Czemu Bóg nie powstrzymał Adama przed popełnieniem grzechu?

1 Koryntian rozdział 15 wersety 22 i 26

„(22) I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. (26) Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć.”
(BT)

linia1

Hebrajczyków rozdział 2 werset 14

„Ponieważ zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy otrzymał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła”
(BT)

Owszem, niewątpliwie Bóg mógł dać Adamowi wyraźne wyobrażenie licznych złych skutków grzechu i powstrzymać go przed jego popełnieniem. Wierzymy jednak, iż przewidział On, że PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIE zła będzie na wieki najpewniejszą i najtrwalszą lekcją. Z tego też powodu Bóg nie przeszkadzał, lecz pozwolił, aby człowiek dokonał wyboru i – w konsekwencji – odczuł skutki zła. Gdyby Bóg nigdy nie zezwolił na popełnienie grzechu, to człowiek nie mógłby mu się sprzeciwić i w rezultacie nie byłoby żadnej cnoty ani zasługi w fakcie jego prawego postępowania. Bóg poszukuje takich, którzy by Go czcili – czcili w duchu i w prawdzie. Pragnie On raczej rozumnego i chętnego posłuszeństwa niż nieświadomej, mechanicznej służby. Bóg dysponował już działającymi nieożywionymi, mechanicznymi jednostkami spełniającymi Jego wolę. Jednak Jego zamiarem było stworzenie czegoś wznioślejszego, istoty inteligentnej na Jego podobieństwo: pana ziemi, którego lojalność i sprawiedliwość byłyby oparte na zrozumieniu dobra i zła.

Zasady dobra i zła, jako zasady, zawsze istniały i zawsze muszą istnieć, zaś wszystkie doskonałe, inteligentne istoty stworzone na podobieństwo Boga, muszą mieć swobodę wyboru jednych bądź drugich. Lecz jedynie dobra zasada będzie wiecznie stosowana. Pismo Święte informuje, że działanie zasady zła dozwolone będzie do czasu spełnienia się Boskich zamiarów. Potem zupełnie przestanie ona działać, a wszyscy ci, którzy zechcą kierować się tą zasadą, przestaną istnieć na zawsze (1 list Koryntów rozdział 15 wersety 22 i 26; list do Hebrajczyków rozdział 2 werset 14). Jedynie czynienie dobra i czyniący dobro będą trwać wiecznie.
Poprzednia strona
Następna strona