Pamiątka 2024 (2 Mojżeszowa rozdział 12, cdn.)

Posłuchaj zebrania na żywo (niedziela 10-13, czwartek 19-20:30)W drugiej części naszego niedzielnego zebrania [odbywa się ona za pomocą platformy Zoom, w godzinach od około 11:40 do około 13:00 – jak posłuchać na żywo/dołączyć: TUTAJ]. rozważamy 2 Mojżeszową rozdział 12. W zeszłym roku zakończyliśmy rozważania na wersecie 15 (link do spisu rozważań wersetów 1-12: TUTAJ, a do wersetów 13-15: TUTAJ), w tym roku rozpoczynamy od wersetu 15. (Badanie tymczasowo zakończone – zapraszamy na ciąg dalszy w 2025 roku).

Treścią tego rozdziału jest opis przygotowań do, oraz samych obchodów Paschy przez Izraelitów w Egipcie, a także różnych przepisów z tym związanych. Ponieważ baranek paschalny przedstawia Jezusa Chrystusa, to wszystkie te rzeczy mają swój odpowiednik – antytyp – w rozmaitych kwestiach związanych z Jezusem i Kościołem, oraz przygotowaniami do obchodzenia Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa i samymi obchodami tego święta.

Jako pomoc w rozważaniach korzystamy z książki pt. „Exodus”, która jest 11 tomem „epifanicznych wykładów Pisma Świętego” – http://zborbielawa.pl/inne/e11.pdf. Playlista na Youtube ze wszystkimi nagraniami: TUTAJ

Właściwą datą obchodzenia Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa w 2024 roku jest według nas 14 Nisan – czyli: 22 marca 2024 roku, po godzinie 18:00. Datę tę obliczyliśmy następująco: Nów księżyca najbliższy wiosennemu zrównaniu dnia z nocą (wg czasu Greenwich – 24 marca 03:07:44), przypadający w 2024 roku według czasu Greenwich (UTC), występuje w dniu 10 marca o godzinie 08:59. Dodając 2 godziny i 21 minut aby uzyskać czas Jerozolimski, otrzymujemy godzinę 11:00. A zatem 1 Nisan rozpoczyna się o godzinie 18:00 w dniu 9 marca 2024 roku, a 14 Nisan – w dniu 22 marca o godzinie 18:00. (Na czym polega nasz sposób jej obliczania i dlaczego jest akurat taki, można przeczytać TUTAJ).

Aktualnie dostępne odcinki:

