się dojść do znaczenia praktycznie każdego słowa. Mamy w Objawieniu napisane, że (…) nic, ani ta najmniejsza litera (…) nie powinna się zmienić w tekście – wszystko ma swoje znaczenie. I tu mamy napisane: „Wszystko Pismo od Boga jest natchnione” – no więc postarajmy sobie udowodnić to. (…)”

 

Br. Z. Kubala | Wykład nr 2 „Przynieście onę przednią szatę, a obleczcie go” | 27-03-2016 | POBIERZ (6,08 MB) lub POSŁUCHAJ
Wykład na temat przypowieści o synu marnotrawnym

 

Br. Z. Kubala | Wykład nr 1 Sól ziemi | 27-03-2016 | POBIERZ (8,77 MB) lub POSŁUCHAJ
Fragment:
„(…) wersetem przewodnim będzie ewangelia Mateusza 5 rozdział 13 werset, i tam pisze tak: „Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i do podeptania przez ludzi”. Słowa te, które przeczytałem, są częścią wielkiego kazania, które nasz Pan wygłosił, zwanego „Kazaniem na Górze”. Lecz można powiedzieć, że to było więcej niż kazanie – nie tylko wykład, ale to było przedstawienie jak gdyby ustawy zasadniczej, albo konstytucji chrześcijaństwa. To kazanie określa jak powinien właśnie funkcjonować, wyglądać – jakie cechy charakteru powinien posiadać chrześcijanin. Teraz często słyszymy o Trybunale Konstytucyjnym, o Konstytucji, dowiadujemy się czym jest ta ustawa zasadnicza. To właśnie to „Kazanie na Górze” było taką konstytucją dla chrześcijan. (…)”

 

Br. A. Bochniak | Różnica między nominalnym i prawdziwym chrześcijaninem | 21-02-2016 | POBIERZ (11,4 MB) lub POSŁUCHAJ
Wykład oparty na Objawieniu Jana rozdziale 3 wersecie 15-16: „Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich”.

 

Br. B. Kwaśniewski | Wyścig o życie | 29-11-2015 | POBIERZ (6,84 MB) lub POSŁUCHAJ

 

Br. B. Kwaśniewski | Trudna rola sług | 29-11-2015 | POBIERZ (8,41 MB) lub POSŁUCHAJ

 

Br. B. Czarnecki | Mowa pogrzebowa dla s. Heleny Świątczak (nad grobem) | 10-11-2015 | POBIERZ (1,38 MB – przepraszamy za słabą jakość nagrania z uwagi na momentami silny wiatr)

 

Br. Józef Ryl | Mowa pogrzebowa dla s. Heleny Świątczak (w kaplicy) | 10-11-2015 | POBIERZ (2,89 MB – przepraszamy za słabą jakość nagrania z uwagi na akustykę kaplicy)

 

Br. D. Stopiński | Trening chrześcijanina | 20-09-2015 | POBIERZ (6,66 MB) lub POSŁUCHAJ

 

Br. A. Nowak | Miłość Boża w kontekście dozwolenia na zło | 23-08-2015 | POBIERZ (9,13 MB) lub POSŁUCHAJ

 

Br. A. Nowak | Warunki wzrostu Zboru | 23-08-2015 | POBIERZ (9,75 MB) lub POSŁUCHAJ

 

Br. W. Zelent | Czasy i chwile w rękach Boga | 14-06-2015 | POBIERZ (7,39 MB) lub POSŁUCHAJ

Br. W. Zelent | Praca nad naszym charakterem albo jak czynić aby zapracować sobie zbawienie | 28-06-2015 | POBIERZ (6,77 MB) lub POSŁUCHAJ

Br. A. Nowak | Mowa pogrzebowa dla Karoliny Niesyń | 22-05-2015 | POBIERZ (5,15 MB)

 

Br. M. Łotysz | Różnica między Okupem a Zasługą Okupu | 18-05-2015 | POBIERZ (51,8 MB) lub POSŁUCHAJ

 

Br. Józef Ryl | Boska ekonomia w Okupie (Wykład przy okazji Całodniowego Zebrania w Kamionkach) | POBIERZ (18,5 MB) lub POSŁUCHAJ
Wykład odnośnie cudowności i niezwykłej mądrości sposobu w jaki Bóg zaplanował i przeprowadził plan zbawienia całej ludzkości tak, żeby dla wszystkich wystarczył tylko jeden Odkupiciel.

