Biblia

biblia

„Słowo Twoje jest Prawdą”
Ewangelia Jana rozdział 17 werset 17

linia podziału

W poszczególnych seriach w tym dziale chcielibyśmy omówić Biblię, czyli zbiór pism Starego i Nowego Testamentu, które przyjmowane są przez lud Boży jako Jego autoryzowane objawienie. Nie mamy zamiaru w tym dziale omawiać zawartości Biblii jako takiej, ale raczej przedstawić nauki Biblii o samej sobie. Wraz z tymi naukami planujemy zajmąć się wieloma rzeczami, mniej lub bardziej związanymi z historią Biblii jako świętych pism chrześcijan. Innymi słowy, celem tego działu na temat Biblii będzie wyświetlenie biblijnej teorii na temat Biblii jako takiej. Dlatego zajmiemy się tutaj takimi tematami jak:

  • ogólne zarysy Biblii,
  • jej walory literackie,
  • pochodzenie,
  • kanon,
  • prawdziwość,
  • wiarygodność,
  • objawienie,
  • natchnienie,
  • cechy/przymioty,
  • zastosowanie, itp.

Rozumiemy, że takie omówienie jest potrzebne, ponieważ Biblia jest dla ludu Bożego wyłącznym źródłem wiary i główną regułą praktyki. Ponadto, zgłębianie takich tematów sprzyja lepszemu zrozumieniu i docenieniu Biblii, a więc ma uświęcający wpływ (ewangelia Jana rozdział 17 werset 17: „Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.”).

Poza tym, teorie niewiary wyższego krytycyzmu naszych czasów podważają zaufanie w prawdziwość, wiarygodność i natchnienie Biblii jako objawienia od Boga, czyniąc to przez wypaczanie właściwego badania wprowadzenia do Biblii poprzez pełne niewiary podejście i prowadzenie takiego badania. Chrześcijanie powinni być przygotowani na taką niewiarę. Przede wszystkim jednak proponowana tutaj analiza powinna być niezmiernie pomocna jako środek oddania Bogu chwały w naszym życiu za udzielenie nam bezcennego daru Biblii oraz jako środek pomagający innym uwielbić Boga z tego samego powodu.

Aby analiza ta została dobrze przeprowadzona, niech każdy z nas prosi Pana o ducha, który będzie przynosił Mu chwałę w trakcie tego badania i który będzie w stanie podjąć i z korzyścią przeprowadzić taką analizę, ponieważ bez takiego ducha byłaby ona pozbawiona elementu chwały dla Boga i niekorzystna dla nas.