Psalm 25 (Wybawienie od wrogów)

Badanie tematyczne - Psalm 25Po zakończeniu rozważań Bożego Planu w alfabecie hebrajskim (ukazanego w Psalmie 119) postanowiliśmy pociągnąć ten punkt widzenia i zastanowić się nad różnymi fragmentami Biblii, które najwyraźniej jawnie odwołują się do symboliki liter tego alfabetu. Jednym z tych fragmentów jest Psalm 25, w którym każda kolejna myśl odnosi się do kolejnej litery z tego alfabetu.

Posłuchaj zebrania na żywo (niedziela 10-13, czwartek 19-20:30)Aktualnie dostępne odcinki:

 1. POSŁUCHAJ: Wstęp – wrogowie Izraela duchowego (16-04-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad tym kto jest podmiotem wypowiadającym się w tym Psalmie, jaka jest ogólna wymowa tego Psalmu i kim są wrogowie Izraela.
 2. POSŁUCHAJ: Dążenie do stania się obrazem Boga nie będzie wiecznie powodem do śmiechu (07-05-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetami poświęconymi literom א (Alef) i ב (Bet) – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tych liter są obecne w tych wersetach, i jak one rozszerzają zakres myśli tych wersetów. A ponadto zastanawialiśmy się nad poszczególnymi myślami – co oznacza „wznoszenie swej duszy”; o ochronę przed jakim wstydem (i wynikającym z tego śmiechem/radością wrogów) możemy się ubiegać, co ma z tym związku trąd i grzech, i jaki obraz biblijny ukazuje owo wznoszenie i patrzenie dzięki któremu następuje uzdrowienie.
 3. POSŁUCHAJ: Znaleźć i chodzić drogą, na której nie doznaje się wstydu (14-05-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetami poświęconymi literom ג (Gimel) i ד (Dalet) – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tych liter są obecne w tych wersetach, i jak one rozszerzają zakres myśli tych wersetów. A ponadto zastanawialiśmy się nad poszczególnymi myślami – na czym polega wstyd jakiego można doznać na swojej drodze, i co to w ogóle jest za droga; jak można tego wstydu nie doznać; czym różni się poznanie drogi od nauczenia się drogi, o jaką drogę chodzi, dokąd ona prowadzi i jak nią chodzić?
 4. POSŁUCHAJ: Poddać się Bożemu kierownictwu (28-05-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze ה (He): „(5) Spraw, bym kroczył w Twej prawdzie i pouczaj mnie, Tyś bowiem Bóg mój i Zbawca (…)” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu. A ponadto zastanawialiśmy się nad poszczególnymi myślami – czym się różni ta prośba o kierownictwo od prośby z poprzedniego wersetu, w jaki sposób Bóg to sprawia, jaka jest w tym powinność człowieka, na co jest położony nacisk w odwołaniu się do Boga w tym wersecie, czemu Bóg jest tu nazwany Zbawcą, i czy nie sprzeciwia się to temu, że Jezus jest Zbawcą? I jak to wszystko ma się do myśli przewodniej tego całego Psalmu.
 5. POSŁUCHAJ: Przyłączyć się do Chrystusa (04-06-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze ו (Waw): „(5) (…) Cały dzień na Ciebie z utęsknieniem czekam” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu. A ponadto zastanawialiśmy się nad poszczególnymi myślami – czemu ta tęsknota, jaka jest wymowa tej frazy, ile może trwać „dzień” w Biblii, o jaki „dzień” chodzi, i jak to wszystko ma się do myśli przewodniej tego całego Psalmu.
 6. POSŁUCHAJ: Z jednej strony lew, z drugiej baranek (11-06-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze ז (Zajin): „(6) PANIE, pamiętaj o swym miłosierdziu Oraz o swej łasce, gdyż trwają od wieków” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu. A ponadto zastanawialiśmy się nad poszczególnymi myślami – czym jest owo miłosierdzie, czym łaska – czemu trwają od wieków i czemu jest takie odwołanie w Psalmie proszącym o pomoc w walce z wrogami.
