SIEDEM w różnych obszarach natury

Bóg ma dwie księgi objawienia: stworzenie oraz Biblię. Stwierdzamy, że jako Autor obydwóch, wplótł On w obydwie te księgi liczbę 7. Nie jest zaskakujące, że ten sam Autor używa wspólnej kluczowej liczby jako znaku Swego autorstwa w obydwu z nich. W niniejszej serii zauważymy różne obszary natury, w których liczba 7 objawia Go jako Autora materialnego stworzenia – niektóre z nich są bardzo oczywiste, inne nieco ukryte, a wszystkie razem wzięte – wspaniałe.

Psalm 148
„(1) Alleluja! Chwalcie PANA z niebios, chwalcie Go na wysokościach. (2) Chwalcie Go, wszyscy aniołowie Jego, chwalcie Go, wszystkie Jego moce. (3) Chwalcie Go, słońce i księżycu, chwalcie Go, wszystkie świetliste gwiazdy. (4) Chwalcie Go, najwyższe niebiosa i wody, które są nad niebem. (5) Niech chwalą imię PANA, On rozkazał, a zostały stworzone. (6) Ustanowił je na wszystkie czasy, nadał prawo, które nie przeminie. (7) Chwalcie PANA z ziemi, potwory morskie i wszystkie głębiny, (8) ogniu i gradzie, śniegu i szronie, wichry, które spełniacie Jego rozkazy, (9) góry i wszelkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry, (10) dzikie zwierzęta i wszelkie bydło, płazy i ptactwo skrzydlate, (11) królowie ziemi i wszystkie ludy, władcy i wszyscy rządzący na ziemi, (12) młodzieńcy i dziewczęta, starcy razem z dziećmi. (13) Niech wychwalają imię PANA, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, Jego majestat na ziemi i w niebie. (14) On przymnaża mocy swemu ludowi. Chwała wszystkim Jego wiernym, Izraelitom – ludowi, który jest Mu bliski. Alleluja”

W jaki sposób one Go wychwalają? Między innymi świadcząc o tym jak cudownie zostały stworzone – w tym wykazując między najrozmaitszymi wspaniałymi i pełnymi miłości rzeczami, jakie można by o tym powiedzieć, Jego inteligencję, moc, mądrość i planowanie – objawiające się między innymi także i tym, że we wszystkim co On Stworzył, zawarł swój „podpis”: „to nie przypadek, to JA to stworzyłem właśnie w taki sposób, JA jestem autorem wszystkich tych rzeczy”.

 1. Głos ludzki posiada SIEDEM zakresów
 2. Na ciało komórki nerwowej składa się SIEDEM organelli
 3. Rozróżniamy SIEDEM podstawowych kolorów tęczy
 4. SIEDEM w zależności pól powierzchni koła i kwadratu
 5. Jest 2 x SIEDEM szczytów górskich o wysokości ponad 8000 metrów
 6. Mamy SIEDEM otworów głowy
 7. W znaczących aspektach gwiazdozbiorów z Hioba rozdziału 9 wersetu 9 widać po SIEDEM głównych gwiazd
 8. Możemy wyróżnić SIEDEM linii oraz figur koła
 9. Jest SIEDEM kontynentów
 10. Mamy SIEDEM kręgów szyjnych
 11. Istnieje SIEDEM układów krystalograficznych
 12. Optymalna temperatura fotosyntezy u roślin wyższych strefy umiarkowanej to najprawdopodobniej 21 stopni Celsjusza
 13. W każdym sześciościanie możemy wyróżnić jednakową ilość linii łączących poszczególne wierzchołki – razem jest ich 28
 14. Jest SIEDEM szczególnych szerokości geograficznych
 15. Wszystkie znane pierwiastki dzielimy na SIEDEM okresów
 16. Pięć zmysłów w człowieku jest umiejscowione w SIEDMIU częściach ciała
 17. Kąt pełny ma miarę 360 stopni, co dzieli się bez reszty przez wszystkie z 10 pierwszych liczb porządkowych z wyjątkiem SIEDEM
 18. Średnia głębokość oceanów to 3682 metry = SIEDEM x 526
 19. W trakcie życia człowieka wykształca się SIEDEM różniących się budową typów zębów
 20. Wyróżnia się SIEDEM podstawowych typów widmowych, do których należy 99% gwiazd
 21. W najcieplejszych szerokościach geograficznych lodowce występują tylko w SIEDMIU regionach świata
 22. Jest SIEDEM formalnych jednostek geochronologicznych (czasowych)
 23. Na budowę naszej Galaktyki składa się SIEDEM ramion spiralnych
 24. Mamy SIEDEM kręgów podstawy
 25. Wartość SIEDEM jest widoczna także w ilościowej skali kwasowości i zasadowości (rozcieńczonych) roztworów wodnych związków chemicznych
 26. Jest SIEDEM elementów dzieła muzycznego
 27. Obecnie zwierzęta zaliczane do ryb dzielone są na SIEDEM gromad
 28. Istnieje SIEDEM gazów szlachetnych
 29. Jest SIEDEM głównych ekologicznych grup rozrodczych ryb
 30. Długość równika jest wielokrotnością SIEDEM
 31. Koncentracja tlenu w suchym powietrzu jest wielokrotnością cyfry SIEDEM
 32. Różnica w długości dnia i nocy na równiku jest wielokrotnością SIEDEM
 33. Długość tej części równika, która przebiega przez ląd jest wielokrotnością SIEDEM
 34. Istnieje SIEDEM głównych płyt tektonicznych Ziemi

Rzymian rozdział 1 wersety 19-22:
„(19) Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich [bezbożnych i niesprawiedliwych] oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. [i celem tej serii właśnie jest zwracanie na nie uwagi] (20) Jego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i Boskość, od stworzenia świata przemawia w Jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych — tak, że nie mają wymówki. (21) Poznali zatem Boga. Nie oddali Mu jednak należnej czci. Nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. (22) Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli.”