Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa (2018)

W porównaniu z pogańskim światem i formalistycznym nominalnym chrześcijaństwem prawdziwi chrześcijanie obchodzą niewiele uroczystości pamiątkowych: Chrzest (raz w życiu), Pamiątka zmartwychwstania Pańskiego (raz na tydzień w pierwszym dniu tygodnia, obecnie powszechnie nazywanym niedzielą) oraz Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa (raz na rok) – ich krótkie omówienie jest tematem niniejszej serii:

 1. Wstęp: Trzy uroczystości pamiątkowe – w tym: chrzest
  Wstęp oraz krótko o pierwszej z tych uroczystości – chrzcie
 2. Pamiątka zmartwychwstania Pańskiego – niedziela
  Krótkie omówienie drugiej z pamiątkowych uroczystości obchodzonych przez chrześcijan – tj. obchodzonej raz na tydzień w pierwszym dniu tygodnia (obecnie powszechnie nazywanym niedzielą) pamiątki zmartwychwstania Pańskiego
 3. Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa – jaki jest jej cel?
  W tym odcinku rozpoczynamy zajmowanie się naszym głównym tematem – trzecią z tych uroczystości: obchodzoną raz do roku Pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa, i zwracamy naszą uwagę szczególnie na to jaki jest jej cel
 4. Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa – kiedy ją obchodzić?
  W tym odcinku skupiamy się na tym kiedy należy obchodzić Pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa oraz jak wyznaczyć odpowiednią datę tej uroczystości
 5. Społeczność serca z naszym Panem
  W ostatnim odcinku tej serii zastanawiamy się nad szczególną cechą tej uroczystości – osiągnięciem w sercu duchowej jedności z Nim, a także nad niektórymi pobocznymi myślami jakie się z tym wiążą

(Autor obrazka ilustrującego serię: Emilka (lat 7))