 

Br. A. Kaliszczyk | Pan Jezus i królowie (Wykład przy okazji Całodniowego Zebrania w Kamionkach) | POBIERZ (12,2 MB) lub POSŁUCHAJ
Wykład odnośnie kontekstu historycznego – kim byli różni królowie w czasach Jezusa i o którym gdzie jest mowa w Biblii – jako, że bywają ze sobą myleni. W wykładzie są omawiani:

  • Herod Wielki
  • Archelaus, syn Heroda Wielkiego
  • Herod Tetrarcha (Antypas), syn Heroda Wielkiego
  • Herod Filip, syn Heroda Wielkiego

 

Br. J. Spadziński | Bądźcie wdzięcznymi | 19-04-2015 | POBIERZ (24,9 MB) lub POSŁUCHAJ

Br. Józef Ryl | Organizacja ludu Bożego – cz. 2 | 22-03-2015 | POBIERZ (8,85 MB) lub POSŁUCHAJ

Br. Józef Ryl | Organizacja ludu Bożego – cz. 1 | 22-03-2015 | POBIERZ (6,40 MB) lub POSŁUCHAJ

Br. W. Opałkowski | Próby naszej wiary | 05-10-2014 | POBIERZ (7,76 MB) lub POSŁUCHAJ

Br. W. Opałkowski | Świadectwo ducha świętego | 05-10-2014 | POBIERZ (6,62 MB) lub POSŁUCHAJ

Br. A. Pikor | Rzymian rozdział 11 werset 22 | 19-01-2014 | POBIERZ (6,23 MB) lub POSŁUCHAJ
Wykład na temat Rzymian rozdziału 11 wersetu 22 (w brzmieniu Żydowskiego przekładu NT [Stern]: „Przyjrzyj się dobrze łaskawości Boga i Jego surowości: z jednej strony surowości względem tych, którzy odpadli, z drugiej strony Bożej łaskawości względem ciebie, pod warunkiem że się w tej łaskawości utrzymasz! W przeciwnym razie i ty zostaniesz odcięty!”)

Br. A. Pikor | Gorliwość | 19-01-2014 | POBIERZ (6,87 MB) lub POSŁUCHAJ
Wykład na podstawie Galacjan rozdziału 4 wersetu 18: „A dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny”.

Br. Józef Ryl | Samoocena | 11-11-2013 | POBIERZ (8,18 MB) lub POSŁUCHAJ
Wykład w oparciu o Rzymian rozdział 12 wersety 3-8

Br. Józef Ryl | 7 zarysów Boskiej opatrzności | 11-11-2013 | POBIERZ (7,23 MB) lub POSŁUCHAJ
Wykład na podstawie ewangelii Mateusza rozdziału 6 wersetów 25-34 oraz Hebrajczyków rozdziału 13 werset 5

Br. W. Zelent | Prawdziwa światłość ewangelii | 10-03-2013 | POBIERZ (7,16 MB) lub POSŁUCHAJ
Fragment początku:
„(…) Obecnie z łaski Pana skierujemy nasza uwagę na słowa, które są zapisane w proroctwie Izajasza, w 9 rozdziale, od wiersza 1 po wiersz 7 (…) Odczytane słowa z tego proroctwa – księgi Izajasza – które będziemy mieli pod rozwagą, nie miały natychmiastowego zastosowania wtedy, gdy były wypowiedziane przez proroka Izajasza. Nie możemy ich również zastosować do pierwszego adwentu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ponieważ rozmiar tego proroctwa sięga dalej, aniżeli do narodu żydowskiego, i zastosowanie to obejmuje o wiele szerszy zasięg. Lecz w słusznym czasie będzie mieć zastosowanie do całego świata ludzkości – podczas wtórej obecności Chrystusa, i ustanowienia Jego chwalebnego Królestwa, w mocy i wielkiej chwale.  (…)”

Br. W. Zelent | Ufność w Boga | 10-03-2013 | POBIERZ (7,51 MB) lub POSŁUCHAJ
Fragment początku:
„(…) zwrócimy uwagę na słowa Pisma Świętego, które zapisane są w proroctwie Izajasza rozdziale 26 a wierszu 3 – tematem naszych rozważań będzie „Ufność w Boga”. (…) „Człowieka spolegającego na tobie zachowujesz w pokoju, w pokoju mówię, bo w tobie ufa”. Żyjemy, drodzy bracia i siostry, w czasie obecnego niezadowolenia, wśród wszystkich narodów. Żyjemy w czasie, gdzie brak jest ufności jedni w drugich, gdzie wielu ludzi nie chce ufać nawet i Bogu. A zatem trudno jest zaufać dzisiaj w tych czasach, bowiem wielu ludzi stara się wykorzystać czyjąś dobroć (…)”