Bóg jest nie tylko miłością (cechy drugorzędne)

Bóg jest nie tylko miłością (cechy drugorzędne)„Drugorzędny” w odniesieniu do cech charakteru nie znaczy „gorszy”, lecz powstający nie w pierwszy możliwy sposób: jako bezpośrednie działanie danego organu uczuciowego (tak powstają cechy „pierwszorzędne”); lecz w drugi możliwy sposób: jako wynik tłumienia wysiłków bezpośredniego działania danego organu uczuciowego do przejęcia kontroli nad naszym postępowaniem.

 1. Rzędy cech charakteru – przypomnienie
  Przypomnienie o co w ogóle chodzi z rzędami cech charakteru – i czy „drugorzędne” znaczy w tym przypadku „gorsze”?
 2. Wstęp i wyszczególnienie nazw tych cech
  Dalszy wstęp – już konkretnie do omówienia drugorzędnych cech charakteru, oraz wyszczególnienie jakie to cechy drugorzędne powstają z tłumienia wysiłków poszczególnych organów uczuciowych do przejęcia kontroli nad naszym postępowaniem
 3. Pokora
  W tym odcinku powiemy sobie o pierwszej z drugorzędnych cech charakteru Boga jakie omówimy – to jest o pokorze, czyli właściwej i trzeźwej samoocenie.
 4. Skromność – cz.1: Wstęp i definicja
  W tym odcinku rozpoczynamy omawianie skromności – od jej zdefiniowania i opisania.
 5. Skromność – cz.2: Boża skromność
  Wskazanie, że skromność jest cechą Bożego charakteru
 6. Pracowitość – cz.1: Wstęp, definicja i niektóre zarysy Bożej działalności względem swoich stworzeń
  Pracowitość – czyli taka cecha charakteru, która prowadzi do pożytecznej aktywności – prócz tego: ukazanie obszarów Bożych działań
 7. Pracowitość – cz.2: Charakter Boskich dzieł
  Wybór wersetów ukazujących jaki on jest
 8. Pracowitość – cz.3: Boże dzieła twórcze
  Wybór wersetów omawiających tą część Bożych dzieł
 9. Pracowitość – cz.4: Boże dzieła opatrzności
  Wybór wersetów omawiających tą część Bożych dzieł
 10. Pracowitość – cz.5: Boże dzieło odkupienia
  Wybór wersetów omawiających tą część Bożej działalności
 11. Pracowitość – cz.6: Boże dzieło uczenia
  Wybór wersetów omawiających tą część Bożego dzieła
 12. Pracowitość – cz.7: Boże dzieło usprawiedliwiania
  Wybór wersetów omawiających tą część Bożych działań
 13. Pracowitość – cz.8: Boże dzieło uświęcania
  Wybór wersetów ukazujących tą część Bożej działalności.
 14. Pracowitość – cz.9: Boże dzieło wyzwalania
  Wybór wersetów ukazujących tą część Bożej działalności.