 7. POSŁUCHAJ: W jarzmie Chrystusa (18-06-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze ח (Chet): „(7) I nie wspominaj grzechów mojej młodości i moich występków; pamiętaj o mnie według twego miłosierdzia, ze względu na twą dobroć, PANIE” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu. A ponadto zastanawialiśmy się nad poszczególnymi myślami – dlaczego Bóg miałby nie wspominać naszych grzechów? czemu miałby o nas pamiętać? W czym okazuje się Jego dobroć?
 8. POSŁUCHAJ: Wybór drogi na rozdrożu (02-07-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze ט (Tet): „(8) Dobry jest Jahwe i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu. A ponadto przeszliśmy w skrócie także przez znaczenia innych liter, żeby zobaczyć cały temat w jego własnym kontekście.
 9. POSŁUCHAJ: Kroczyć wąską ścieżką (09-07-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze י (Jod/Jud): „(9) Wdraża pokornych w sąd; skromnym wskazuje Swą drogę” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu, o jakiej drodze – drogach – tu mowa, oraz w jaki sposób treść tego wersetu ma pomóc w kroczeniu po owej drodze.
 10. POSŁUCHAJ: Wzrastać w świętości (06-08-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze כ (Kaf): „(10) Wszelkie drogi Jahwe to dobroć i wierność dla tych, co strzegą Jego Przymierza i Jego przykazań” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu, a także – ile jest tych dróg, dokąd prowadzą, czym różnią się drogi od ścieżek, czemu są dobrocią i wiernością, czy świętość może być świętsza – czyli czym różnią się jedni święci od innych; jakiego przymierza należy strzec na jednej, a jakiego na drugiej drodze.
 11. POSŁUCHAJ: Imię większe niż grzech (03-09-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze ל (Lamed): „(11) Przez wzgląd na Twoje imię, Jahwe, przebacz mój grzech, choć jest wielki” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu, w tym szczególnie – kto jest wrogiem o pomoc w walce z którym jest prośba w tym wersecie? Dlaczego? Na jakie dwie rzeczy jest tu zwrócona szczególna uwaga? Co jest powodem nadziei otrzymania przebaczenia?
 12. POSŁUCHAJ: Na skróty do zbawienia? (10-09-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze מ (Mem): „(12) Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu, w tym szczególnie – Jak wygląd tej litery współgra z jej symbolicznymi znaczeniami? na czym polega banie się Pana? czemu ono jest właściwe? co jest nagrodą za taką postawę? kto jest wrogiem o pomoc w walce z którym jest prośba w tym wersecie? Dlaczego?
 13. POSŁUCHAJ: Zbawione ryby (17-09-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze נ (Nun): „(13) Dusza jego trwać będzie w szczęściu, a jego potomstwo posiądzie ziemię” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu, w tym szczególnie – Jak wygląd tej litery współgra z jej symbolicznymi znaczeniami? Kto będzie „przebywał wśród szczęścia”, a kto „posiądzie ziemię”? Kiedy? Co właściwie oznaczają te obietnice?
 14. POSŁUCHAJ: Tarcza Bożego sądu (24-09-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze ס (Samech): „(14) Tajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się go boją, a przymierze swoje oznajmuje im” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu, w tym szczególnie – Jak wygląd tej litery współgra z jej symbolicznymi znaczeniami? O jakim okresie szczególnie jest mowa w tym wersecie? Na czym polega banie się Boga/bojaźń Boża? Jakie to tajemnice Pan im objawia? O jakim przymierzu jest tu mowa? Co Bóg dla nich czyni? Na jakich warunkach?
 15. POSŁUCHAJ: Spójrz na Boga! (01-10-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze ע (Ajin): „(15) Moje oczy zawsze kieruję na PANA, On jest tym, który uwalnia z sieci moje nogi” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu, w tym szczególnie – Jak wygląd tej litery współgra z jej symbolicznymi znaczeniami? O jakim okresie szczególnie jest mowa w tym wersecie? W jaki sposób możemy i powinniśmy patrzeć? Na co i na kogo? Co przedstawia w Biblii oko, a co noga? Z jakich sieci Pan wybawia i w jaki sposób?
