Liczbowanie biblijne

 1. Liczba 7 w sprawach Bożych
  W ostatnim odcinku naszej serii odnośnie literackiego stylu Biblii jako jedną z jego cech omówiliśmy w krótkości fakt, że działa ona według zasad liczbowania biblijnego i zaprezentowaliśmy w jaki sposób widać je w pierwszym zdaniu Biblii. W niniejszej serii chcielibyśmy poszerzyć ten temat, który jest jednym z dowodów na jej Boskie autorstwo i natchnienie, i zaczniemy od wskazania wielości sposobów na jaki liczba 7 i jej wielokrotności pojawiają się w Biblii w sprawach związanych z Bogiem.
 2. Liczba 7 w Objawieniu św. Jana
  Przedstawiając w pierwszym odcinku wielość sposobów, na jaki liczba 7 i jej wielokrotności pojawiają się w Biblii w sprawach związanych z Bogiem, skupiliśmy się na początkowej części Starego Testamentu, dziś natomiast zauważymy to samo odnośnie Objawienia (Apokalipsy) św. Jana.
 3. Liczby porządkowe ksiąg Biblii (i wstęp do analizy układu jedenastek)
  Przykłady jakie wskazaliśmy w poprzednich odcinkach, kilka z wielu, wyraźnie sugerują, że siódemkowy system odgrywa w Biblii bardzo ważną rolę. Ponadto w ogólnych zarysach ksiąg Biblii, ich kolejności, podziałów oraz ich anonimowych i nieanonimowych pisarzy przewija się układ jedenastek, który omówimy przed zajęciem się siódemkami, i dziś przedstawiamy wstęp do jego analizy.
 4. Jedenastki związane z księgami Biblii
  W poprzednim odcinku przedstawiliśmy m.in. listę ksiąg Biblii, w takiej kolejności, w jakiej można je znaleźć w Biblii hebrajskiej i greckiej, z liczbami porządkowymi wskazującymi na kolejność każdej księgi, wskazaliśmy w nim również które z ksiąg są anonimowe, które epistolarne i jakie podziały posiadają Stary i Nowy Testament. Odwołując się do tych informacji, zajmiemy się dziś wskazaniem różnych zarysów jedenastek związanych z księgami Biblii.
 5. Jedenastki związane z księgami i pisarzami Biblii
  W poprzednim odcinku omówiliśmy tylko jedenastki zawarte w biblijnych księgach, ich podziale i liczbach porządkowych, wskazując na 32 grupy takich jedenastek. Dzisiaj będziemy kontynuowali naszą analizę, dodając do niej także kwestie związane z imionami pisarzy biblijnych, przy czym będziemy odwoływać się także do informacji z poprzednich dwóch odcinków.
 6. Siódemki obecne ‚na powierzchni’ Biblii – cz. 1
  W naszej analizie liczbowania biblijnego, które jest jednym z najbardziej „dotykalnych” dowodów natchnienia Biblii i jej Boskiego autorstwa, w poprzednich odcinkach wskazaliśmy 58 grup jedenastek obecnych „na powierzchni” Biblii, w dzisiejszym i kolejnym odcinku odnotujemy także dodatkowo obecność siódemek na jej „powierzchni”.
 7. Siódemki obecne ‚na powierzchni’ Biblii – cz. 2
  Chociaż dla szczerze wierzących najlepszym dowodem natchnienia Biblii jest jej treść, połączona z ich odpowiednimi przeżyciami oraz jej własne nauki na temat natchnienia, to jednak dla innych najlepszym dowodem tego jest liczbowanie Biblijne. Kontynuujemy więc nasze rozważanie siódemek obecnych na powierzchni Biblii.
 8. Siódemkowość powierzchniowej struktury Biblii na przykładzie ewangelii Jana rozdziału 17
  W poprzednich odcinkach wskazaliśmy w jaki sposób siódemki i jedenastki pojawiają się „na powierzchni Biblii” i zauważyliśmy, że prawdopodobieństwo przypadkowości już samego takiego zdarzenia jest absurdalnie małe – jak jedna szansa do liczby składającej się z prawie setki cyfr. Dzisiaj natomiast wskażemy przykład siódemkowości powierzchniowej struktury poszczególnych fragmentów Biblii.
 9. Siódemkowość powierzchniowej struktury Biblii na przykładzie księgi Ruty
  W poprzednich odcinkach wskazaliśmy w jaki sposób siódemki i jedenastki pojawiają się „na powierzchni Biblii” i zauważyliśmy, że prawdopodobieństwo przypadkowości już samego takiego zdarzenia jest absurdalnie małe – jak jedna szansa do liczby składającej się z prawie setki cyfr. Ostatnio wskazaliśmy ponadto siódemkowość powierzchniowej struktury poszczególnych fragmentów Biblii na przykładzie 17 rozdziału ewangelii Jana, a dziś pokażemy ją na przykładzie księgi Ruty.