 1. POSŁUCHAJ: 2 Mojżeszowa rozdział 12 – Wstęp i przypomnienie (26-11-2023)
  Przypomnienie pewnych podstawowych zagadnień związanych z naszym tematem – czemu nas w ogóle interesuje jakaś tam historia ze Starego Testamentu w kontekście Pamiątki Śmierci Jezusa? Co oznaczają Egipt, Faraon, Izraelici, Egipcjanie, pierworodni jednych i drugich, skąd się wzięli, na czym polegała Pascha, i wiele innych drobnych i większych szczegółów.
 2. POSŁUCHAJ: „Przez siedem dni przaśniki jeść będziecie” (03-12-2023)
  Podczas tego zebrania rozważaliśmy myśli związane z wersetem 15: „Przez siedem dni przaśniki jeść będziecie, a pierwszego dnia zaraz wypróżnicie kwas z domów waszych; bo ktobykolwiek jadł co kwaszonego od pierwszego dnia aż do dnia siódmego, wytracona będzie dusza ona z Izraela” – o jaki symboliczny obraz tu chodzi? Do obchodów jakiego święta należą te wskazówki – Paschy, czy Przaśników? o jakie siedem dni tu chodzi? czemu jest zapowiedziana tak surowa kara: śmierć za zjedzenie czegoś nieodpowiedniego? Co w świetle naszych rozważań powiemy o charakterze Boga?
 3. POSŁUCHAJ: „…w tych dniach nie wolno wykonywać żadnej pracy…” (10-12-2023)
  Podczas tego zebrania rozważaliśmy myśli związane z wersetem 16: „W tym pierwszym dniu będzie święte zgromadzenie, także siódmego dnia będziecie mieć święte zgromadzenie. W tych dniach nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Będzie wam tylko wolno przygotować to, czego każdy potrzebuje do jedzenia” – co oznacza owych siedem dni? co dzień pierwszy, a co dzień siódmy? Czym było owo zgromadzenie? Co oznacza owa praca i czemu był jej zakaz? Co oznacza jedzenie i jego przygotowywanie?
 4. POSŁUCHAJ: „…i będziecie obchodzić Święto Przaśników…” (17-12-2023)
  Podczas tego zebrania rozważaliśmy myśli związane z wersetami 17-18: „(17) I będziecie obchodzić Święto Przaśników, bo w tym właśnie dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi Egiptu. Dlatego będziecie obchodzić ten dzień po wszystkie pokolenia jako ustawę wieczną. (18) W pierwszym miesiącu, od wieczora czternastego dnia tego miesiąca do wieczora dnia dwudziestego pierwszego tego miesiąca, będziecie jeść przaśny chleb.” – o który dzień chodzi, gdy jest mowa o tym, że „w tym właśnie dniu wyprowadziłem wasze zastępy z Egiptu”? czym jest Święto Przaśników? jaki ma związek z Paschą? co daje nam informacja, że ma to być wiecznie obchodzone święto? kiedy można było jeść chleb z zakwasem? czemu?
 5. POSŁUCHAJ: „…usunięty – zarówno cudzoziemiec, jak i tubylec…” (24-12-2023)
  Podczas tego zebrania rozważaliśmy myśli związane z wersetami 19-20: „(19) Przez siedem dni nie będzie zakwasu w waszych domach, bo każdy, kto by jadł to, co zakwaszone, zostanie usunięty ze zgromadzenia Izraela, zarówno cudzoziemiec, jak i tubylec. (20) Nie będziecie jedli nic zakwaszonego. We wszystkich waszych siedzibach będziecie jedli przaśniki” – na czym polega bycie tubylcem („urodzonym w ziemi”), a na czym bycie cudzoziemcem? co mają wspólnego, a czym się różnią, szczególnie w antytypie? jak można było być zaliczonym do jednej z tych grup? czy była tu jakaś cezura (ograniczenie) czasowa? czemu znów ponowiony był ten zakaz?
 6. POSŁUCHAJ: „zwołał starszych… odłączcie i weźcie baranka…” (07-01-2024)
  Podczas tego zebrania rozpoczęliśmy rozważanie myśli związanych z wersetami 21-25, szczególnie skupiając się na kwestii adresata i celu tych słów, oraz odłączenia baranka w dniu 10 Nisan: „(21) Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin, i zabijcie jako paschę” – do kogo te słowa były wypowiedziane, w jakim celu, na czym polegało owo odłączenie oraz kiedy i w jaki sposób wypełnił się jego antytyp.
 7. POSŁUCHAJ: „weźcie baranka… i zabijcie” (kwestia daty Pamiątki) (21-01-2024)
  Podczas tego zebrania kontynuowaliśmy rozważanie myśli związanych z wersetami 21-25, tym razem szczególnie skupiając się na kwestii daty Pamiątki: „(21) Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin, i zabijcie jako paschę” – jak często należy obchodzić Pamiątkę, jaka jest jej właściwa data, jak ją wyliczyć – i co, jeśli ktoś się nie zgadza z taką metodą.
 8. POSŁUCHAJ: „baranek bez skazy, jednoroczny samiec z owiec albo kóz” (04-02-2024)