 16. POSŁUCHAJ: Usta zbawionych (15-10-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze פ (Pe/Fe): „(16) Zwróć się do mnie i zlituj się nade mną, bom samotny i nieszczęśliwy” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu, w tym szczególnie – Jak wygląd tej litery współgra z jej symbolicznymi znaczeniami? Jak ten werset ma się do okresu o którym mówi ta część tematyczna alfabetu hebrajskiego? O czym świadczą słowa tej prośby? W czym ma pomóc odwrócenie się Pana do takiej osoby? Czemu potrzebna będzie tam litość? Dlaczego proszący jest samotny? Czemu jest biedny/nieszczęśliwy/uciśniony? Jaki związek ma ta litera z literą Bet? O czym świadczy taka, a nie inna jej pozycja w alfabecie? Co wspólnego z nią mają złote jabłka w srebrnych obramówkach?
 17. POSŁUCHAJ: Szlak „Drogi Świętej” (22-10-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze צ (Sade [Tzaddi]): „(17) Ulżyj memu sercu zmęczonemu troską, i wyrwij mnie z mego przygnębienia” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu, w tym szczególnie – czemu to serce potrzebuje ulgi? czemu jest tak przygnębione? cóż to są za troski? jak tą ulgę otrzyma? kiedy? na jakich warunkach? przy użyciu jakich środków i osób?
 18. POSŁUCHAJ: Ani ryba, ani małpa, ale święty (29-10-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze ק (Kof): „(18) Spójrz na moją nędzę i utrudzenie i odpuść mi wszystkie grzechy” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu, w tym szczególnie – czy aby na pewno chodzi tu o nędzę i utrudzenie? czemu akurat dwa elementy są tu wskazane? Jak wygląd tej litery odnosi się do każdego z nich z osobna? Na jakich warunkach jest się zwolniony od grzechów? I co mają do tego ryby i małpy?
 19. POSŁUCHAJ: Nienawidzą, nienawidzą, nienawidzą! (05-11-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze ר (Resz): „(19) Zobacz, jak liczni się stali moi nieprzyjaciele i znienawidzili mnie gwałtowną nienawiścią” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu, w tym szczególnie – o jakich nieprzyjaciół tu chodzi, czemu pomocą ma być zobaczenie ich liczby, jaką postawę powinniśmy w tym zachowywać, na czym polega ta ich wielka nienawiść i co ma do tego hamas. A ponadto zastanowiliśmy się nad rzekomym nakazem ofiarowania ofiar kwaszonych, nad konkretną lokalizacją litery Resz w alfabecie hebrajskim, oraz nad tym, czy można posługiwać się swoim własnym rozumem.
 20. POSŁUCHAJ: Jak nie umrzeć wtórą śmiercią? (12-11-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze ש (Szin): „(20) Strzeż mojego życia, ześlij ocalenie, Niech mnie nie spotka wstyd, bo przecież Tobie ufam” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tym wersecie, i jak one rozszerzają zakres myśli tego wersetu, w tym szczególnie – czy wtóra śmierć jest wrogiem, czy przyjacielem grzesznika? Co ma wspólnego wstyd z białością? Jak wygląd tej litery i jej kursywy mają się do naszych rozważań? Na czym być może będzie polegała ostateczna próba? Czy ktoś ma gwarancję życia wiecznego? Na jakich warunkach?
 21. POSŁUCHAJ: Znak odkupienia (19-11-2023)
  Podczas tych rozważań zastanowiliśmy się nad wersetem poświęconym literze ת (Taw): „(21) Niewinność i prawość niech mnie ochraniają, Ponieważ na Ciebie z utęsknieniem czekam. (22) Boże, wykup Izraela Ze wszystkich jego niedoli” – sprawdzając, czy symboliczne znaczenia tej litery są obecne w tych słowach, i jak one rozszerzają zakres ich myśli, w tym szczególnie – czemu akurat te dwie cechy chronią? w jakich zakresach chroni każda z nich? czy na pewno chodzi tu o oczekiwanie? co niezbędnie trzeba sobie przyswoić by być wybawionym? (i co w ogóle znaczy fraza „przyswoić sobie”)

Zapraszamy do wspólnego rozważania w kolejnych tygodniach.