 10. Siódemkowość występowania słów w Biblii na przykładzie słowa ‚pascha’
  W poprzednich odcinkach wskazaliśmy przykłady ilustrujące siódemkowość powierzchniowej struktury Biblii na podstawie i pojedynczego spójnego fragmentu, i całej pojedynczej księgi. Dzisiaj natomiast pokażemy przykład siódemkowych zależności występujących pomiędzy wszystkimi księgami i dotyczących WSZYSTKICH ważniejszych słów, zwrotów i wyrażeń.
 11. Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – wstęp
  W ostatnich odcinkach wskazaliśmy na powierzchniowość siódemkowej struktury wszystkich ksiąg Biblii i jej poszczególnych fragmentów, wskazaliśmy też na siódemkowość występowania wszystkich ważniejszych słów w niej, obecnie zaś przejdziemy do głębszych aspektów jej siódemkowości, które wynikają z właściwości języków hebrajskiego i greckiego, ponieważ w tych alfabetach poszczególne litery służą nie tylko jako litery, ale także równocześnie jako liczby.
 12. Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – na podstawie ewangelii Mateusza rozdziału 1 wersetów 1-11
  W naszej serii udowadniającej słowne natchnienie Biblii oraz jej Boskie autorstwo, przechodzimy do zilustrowania wewnętrznej siódemkowości struktury Biblii kilkoma przykładami – w dzisiejszym odcinku zajmiemy się wskazaniem jej w ewangelii Mateusza rozdziale 1 wersetach 1-11.
 13. Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – na podstawie ewangelii Mateusza rozdziału 1 wersetów 1-17
  Aby zilustrować wewnętrzną siódemkowość struktury Biblii, obiecaliśmy podać kilka przykładów i rozpocząć tą analizę od ewangelii Mateusza rozdziału 1 w podziale na trzy części. Poprzednio omówiliśmy pierwszą z nich, to jest wersety 1-11, dziś omówimy drugą – wersety 1-17, a w następnym odcinku trzecią – wersety 18-25.
 14. Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – ewangelia Mateusza: rozdział 1 wersety 18-25
  W poprzednich odcinkach rozpoczęliśmy ilustrowanie wewnętrznej siódemkowości struktury Biblii od analizy ewangelii Mateusza rozdziału 1 i do tej pory omówiliśmy pierwsze dwa z jego trzech podziałów: (1) wersety 1-11 i (2) wersety 1-17, a dziś omówimy jego trzeci podział, to jest – wersety 18-25.
 15. Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – ewangelia Mateusza: rozdział 2
  W poprzednich odcinkach rozpoczęliśmy ilustrowanie wewnętrznej siódemkowości struktury Biblii od analizy ewangelii Mateusza rozdziału 1 i do tej pory omówiliśmy trzy części jego podziału, natomiast dziś (i w następnym odcinku) skrótowo zajmiemy się 2 rozdziałem tej ewangelii.
 16. Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – ewangelia Mateusza: części mowy w rozdziałach 1 i 2
  Kontynuując ilustrowanie wewnętrznej siódemkowości struktury Biblii w analizie ewangelii Mateusza, obecnie zajmiemy się siódemkami obecnymi w częściach mowy jego rozdziałów 1 i 2 – to jest w ich rzeczownikach, czasownikach, itd.
 17. Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – ewangelia Marka: rozdział 1 wersety 1-8
  W dotychczasowych odcinkach omówiliśmy już fragmenty siódemkowej struktury z Ewangelii Mateusza i Jana, obecnie podamy jeszcze po jednym przykładzie z pozostałych dwóch Ewangelii. W dzisiejszym odcinku rozważymy więc ewangelię Marka rozdział 1 wersety 1-8.
 18. Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – ewangelia Łukasza: rozdział 1 wersety 46-55, cz.1
  W dotychczasowych odcinkach omówiliśmy już fragmenty siódemkowej struktury (przenikającej na wskroś całą Biblię, każdą należącą do niej księgę, każdy jej podział, itd.) z Ewangelii Mateusza, Marka i Jana, obecnie podamy więc jeszcze jeden przykład z ewangelii Łukasza.
 19. Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – ewangelia Łukasza: rozdział 1 wersety 46-55, cz.2
  Wskazując strukturę siódemkową obecną w ewangelii Łukasza rozdziale 1 wersetach 46-55, w poprzednim odcinku pokazaliśmy pierwszych 15 siódemek zawartych w tym krótkim fragmencie, dziś dodamy do nich 26 kolejnych.
 20. Wewnętrzna siódemkowość struktury Biblii – ewangelia Łukasza: rozdział 1 wersety 46-55, cz.3
  Od kiedy rozpoczęliśmy wskazywanie wewnętrznej struktury siódemkowej Biblii, w zaledwie kilku rozdziałach/fragmentach Biblii pokazaliśmy jak do tej pory 221 siódemek – a one wciąż jeszcze nie wyczerpują wszystkiego. W samym rozważanym obecnie fragmencie ewangelii Łukasza rozdziału 1 wersetów 46-55, w poprzednich dwóch odcinkach pokazaliśmy ich łącznie 41, a obecnie pokażemy jeszcze 19 następnych.