  Podczas tego zebrania kontynuowaliśmy rozważanie myśli związanych z wersetami 21-25, tym razem szczególnie skupiając się na kwestii cech baranka jaki miał zostać ofiarowany (o czym jest mowa w wersecie 5 tego rozdziału): „(5) Wasz baranek ma być bez skazy, jednoroczny samiec. Weźmiecie go spośród owiec albo kóz” – jakie cechy ma baranek, że jest dobrym typem na Jezusa? czemu powinien być bez skazy? dlaczego powinien być samcem? czemu jednorocznym (i czy było realne uzyskanie akurat jednorocznych zwierząt w porze ofiary)? czemu mógł być z owiec albo kóz?
 9. POSŁUCHAJ: „…niech nikt z was nie wychodzi ze swego domu do rana” (11-02-2024)
  Podczas tego zebrania kontynuowaliśmy rozważanie myśli związanych z wersetami 21-25, tym razem szczególnie skupiając się na kwestii wyjścia spod ochrony krwi baranka: „(22) Weźmiecie też wiązkę hizopu i zanurzycie we krwi, która jest w misie, i pokropicie nadproże i oba węgary tą krwią, która jest w misie. Niech nikt z was nie wychodzi za drzwi swego domu aż do rana. (23) PAN bowiem przejdzie, aby zabijać Egipcjan (…)” – czym był hizop? czemu owa krew baranka chroniła? kto był chroniony, a kto nie wymagał ochrony? Dlaczego nie wolno było wychodzić za drzwi? Cóż to za drzwi? Czemu aż do rana – i czym było owo rano?
 10. POSŁUCHAJ: „…zanurzcie ją we krwi (…) i pomażcie tą krwią” (18-02-2024)
  Podczas tego zebrania kontynuowaliśmy rozważanie myśli związanych z wersetami 21-25, tym razem szczególnie skupiając się na kwestii kropienia krwią baranka: „(22) Weźmiecie też wiązkę hizopu i zanurzycie we krwi, która jest w misie, i pokropicie nadproże i oba węgary tą krwią, która jest w misie. Niech nikt z was nie wychodzi za drzwi swego domu aż do rana. (23) PAN bowiem przejdzie, aby zabijać Egipcjan (…)” – co oznaczała krew? co oznaczało pokropienie? jaki udział w tym antytypie miał Jezus? a jaki Bóg? Czym różnił się ich udział? Co mieli z tego członkowie Kościoła?
 11. POSŁUCHAJ: „…i pokropicie nadproże i oba węgary tą krwią…” (25-02-2024)
  Podczas tego zebrania kontynuowaliśmy rozważanie myśli związanych z wersetami 21-25, tym razem szczególnie skupiając się na kwestii kropienia odrzwi i nadproży krwią baranka: „(22) Weźmiecie też wiązkę hizopu i zanurzycie we krwi, która jest w misie, i pokropicie nadproże i oba węgary tą krwią, która jest w misie. Niech nikt z was nie wychodzi za drzwi swego domu aż do rana. (23) PAN bowiem przejdzie, aby zabijać Egipcjan (…)” – co oznaczała krew? czy kropiony był próg, czy nadproże? co oznaczało kropienie jednego węgara? drugiego węgara? nadproża? a czy ziemia/próg też były kropione? a czy mimo to jakoś „korzystały” z tej krwi?
 12. POSŁUCHAJ: „Będziecie przestrzegać TEGO… na wieki” (03-03-2024)
  Tym razem szczególnie skupialiśmy się na kwestii przestrzegania TEGO z wersetu 24: „Będziecie przestrzegać tego jako ustawy dla ciebie i twoich synów aż na wieki” – czego dotyczyło owo „tego”? czego NIE dotyczyło? dlaczego tak, a dlaczego nie? czemu nie wolno było wychodzić pierworodnym z domu? czemu nie mogli tego robić później w nocy, niż o północy gdy przechodził anioł śmierci? co to miało wspólnego z pieczętowaniem na czołach? a z pewnością zbawienia? kogo przedstawia baranek w trakcie pierwszej Paschy, a kogo w trakcie dorocznej Paschy?
 13. POSŁUCHAJ: „TO JEST ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów” (10-03-2024)
  Podczas tego zebrania kontynuowaliśmy rozważanie myśli związanych z wersetami 26-28, szczególnie skupiając się na kwestii literalności lub reprezentatywności wyrażanej słowami: „to jest” tym, lub tamtym: „(27) tak im odpowiecie: TO JEST ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił. Lud wtedy ukląkł i oddał pokłon.” – omówiliśmy w tym celu rozmaite fragmenty w Biblii, które używają wyrażenia „to jest” w znaczeniu „to rzeczywiście reprezentuje”, a nie literalnym. I jak to się ma do to słów Jezusa „to jest ciało moje, a to jest krew moja”?
 14. POSŁUCHAJ: „A gdy już wejdziecie do ziemi, którą da wam JHWH” (17-03-2024)
  Kontynuowaliśmy rozważanie myśli związanych z wersetami 25-28, szczególnie skupiając się na treści wersetu 25: „A gdy już wejdziecie do ziemi, którą da wam JHWH, jak obiecał, przestrzegajcie tego obrzędu” – kim byli Izraelici i kim mieli się stać? skąd wychodzili i jako kto? cóż to za ziemia którą mieli otrzymać? na czym polega wejście do niej? jaki ma związek z prawdą i wolnością? czy nie oznacza to wchodzenia w jakąś inną niewolę?

Zapraszamy do wspólnego rozważania w kolejnych tygodniach.